سه شنبه 8 بهمن 1398 | Tuesday, 28 January 2020
سرخط خبرها :
 موضوعات سیاسی و اجتماعی
 
 
مهمان : 1
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 192
ديروز : 708
ماه : 25500
سال جاری : 1004162
تعدا مطالب : 33554
كل : 29003477
 
 اندیشه سیاسی اسلام
 
 21) سیاحت غرب

21) سیاحت غرب / محیط زیست : افزایش دماى زمین و بالا آمدن سطح آب دریاها ؛ صندوق دفاع از محیط زیست

21) سیاحت غرب / محیط زیست : افزایش دماى زمین و بالا آمدن سطح آب دریاها ؛ صندوق دفاع از محیط زیست چکیده / افزایش دماى زمین در سال هاى اخیر و تداوم این روند در دهه هاى آینده، حقیقتى است که تقریبا همه جوامع علمى بدان معتقدند. از جمله پیامدهاى این پدیده مى توان به ذوب شدن یخ هاى قطب جنوب در یکصد سال آینده اشاره کرد؛ فاجعه اى که مى تواند با به زیرآب رفتن بسیارى از جزایر، شهرها و حتى کشورهاى جهان همراه شود. چندى پیش، نشریه علمى «نیچر» مقاله اى منتشر نمود که حکایت از مخاطره اى عظیم در عرصه طبیعت داشت . ...
سه شنبه چهارم فروردين 1394
تعداد بازدید: 530

21) سیاحت غرب / محیط زیست : بحران آلودگى سفره هاى زیرزمینى ؛ سامشوار سینگ

21) سیاحت غرب / محیط زیست : بحران آلودگى سفره هاى زیرزمینى ؛ سامشوار سینگ چکیده / یکى از پیامدهاى زندگى مدرن که با افزایش جمعیت شهرى، استفاده روزافزون از مواد شیمیایى، تولید سرسام آور زباله و... همراه شده است بحران تهدید منابع آب شرب بشر را است. دامنه چنین بحرانى نیز صرفا به کشورهاى توسعه یافته خلاصه نمى شود و راهکارهاى فنى نیز نتوانسته از شدت این معضل بکاهد. همچنین گسترش کشاورزى صنعتى و رشد سرسام آور نیز به تهدیدى علیه این منابع حیاتى بشر و طبیعت تبدیل شده است . ...
جمعه بیست و دوم اسفند 1393
تعداد بازدید: 817

21) سیاحت غرب / محیط زیست : جایگاه زباله در نظم نوین جهانى ؛ میشل کوهن 2

21) سیاحت غرب / محیط زیست : جایگاه زباله در نظم نوین جهانى ؛ میشل کوهن 2 مواد سمّى و کود / همه ساله هزاران تن از مواد آلوده قابل بازیافت که به نحوى فریبنده و با عنوان کود معرفى مى شوند، به مزارع، بیابان ها و سواحل بنگلادش، هائیتى، سومالى، برزیل و ده ها کشور دیگر راه مى یابند. در زمان ریاست جمهورى کلینتون، شرکت هاى آمریکایى این اجازه را یافتند تا خاکستر و پس مانده کوره هاى زباله سوزى خود و نیز مواد آلوده حاوى سرب، کادمیم و جیوه را با کودهاى شیمیایى ترکیب نمایند و این محصول جدید هم بدون هیچ گونه نگرانى و واکنشى در سراسر جهان قابل عرضه است.
جمعه پانزدهم اسفند 1393
تعداد بازدید: 735

21) سیاحت غرب / محیط زیست : جایگاه زباله در نظم نوین جهانى ؛ میشل کوهن 1

21) سیاحت غرب / محیط زیست : جایگاه زباله در نظم نوین جهانى ؛ میشل کوهن 1 چکیده / زباله را مى توان از جمله پدیده هاى معضل آفرین دنیاى مدرن برشمرد که دفع آن، امروزه به دغدغه دولت ها و به ویژه جوامع صنعتى تبدیل شده است. یکى از شیوه هاى جوامع صنعتى براى رهایى از چنین موادى، معرفى زباله هاى صنعتى شان با عنوان کود، مواد قابل بازیافت و... است تا بدین شکل بتوانند آن ها را به کشورهاى فقیر آفریقایى، آسیایى و آمریکاى جنوبى انتقال دهند که البته این طرح، مورد حمایت بانک جهانى و صندوق بین المللى پول قرار دارد.
جمعه هشتم اسفند 1393
تعداد بازدید: 607

21) سیاحت غرب / علمى : شیر مادران مدرن ! ؛ فلورنس ویلیامز

21) سیاحت غرب / علمى : شیر مادران مدرن ! ؛ فلورنس ویلیامز چکیده / جداى از جایگاه و اهمیت شیر مادر در فرهنگ ها و ادیان، جوامع مختلف علمى نیز از جمله برجسته ترین مدافعین این موهبت خداوندى هستند؛ اما زندگى بشر مدرن سبب شده است تا این پاک ترین و سالم ترین غذاى نوزادان نسل بشر نیز از آسیب ها و آلودگى هاى زندگى صنعتى مدرن مصون نماند. آنچه در پى مى آید، مقاله اى است که توسط یک مادر آمریکایى نوشته شده است؛ مادرى که انتشار گزارش ها و تحقیق هاى علمى وى را نگران فرزندان خود ساخت و او را بر آن داشت تا شیر خود را به آزمایش بگذارد . ...
جمعه یکم اسفند 1393
تعداد بازدید: 845

21) سیاحت غرب / علمى : سیزده ادعاى مهندسى ژنتیک و پاسخ آن ها ؛ انجمن آموزش غذاهاى ژنتیکى نیوزیلند

21) سیاحت غرب / علمى : سیزده ادعاى مهندسى ژنتیک و پاسخ آن ها ؛ انجمن آموزش غذاهاى ژنتیکى نیوزیلند چکیده / حامیان مهندسى ژنتیک با طرح ادعاهایى، همواره برآنند تا از نگرانى هاى جامعه در قبال این فن آورى و محصولات تولیدشده بکاهند. آنچه در پى مى آید، سیزده ادعاى رایج حامیان و متخصصین این حوزه است که توسط یکى از انجمن هاى فعال در حوزه مهندسى ژنتیک بدان ها پاسخ داده شده است. 1. مهندسى ژنتیک، پدیده اى جدید نیست، دقیقا مشابه پرورش گزینشى اى است که با هدف سرعت دادن به تولید صورت مى پذیرفته است. - مهندسى ژنتیک و پرورش سنتى کاملاً با یکدیگر متفاوتند. در پرورش سنتى ژن ها دستکارى نمى شوند و تنها دربرگیرنده گونه هایى دقیقاً همانند و یا مشابه یکدیگرند.
جمعه بیست و چهارم بهمن 1393
تعداد بازدید: 730

21) سیاحت غرب / سیاسى : در غلطیدن کانادا به سمت یک حکومت پلیسى ؛ مایکل گورد

21) سیاحت غرب / سیاسى : در غلطیدن کانادا به سمت یک حکومت پلیسى ؛ مایکل گورد چکیده / کانادا به عنوان کشورى که به آزادى هاى عمومى احترام مى گذارد، معروفیت دارد. با این وجود، از سال هاى 1970، ژاندارمرى سلطنتى علیه استقلال طلبان کبک صدها عملیات غیرقانونى به اجرا گذاشته است. مبارزه بر ضد تروریسم، به بهانه اى براى سرویس هاى امنیتى دولت فدرال براى فشارآوردن به خبرنگاران و تحت نظارت قراردادن شهروندان تبدیل شده است. قانونى کردن چنین عملیاتى، مستقیما از همسایه بزرگ جنوبى الهام گرفته شده است . ...
جمعه هفدهم بهمن 1393
تعداد بازدید: 889

21) سیاحت غرب / سیاسى : ایده هاى نو در برابر جهانى سازى ؛ جرى ماندر و جمعى از نویسندگان 3

21) سیاحت غرب / سیاسى : ایده هاى نو در برابر جهانى سازى ؛ جرى ماندر و جمعى از نویسندگان 3 دموکراسى اقتصادى / رفاه و آسایش امروز و فرداى بشریت، به انتقال مجارى قدرت بین نهادهاى بشرى به سوى اشکال دیگرى از اداره امورات مردم وابسته است، به سمت و سوى وضعیت هاى دیگرى از قبیل شرایط دموکراتیکى بیشتر و نیز دو جانبه. در آن شرایط، نیاز به هسته هاى مرکزى اعمال قدرت به حداقل خواهد رسید و ضمن تأکید بر اشتراک همگان در قدرت، جوامع به سمت حالت هاى خود سازمان دهنده حرکت خواهند نمود. دموکراسى اقتصادى، مستلزم شرکت همگان با سهمى مشخص در بهره مندى از ثروت هاى ملى تولیدى که حیاتشان بدان وابسته است، مى باشد.
جمعه دهم بهمن 1393
تعداد بازدید: 797

21) سیاحت غرب / سیاسى : ایده هاى نو در برابر جهانى سازى ؛ جرى ماندر و جمعى از نویسندگان 2

21) سیاحت غرب / سیاسى : ایده هاى نو در برابر جهانى سازى ؛ جرى ماندر و جمعى از نویسندگان 2 دنیاهاى متفاوت / گاهى اوقات چنین به نظر مى رسد که طرفداران جهانى سازى و مخالفین آن ها در دنیاهایى کاملاً متفاوت از هم زندگى مى کنند. درک این تفاوت به ما کمک مى کند که الزامات شرایط مختلفى را که بشر با آن دست و پنجه نرم مى کند، بفهمیم. طرفداران جهانى سازى بر وجود دنیایى از قدرت و امتیاز تأکید دارند. به نظر آن ها مى توانیم پیشرفت را در هر موقعیتى به وجود آوریم، چرا که از دیدگاه آن ها، حرکت به سمت خصوصى کردن ثروت هاى عمومى و آزاد کردن بازار از دست دولت، باعث مى شود که رضایت و آزادى در سطح دنیا گسترش یابد.
جمعه سوم بهمن 1393
تعداد بازدید: 717

21) سیاحت غرب / سیاسى : ایده هاى نو در برابر جهانى سازى ؛ جرى ماندر و جمعى از نویسندگان 1

21) سیاحت غرب / سیاسى : ایده هاى نو در برابر جهانى سازى ؛ جرى ماندر و جمعى از نویسندگان 1 چکیده / مقاله حاضر ، محصول هم اندیشى 19 تن از صاحب نظران در حوزه سیاست و اقتصاد است. نویسندگان مقاله، اعضاى «محکمه بین المللى جهانى سازى» هستند که شعار «جهانى بهتر ممکن است» را دستور کار خود قرار داده اند. در این مقاله، ضمن انتقاد از عملکرد ابرقدرت هاى رسانه اى جهان در انحراف افکار عمومى نسبت به مخالفین جهانى سازى ، بر ضرورت توجه به آراء همه مردم جهان در برنامه ریزى ها تأکید شده است. در ادامه ، ضمن هشدار نسبت به پدیده سلطه سرمایه داران بر تعیین مسیر امور ، عملى بودن راهکارهاى دیگرى فراتر از «جهانى سازى» را به سردمداران ...
جمعه بیست و ششم دي 1393
تعداد بازدید: 695
آرشیو Print RSS