شنبه 28 مرداد 1396 - 27 ذو القعدة 1438 - 19 اوت 2017
معرفت ديني معرفت ديني | انديشه سياسي اسلام | موضوعات سیاسی و اجتماعی | تاريخ اسلام
جمعه 20 مرداد 1396
2/ دیدگاه آیت اللّه عبداللّه جوادی آملی / دیدگاه استاد جوادی آملی پیرامون «حق و تکلیف» را در دو محور کلی می توان تبیین کرد: اول، حق بشر چیست؟ دوم، دیدگاه اسلام در ای...
 
  معرفت دینی
 
  شکوه اقتدار ملی
 
 سیاسی و اجتماعی
 
  انديشه سياسي اسلام
 
  آمار سايت
مهمان : 6937
اعضا عضو سایت : 45
اعضا آنلاین : 0
امروز : 1777
ديروز : 18548
ماه : 313185
سال جاری : 3436097
تعداد مطالب : 32936
كل : 21021955
 
 جستجو
 
اوقات شرعی 
 
 معرفت دینی
مبانی و حقیقت حقوق بشر: 8. از دیدگاه سه اندیشمند اسلامی ؛ حق و تکلیف (قسمت دوم)
      2/ دیدگاه آیت اللّه عبداللّه جوادی آملی / دیدگاه استاد جوادی آملی پیرامون «حق و تکلیف» را در دو محور کلی می توان تبیین کرد: اول، حق بشر چیست؟ دوم، دیدگاه اسلام در این باره کدام است؟ پس باید به توضیح «چیستی حق و کیستی انسان» از یک سو، و «رابطه دین و حق انسان» از سوی دیگر پرداخت. چیستی حق و کیستی انسان / حق معنای جامعی دارد و چند معنای خاص. معنای جامع آنکه مشترک میان همه معانی است؛ اگر به شکل مصدری استعمال شود، به معنای «ثبوت» است و ... جمعه بیستم مرداد 1396
تعداد بازدید: 12
مبانی و حقیقت حقوق بشر: 8. از دیدگاه سه اندیشمند اسلامی ؛ حق و تکلیف (قسمت اول)
      1/ مقدّمه - «حق و تکلیف»، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد. مسئله حق و تکلیف و نیز سایر مسائل حقوقی و فقهی، تا زمانی که به صورت ریشه ای تجزیه و تحلیل نشود، راهگشای بهینه و پیشبرد روابط اجتماعی انسان نخواهد بود. پیش فرض ها و مبانی حق و تکلیف ... جمعه سیزدهم مرداد 1396
تعداد بازدید: 13
مبانی و حقیقت حقوق بشر: 7. منشأ حق و تکلیف (قسمت دوم)
      منشأ حقوق و تکالیف در اسلام / از آراء گذشته روشن شد که درباره منشأ پیدایش حق، گاهی گفته می شود بشر دارای حقوق طبیعی است و گاهی گفته می شود انسان حقوق فطری دارد، گاهی از چیستی حق برای انسان سخن به میان می آید و گاهی از انتظارات بشر از حق سخن می رود. همه این مطالب لازم است، امّا کافی نیست. برای تبیین بحث ضروری است حقیقت انسان و جایگاه او در هندسه خلقت روشن گردد. زیرا منشأ حق همانند منشأ حکم و قانون و تکلیف به مسئله وحی و نبوت مستند است، زیرا: ... جمعه ششم مرداد 1396
تعداد بازدید: 17
مبانی و حقیقت حقوق بشر: 7. منشأ حق و تکلیف (قسمت اول)
      منشأ حقوق از دیدگاه متفکران غربی / منشأ حق از نگاه غالب اندیشمندان غرب، همان قراردادهای اجتماعی است. بسیاری از آنان اعتقاد دارند که شکل گیری جامعه بر مبنای قراردادهای اجتماعی بوده و همه حقوق انسانها بر اساس همین قوانین تأمین می شود. بنابراین تردیدی نیست در اینکه حقوق بشر باید از همین قراردادهای اجتماعی سرچشمه گیرد و منشأ دیگری نباید برای آن جست و جو کرد. از منظر ایشان حقوق بدون تشکیل جامعه واقعیتی نخواهد داشت و زمانی که جامعه انسانی با تدوین قوانین و ... جمعه شانزدهم تير 1396
تعداد بازدید: 31
6. مبنای حقوق بشر ؛ مانیفست مدرنیسم
      حقوق بشر یکی از دستاوردهای حقوقی و سیاسی دوره مدرن است و پیوندی ناگسستنی با عناصر و مفردات آن دارد . این واژه در واقع ترجمه rightshuman ] » است و حقوق بنیادین و طبیعی انسان را در بر می گیرد . حقوق بشر مجموعه ای حقوقی است که بر اساس نظریه «حقوق طبیعی » و به موجب «قانون طبیعی » ، یکسان به افراد بشر داده شده و جزء ذاتی و جدایی ناپذیر موجودیت انسانی آنها به شمار می رود و نهادهای حقوقی و قضایی (داخلی و بین المللی) باید از آن دفاع کنند . ... جمعه دوم تير 1396
تعداد بازدید: 68
5.مبنای حقوق بشر غربی چیست و چرا با اسلام سازگاری ندارد؟
      حقوق بشر غربی بر مبانی نظری خاصی، هم چون خردباوری علمی، فردگرایی، حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی و ... مبتنی است. منظور از خردباوری علمی، باور کردن توانایی آدمی بر شناخت علمی هستی و انسان است; و نیز این که تنها شناختِ قابل اعتماد، معرفت علمی است. شناخت علمی نیز شناختی اثبات پذیر و یا ابطال پذیر است. نظریه های علمی، از یافته های تجربی، که از راه آزمایش به دست آمده اند، اخذ می شود . بر اساس این رویکرد ، اوّلاً، ماورای ماده از حوزه ی شناخت انسان بیرون است و ،... جمعه پنجم خرداد 1396
تعداد بازدید: 81
4. مبانی و مزایای حقوق بشر در اسلام (قسمت دوازدهم)
      ویژگی جهان شمولی اسلام / از ویژگی های آیین اسلام این است که احکام و دستوراتش به گونه ای تدوین گردیده است که قابلیت جهان شمول بودن آن را فراهم ساخته است . در تعالیم و احکام اسلامی قومیت، نژاد، اقلیم، جنسیت و مانند آن که اسباب محدودیت قلمرو دین و مکتب می گردد، وجود ندارد . یکتاپرستی محور همه تعالیم و احکام اسلامی است، چنان که انسان ها از نظر حقوق انسانی برابر و یکسانند، و عرب برعجم، یا عجم بر عرب، فخر و برتری ندارد ، و ملاک برتری انسان ها تقوا و پرهیزگاری است . ... جمعه بیست و نهم ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 77
4. مبانی و مزایای حقوق بشر در اسلام (قسمت یازدهم)
      تعدد زوجات و طلاق / انکار نمی توان کرد که اسلام حق چند همسری را برای مرد پذیرفته و اجازه طلاق را به او داده است . باید دانست که نظر قرآن و روش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در موضوع تعدد زوجات، مبتنی بر علل و موجباتی بوده که در جامعه ابتدایی صدر اسلام وجود داشته است . نظام چند همسری، ستم و اهانت و تحقیر زن در عرب جاهلی، سنتی پا برجا و غیر قابل انکار تلقی می شد . هدف قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله از همان ابتدا، متوجه رفع ستم از زن و بهبود شرایط زندگانی او بوده است ولی ... جمعه یکم ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 121
4. مبانی و مزایای حقوق بشر در اسلام (قسمت دهم)
      اسلام و حقوق زن / نزول کتاب آسمانی قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله ، تنها به خاطر تغییر رسوم و دگرگونی اخلاق عرب جاهلیت نبوده است . قرآن، کتابی است حاوی دستورات منسجم و کامل که اجرای آن در شرایط تاریخی و ضرورت های اجتماعی گوناگون کاملا امکان پذیر است . در مورد حقوق زن، نخست باید دیدگاه اسلام را در باره طبیعت زن دانست . دیانت اسلام ، زنان و مردان را برابر می داند و قوانین اسلام ، عموما انسان را مورد حمایت قرار می دهد نه فرد یا گروه معینی را . با این همه در ... جمعه بیست و پنجم فروردين 1396
تعداد بازدید: 119
4. مبانی و مزایای حقوق بشر در اسلام (قسمت نهم)
      برابری و آزادی / آزادی، نخستین بنیاد تعلیم و تربیت عمومی در اسلام است و امکان شکوفایی استعدادها و پرورش نیروی تفکر را به همگان می دهد . این اصل، از لوازم اصل برابری در اسلام است، زیرا اصل، برابری پرخاش علیه ستم گری و تبعیض نژادی است . آزادی و برابری انسان در سایه اعتقاد به وحدانیت و قدرت کامله خداوند تحقق می یابد که ضامن اجرای اصول برابری، آزادی و برادری است . مخصوصا اذعان به عظمت و وحدانیت خدا، اعتقادی در انسان به وجود می آورد که عامل بازدارنده ای در ... جمعه یازدهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 136
آرشیو
 
پرسش و پاسخ
موضوع :
 نوع پرسش :
عبارت جستجو :