شنبه 5 بهمن 1398 | Saturday, 25 January 2020
سرخط خبرها :
 اندیشه سیاسی اسلام
 
 معرفت دینی
 
 تاریخ سیاسی اسلام
 
 امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ج 1

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / نظام اجتماعي ، و انسان و حقوق او (قسمت 1)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / نظام اجتماعي ، و انسان و حقوق او (قسمت 1) آدميان چه بخواهند و چه نخواهند، برادر يكديگرند. پيامبرخدا ص / پيش از آنكه درباره موقعيت علي بن ابي طالب عليه السلام ، نظام اجتماعي ، و انسان و حقوق او ، به تفصيل سخن گوييم ؛ ناچاريم يك بررسي مختصر پيرامون موقعيت پيامبر ص در تمام اين امور ، و روشي كه در زندگي اتخاذ فرموده بود انجام دهيم . پيامبر ص به شئون مختلف مردم و امور اجتماع توجه كاملي مبذول مي داشت. اسلام همانطور كه در رفتار افراد با وضع قوانين نظارت كامل دارد ، در روابط و برخوردهاي عمومي و اجتماعي نيز توجه و مراقبت دارد. ...
جمعه یازدهم دي 1394
تعداد بازدید: 585

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / نگاه علي ع به عالم هستي (قسمت اول)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / نگاه علي ع به عالم هستي (قسمت اول) دورويي و نفاق / بگذار تا دورويان، در نفاق و دورويي سخت بتازند ، تا واقعيت مردم آنها را در هر زمان و مكاني تكذيب كند! دورويي كنند، تا اراده حيات و زندگي، آنها را تكذيب كند. دو روياني كه مي پندارند اساس صلح و آرامشِ بين مردم ، بسته به ادامه و استمرار پر خوري عده اي ، و فقر و گرسنگي عده اي ديگر است ! پر خور ، فارغ از مشيت حيات و مسير زندگي است . زندگي اي كه همه افراد بشر را دوست دارد ، و به پاس همين دوستي است كه دائماً در دگرگوني و تطور است و از افراد بشر نيز همان را مي خواهد . ...
جمعه چهارم دي 1394
تعداد بازدید: 639

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / آزمايش تلخ !

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / آزمايش تلخ ! علي بن ابي طالب عليه السلام را در حقوق بشر ، و غايت هدف اجتماع ، اصول و نظرياتي آن چنان متين و محكم است ، كه ريشه هايش تا اعماق زمين فرورفته و فروعش بر سراسر جهان گسترش يافته است . علوم اجتماعي عصر حاضر ، تمام آن آرا و اصول را صحه گذارده و پذيرفته است . اين دانش ، به هر شكلي كه باشد و به هر نامي كه ناميده شود ، انگيزه و هدف آن يكي است ، كه عبارت است از ، از بين بردن استبداد ، و كوتاه ساختن دست ظلم و ستم و اجحاف و تعدي از توده ملت و ...
پنجشنبه دوازدهم آذر 1394
تعداد بازدید: 557

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / دانش امام

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / دانش امام دانش امام / «اقل الناس قيمةً، اقلهم علماً» كم ارزش ترين مردم، كم مايه ترين آنها از دانش است . امام علي عليه السلام / «لا بارك اللّه في معضلةً لا تحكم فيها يا ابا الحسن !» اي ابوالحسن ! خدا مبارك نگرداند مشكلي را كه تو در آن داوري نكني ! عمربن خطاب علي بن ابي طالب عليه السلام ، در خرد يگانه بود . او قطب اسلام و سرچشمه معارف و علوم عرب بود ، هيچ دانشي در عرب وجود ندارد مگر اينكه اساس آن را او پايه گذاري كرده يا در وضع آن سهيم و شريك بوده است. ...
جمعه بیست و نهم آبان 1394
تعداد بازدید: 627

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / نه ظالم و نه مظلوم

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / نه ظالم و نه مظلوم «... آنچه بيش از همه بايد دوست داشته باشي، ميانه روي در حق و تعميم آن در عدالت، و به كار بردن آن براي خشنودي ملت است. و هيچ يك از افراد رعيت بر حكمران، به هنگام رفاه و آسايش گرانبارتر، در بلا و سختي بي فايده تر، در برابر عدل و انصاف ناراضي تر به موقع تقاضا پر توقع و پر اصرارتر، به هنگام بخشش كم سپاس تر، به وقت جلوگيري و ممانعت دير عذرپذيرتر، و در برابر شدايد روزگار ناشكيباتر از خواص و نزديكان نيست. امّا آنان كه خويشتن را براي مقابله با دشمنان آماده مي سازند، عامه مردمند كه بايد ميل و رغبت تو به آنها باشد....
جمعه سی ام بهمن 1394
تعداد بازدید: 603

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / رفع نيازمنديهای ملت (قسمت دوم)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / رفع نيازمنديهای ملت (قسمت دوم) امام علي عليه السلام / حقوق انسانها بر يكديگر بيش از اينهاست و مقدم بر همه آنها، استوار ساختن پيمان دوستي و يگانگي بين افراد و جماعات، از قبيله ها و ملتهاي مختلف، است . افراد بشر با هم برادرند، و وحدت ريشه و اصل و مشي مشترك و هدفهايي كه به هم نزديكند، آنها را به گرد يكديگر جمع ساخته است. آزادي ، آرامش ، قوانين موضوعه ، ستنهاي اجتماعي ، كوششهاي نوين و آنچه مربوط به انسان است ، اموري هستند كه با جنگ و خونريزي (كه نسل افراد بشر را كه همين امور به خاطر او وضع گرديده است ، از ميان بر مي دارد) هيچ معنا و مفهوم مشتركي ندارند ، و موردي هم براي آن ديده نمي شود. ...
جمعه شانزدهم بهمن 1394
تعداد بازدید: 608

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / رفع نيازمنديهای ملت (قسمت اول)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / رفع نيازمنديهای ملت (قسمت اول) رفع نيازمنديهاي ملت از وظايف حتمي حاكم و قانونگذار است و در آن منتي نيست، و ملت چنين حقي دارد، و سئوال و تقاضا هم مي نمايد. علي عليه السلام در اين مورد كاملاً سخت مي گرفت كه توجه به اين حق مسلم ملت را به عمّال و فرزندان خود گوشزد نكرده باشد. و چگونه علي عليه السلام در قانون خود رفع نيازمنديهاي ملت را از وظائف حتمي و واجب قانونگذار و حاكم نشمارد و حقي اساسي از حقوق ملت به حساب نياورد،آنها كه ملت را حتي از ساده ترين حقوقشان در بهره گيري از سبزه هاي زمين ، و آسايش زندگي ...
جمعه نهم بهمن 1394
تعداد بازدید: 711

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / سرچشمه هاي آزادي (قسمت 2)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / سرچشمه هاي آزادي (قسمت 2) و از آنجا كه علي عليه السلام آزادي فردي را مربوط به آزادي جماعت و صلاح و مصلحت آن قرار داده است ، بينش عميق او ، وي را به اكتشاف حقيقت اساسي اجتماعي رهبري كردو آن اين كه، مردمي كه با اجتماع سرو كار دارند ، ناچارند كه حريت و آزادي را در حد معيني توجيه كنند كه لطمه اي به اصول آزادي وارد نشود ، و از آن به نحوي استفاده نشود كه منجر به زيان ديگران گردد. آزادي افراد در نظر وي ، آزادي بي بند و بار و بي معنا نيست ، بلكه همواره با احساس مسئوليت همراه است. و براي اين كه احساس به اين مسئوليت ...
جمعه دوم بهمن 1394
تعداد بازدید: 544

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / سرچشمه هاي آزادي (قسمت 1)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / سرچشمه هاي آزادي (قسمت 1) آزادي و حرّيت / ايمان عميق علي عليه السلام به آزادي و حريت، اساس و پايه هاي برنامه حكومت او را در امور سياسي و اداري كشور تشكيل مي داد . او در اوامر و نواهي اش، در صلح و جنگش، در عزل و نصبي كه مي كرد ، در برخورد با مردم و آميزش با آنها، در طرز رفتار با فرزندانش ، و در پرستش خدايش ، و در پنهان و آشكارش ، از آن الهام مي گرفت ! امّا نظرش در امر آزادي و حريت ، از نظريه عمومي او درباره وجود و اجتماع، كه قلب جهان هستي و پيشرو به سوي كمال است ، متأثر و سرچشمه گرفته است. ...
جمعه بیست و پنجم دي 1394
تعداد بازدید: 543

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / نظام اجتماعي ، و انسان و حقوق او (قسمت 2)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت ، جلد ۱ / نظام اجتماعي ، و انسان و حقوق او (قسمت 2) علي عليه السلام پس از رسيدن به خلافت، به يكي از كارگزارانش چنين نوشت : «امّا بعد ، نبايد به اين فكر باشي كه از اين حكومت مالي را پس انداز نمائي و يا خشم خود را فرو نشاني ؛ بلكه بر اين تصميم باش تا باطلي را از ميان برداري و حقي را زنده سازي .» حكومت در نظر علي عليه السلام ، گرفتن حق جامعه از گروه سركش و خودكامه مي باشد ؛ زيرا دست خدا با جماعت است . اين حكومت نه متكّي به دوستي و رفاقت است و نه قائم به خويشي و نزديكي ، و علي عليه السلام شخصاً از توجيه خلافت با چنين ...
جمعه هیجدهم دي 1394
تعداد بازدید: 566
آرشیو Print RSS