جمعه 25 آبان 1397 - 08 ربيع الأول 1440 - 16 نوامبر 2018
اوقات شرعی 
 

تصاویر شگفت انگیز
 عکس های شاخه تصاویر شگفت انگیز
شگفتی در طبیعت
شگفتی های خلقت و طبیعت همواره آدمی را به تفکر وا می دارد و بستر معرفت های عمیق الهی را فراهم می نماید. اولین مرحله شناخت برای بسیاری از انسان ها، متوقف بر امور محسوس طبیعی است. سیر در پدیده های طبیعی پرسش و چرایی را در انسان برانگیخته، تا با بهره گیری از عقل و آموزه های آسمانی انبیا،به یقین و معرفت الهی دست یابد.دیدن،شنیدن و حس هر یک از پدیده ها، جزییات دلیل های استقرایی را می سازد تا عقل فطری درمیان آن ها پی به خالق متعال برده،ایمان به خداوند حکیم و علیم را در قلب فارغ از غوغا،محکم تر سازد.
شگفتی در طبیعت
1از1‏