دوشنبه 7 بهمن 1398 | Monday, 27 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
استخاره
استخاره از قران کریم « اَللهُمَّ تَفَأَّلْتُ بِكِتابِكَ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَیْكَ فَأرِنی مِنْ كِتابِكَ ما هُوَ المَكْتُومُ مِنْ سِرّكَ الْمَكْنُونُ فی غَیْبِكَ »
ترجمه : خدایا ؛ من فال زدم به کتابت و توکل کردم بر تو ، بنما بر من از کتاب خود ، آنچه نهان هست از سرّت و زیر پرده غیب تو هست .
استخاره از ریشه ی خیر و بمعنای خواستن بهترین دو امر : بهترین خواستن ، نیکویی جستن و خیر خواستن از خدای تعالی است .
و مقصود اصلی در استخاره طلب خیر از خدای تعالی است . زیرا که صانع عالم به مصالح دنیوی و اخروی انسان از همه کس داناتر است و با لطف و کرم بی انتها و بی نیازی به همه ی مخلوقات و قدرت بر جمیع امور ممکن در آنچه که صلاح بندگان در آن است بخل نمی ورزد خصوصا وقتی که بنده امور خود را به او واگذارد و از او صلاح خود را طلب نماید پس بنده باید خیر خود را در جمیع امور از پروردگار خود طلب نماید و مصلحت خود را به لطف او واگذارد. این نوشته در انواع استخاره است که از طریق پیشوایان دین وارد شده است تا انسان را در کارهایی که در انجام یا ترک آن متحیر می مانند کمک و یاری نماید .
و این نوشته مشتمل است بر یک مقدمه و هشت باب به عدد بابهای بهشت رضوان ؛ که عبارتند از :
 
باب اول ؛ استخاره مطلقه (دعایی )
باب دوم ؛ استخاره قلبی
باب سوم ؛ استخاره مشورتی
باب چهارم ؛ استخاره با تسبیح
باب پنجم ؛ استخاره با رقاع ( کاغذ )
باب ششم ؛ استخاره به ذات الرّقاع
باب هفتم ؛ استخاره با بنادق
باب هشتم ؛ استخاره به قران مجید
 
پرسش و پاسخ : احکام استخاره
آداب و شرائط استخاره