چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Wednesday, 29 January 2020
سرخط خبرها :
 اندیشه سیاسی اسلام
 
 
مهمان : 1
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 160
ديروز : 635
ماه : 25290
سال جاری : 1004765
تعدا مطالب : 33554
كل : 29004080
 
 موضوعات سیاسی و اجتماعی
 
اوقات شرعی 
 
 نظريه حقوقى اسلام جلد اول

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه بيست و پنجم : آزادى بيان و مطبوعات

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه بيست و پنجم : آزادى بيان و مطبوعات 1. مرورى بر مباحث پيشين / در اين جلسه كه ان‌شاءالله آخرين جلسه از سلسله مباحث ما با عنوان «حقوق در اسلام» خواهد بود ابتدا يك جمع‌بندى بسيار اجمالى و سريع از كل مباحثى كه از ابتداى اين سلسله مباحث تاكنون داشته‌ ايم ارايه مى‌ كنيم و در ادامه با بحثى درباره آزادى بيان و مطبوعات از ديدگاه اسلام به بحث‌هاى اين دوره خاتمه مى‌ دهيم . ما پس از ذكر موارد استعمال واژه «حق» در قرآن كريم ، مفهوم متداول آن در حقوق و علوم سياسى را طرح كرديم و پرسش‌هايى را پيرامون آن مطرح ساختيم . ...
جمعه دهم بهمن 1393
تعداد بازدید: 873

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه بيست و چهارم : آزادى عقيده و بيان

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه بيست و چهارم : آزادى عقيده و بيان 1. مرورى بر مباحث پيشين / در مورد حقوق از ديدگاه اسلام تا اين جا مطالبى را به عنوان مقدمات بحث طرح كرديم. بحث بدين جا رسيد كه گفتيم بسيارى از حقوق‌دان‌ها معتقدند صرف نظر از قوانين موضوعه كه به وسيله مراجع قانون‌گذارى هر كشورى وضع مى‌شود، انسان‌ها داراى يك سرى حقوق ابتدايى و فوق قانون هستند كه قانون‌گذار نه تنها نمى‌تواند آنها را نفى كند بلكه بايد در وضع قوانين، اين حقوق را مبنا قرار داده و ساير قوانين و حقوق را بر اساس آنها وضع كند. از اين حقوق با تعابيرى هم‌چون «حقوق طبيعى» و «حقوق فطرى» نام مى‌برند و از جمله آنها مى‌توان به حق حيات ، حق آزادى و ...
جمعه سوم بهمن 1393
تعداد بازدید: 926

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه 23 : تركيب «ليبراليسم» و «پوزيتيويسم اخلاقى»

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه 23 : تركيب «ليبراليسم» و «پوزيتيويسم اخلاقى» 1. ليبراليسم و پيشينه آن / بحث ما درباره حقوق از ديدگاه اسلام به اين‌جا رسيد كه گفتيم، تعدادى از حقوق را بسيارى از حقوق‌دان‌ها جزو حقوق طبيعى و فطرى انسان‌ها مى‌دانند، يا اگر قايل به حقوق فطرى نيستند آنها را حقوق مشتركى مى‌دانند كه مورد قبول و پذيرش همه انسان‌ها است. «حق حيات» و «حق آزادى» از جمله اين حقوق هستند. در مورد «حق حيات» بحث كرديم و وارد مباحث مربوط به «حق آزادى» شديم. در مورد اين حق ابتدا برخى از معانى مختلفى را كه براى خود آزادى وجود دارد برشمرديم و در نهايت به مفهوم آزادى در اصطلاح حقوق و سياست كه بحث اصلى ما است اشاره كرديم.
جمعه بیست و ششم دي 1393
تعداد بازدید: 922

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه 22 : ديدگاه اسلام پيرامون حق حاكميت انسان بر انسان

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه 22 : ديدگاه اسلام پيرامون حق حاكميت انسان بر انسان 1. مرورى بر مطالب جلسه پيشين / بسيارى از فيلسوفان حقوق، براى انسان حقوقى به نام «حقوق طبيعى» يا «حقوق فطرى» قايل هستند. از نظر آنان، اين حقوق كه مقتضاى طبيعت يا مقتضاى فطرت آدمى است، از نوع حقوق ذاتى، غير قابل تغيير و مقدَّم بر قوانين اساسى يا قوانينِ عادى كشورها است. نيز اين حقوق، به دليل اهميت و ارزش آن در حيات بشر، نيازمند قانون‌گذار نيست، بلكه بالفطره براى انسان ثابت است. از مهم‌ترين اين حقوق، «حق حيات» و «حق آزادى» است. گفتار ما در جلسات اخير درباره «آزادى» بود كه برخى مفاهيم آن زير بناى مباحث حقوقى واقع مى‌شود.
جمعه نوزدهم دي 1393
تعداد بازدید: 847

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه بيست و يكم : حق آزادى (2)

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه بيست و يكم : حق آزادى (2) 1. مرورى بر بحث جلسه قبل / موضوع بحث «حقوق از ديدگاه اسلام» بود . فلاسفه حقوق ، براى انسان تعدادى حقوق را تحت عنوان «حقوق طبيعى» يا «حقوق فطرى» بيان كرده‌اند. از نظر آنان ، اين حقوق بر اساس طبيعت يا فطرت انسان است. اهميت اين حقوق، به‌گونه‌ اى است كه فوق «قانون اساسى» يا «قانون عادىِ» كشورها محسوب مى‌ گردد. همين حقوق فطرى در «اعلاميه جهانى حقوق بشر» آمده است كه شامل : حق حيات ، حق كرامت ، حق آزادى و ... مى‌ باشد . در جلسه پيشين درباره «حق آزادى» توضيح داده شد و ...
جمعه دوازدهم دي 1393
تعداد بازدید: 955

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه بيستم : حق آزادى (1)

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه بيستم : حق آزادى (1) 1. مرورى بر مباحث پيشين / بحث ما به اين‌جا رسيد كه گفتيم در نظام‌هاى حقوقى دنيا يك سلسله حقوقى وجود دارد كه مافوق قانون تلقى مى‌ شود ؛ يعنى قانون‌گذاران بايد در مقام وضع قانون اين حقوق را رعايت نمايند و قوانينى وضع نكنند كه برخلاف مقتضاى اين حقوق باشد. البته در مورد تعداد اين حقوق مافوق و ماقبل قانون و چگونگى تعيين آنها اختلاف نظرهايى وجود دارد. از ديرباز عده‌اى از حقوق‌ دانان يك سلسله حقوقى را به نام «حقوق فطرى» يا «حقوق طبيعى» قايل شده و معتقدند كه ...
شنبه ششم دي 1393
تعداد بازدید: 823

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه نوزدهم : حق كرامت انسان (2)

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه نوزدهم : حق كرامت انسان (2) 1. مرورى بر مباحث پيشين / گفته شد كه برخى حقوق انسان، به عنوان «حقوق اساسى» و «فوق قانون» تلقى مى‌شود. اين حقوق در «اعلاميه جهانى حقوق بشر» مورد تأكيد واقع شده است و به اعتقاد بعضى حقوق‌ دانان ، در تدوين قانون در هر كشورى مى‌ بايستى اين حقوق رعايت گردد . در اين زمينه ، بحث‌ هاى فلسفى بسيارى صورت پذيرفته است . برخى خواسته‌ اند اين حقوق را «حقوق طبيعى» يا «حقوق فطرى» انسان تلقى كنند و گفته‌اند از آنجا كه انسان داراى يك سرى حقوق طبيعى يا فطرى است ، ...
چهارشنبه سوم دي 1393
تعداد بازدید: 678

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه هيجدهم : حق كرامت انسان (1)

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه هيجدهم : حق كرامت انسان (1) 1. مرورى بر مباحث پيشين / سخن در باب ريشه حقوق و خاستگاه حق بود. على‌رغم تلاش‌هاى فراوانى كه در طول تاريخ صورت پذيرفته، هنوز يك بيان عقلانى و منطقى در مورد منشأ پيدايش حقوق ارايه نشده است؛ هر چند در اين باره انديشمندان بزرگ از ملل و اديان گوناگون بحث‌هاى زيادى نموده‌اند. آنچه امروزه در دنيا شايع بوده و بيشتر مورد قبول واقع گشته «حقوق پوزيتيويستى» است و آن به اين معنا است كه مردم با توافق خويش اين حقوق را پذيرفته‌اند و اعتبار آن نيز با رأى و پذيرش مردم است.
سه شنبه دوم دي 1393
تعداد بازدید: 638

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه هفدهم : ملاحظاتى در تدوين نظام حقوقى

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه هفدهم : ملاحظاتى در تدوين نظام حقوقى 1. مرورى بر مباحث پيشين / در جلسات گذشته اين پرسش را مطرح كرديم كه چگونه براى كسى حق ثابت مى‌شود و منشأ و خاستگاه حق چيست؟ چه كسى آن را انشا و اثبات مى‌نمايد؟ همه كسانى كه در زمينه «فلسفه حقوق» بحث كرده‌اند، از يك تبيين عقلانى و قاطع در اثبات خاستگاه حقوق عاجز مانده‌اند. ديدگاه اسلام در اين باره، با توجه به آيات قرآن كريم و روايات ائمه اطهار(عليهم السلام)، اين است كه منشأ حقوق، حق خداى متعال است. سپس اين پرسش مطرح شد كه ...
جمعه بیست و هشتم آذر 1393
تعداد بازدید: 751

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه شانزدهم : تعيين «مصلحت» در قوانين حقوقى

نظريه حقوقى اسلام جلد اول : جلسه شانزدهم : تعيين «مصلحت» در قوانين حقوقى 1. مرورى بر مباحث پيشين / در جلسات گذشته چند ديدگاه مختلف درباره «منشأ حق» را بيان كرديم . گفتيم ، ديدگاه اسلام اين است كه تمام حقوق انسان‌ ها از «حق الهى» ناشى مى‌شود. بحث «خاستگاه و منشأ حقوق از بحث‌ هايى است كه حل نهايى و توضيح كامل آن، با بحث‌ هاى ديگرى در فلسفه اخلاق ، كلام و فلسفه ارتباط و تلاقى پيدا مى‌ كند . ما در اين جا هم از نظر زمان و هم از نظر نوع مخاطبان نمى‌ توانيم به دقايق و جزئيات اين مباحث بپردازيم. ...
جمعه بیست و یکم آذر 1393
تعداد بازدید: 654
آرشیو Print RSS