چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Wednesday, 29 January 2020
 اندیشه سیاسی اسلام
 
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 186
ديروز : 635
ماه : 25316
سال جاری : 1004791
تعدا مطالب : 33554
كل : 29004106
 
 تاریخ سیاسی اسلام
 
 نظريه سياسى اسلام جلد دوم

جلسه چهلم : معارف دينى اسطوره ، يا آيينه حقيقت ‌نما

جلسه چهلم : معارف دينى اسطوره ، يا آيينه حقيقت ‌نما 1. مرورى بر مطالب پيشين / بحث ما در زمينه «تبيين نظريه سياسى اسلام» به اينجا منتهى شد كه ما اگر بخواهيم قوانين و مقرّرات را بر اساس منابع اسلامى تنظيم كنيم و شيوه‌هاى اجرايى‌مان نيز در راستاى اسلام و موافق ارزشهاى اسلامى باشد، بايد شناخت عميق و قابل اعتمادى از كتاب و سنّت كه منابع اصلى اسلام هستند داشته باشيم، تا در مقام قانونگذارى بتوانيم ديدگاه اسلام را ملحوظ داريم و مقرّرات و قوانين موضوعه را در چارچوب قوانين كلّى اسلام تصويب كنيم و همچنين در انتخاب شيوه‌ هاى اجرايى از ارزشهاى مطرح‌شده در كتاب و سنّت الهام بگيريم . ...
سه شنبه بیست و دوم مهر 1393
تعداد بازدید: 812

جلسه سى و نهم : كاوشى در نظريه نسبى انگارى ارزشها و گزاره‌هاى دينى

جلسه سى و نهم : كاوشى در نظريه نسبى انگارى ارزشها و گزاره‌هاى دينى 1. مطلق يا نسبى ‌انگاشتن دين / در دو سال اخير، در راستاى تبيين نظريه سياسى اسلام، مباحثى را ارائه داديم. محور مباحث سال گذشته را قانون و قانونگذارى از ديدگاه اسلام تشكيل مى‌ داد و مباحث امسال درباره حكومت ، كشوردارى و وظايف قوه مجريه است . در طليعه سلسله مباحث خود گفتيم : برخى از مطالب بايد با تكيه بر دليل عقلى ثابت شود و بسيارى از مطالب بايد مستند به آيات و روايات و ادله نقلى باشد . از اين رو، متد بحث ما يك متد تلفيقى است. يعنى ما نه به دلايل عقلى اكتفا مى‌كنيم و نه به دلايل نقلى و تعبدى؛ و ...
جمعه هیجدهم مهر 1393
تعداد بازدید: 806

جلسه سى و هشتم : رويارويى انديشه‌ ها و باورهاى غرب با قوانين اسلامى

جلسه سى و هشتم : رويارويى انديشه‌ ها و باورهاى غرب با قوانين اسلامى 1. نهضت مشروطيّت و آغاز ترويج ارزشهاى غربى / در مباحث طرح‌شده پيرامون «نظريه سياسى اسلام» ضمن تبيين ديدگاههاى اسلام، به برخى از لغزشگاه‌هايى كه بر اثر نفوذ فرهنگ الحادى غرب در جامعه ما پديد آمده، اشاره كرديم و روى عواملى كه موجب لغزش گشته‌اند تكيه داشتيم، تا مردم ما، بخصوص جوانان عزيز و آينده‌سازان و وارثان اين انقلاب، به آن لغزشها مبتلا نگردند . از جمله لغزشگاههايى كه در بحث پيشين نيز بدان پرداختيم، مبحث آزادى و دموكراسى است . ...
چهارشنبه شانزدهم مهر 1393
تعداد بازدید: 608

جلسه سى و هفتم: كالبد شكافى بحث خشونت

جلسه سى و هفتم: كالبد شكافى بحث خشونت 1. مرورى بر مطالب پيشين / گفتيم كه حكومت اسلامى وظيفه دارد احكام و قوانين اسلامى را در جامعه پياده كند و نظم و امنيّت را بر قرار سازد و كشور را از تهاجمات خارجى و آشوبهاى داخلى حفظ كند. بالطبع در اين مسير بايد از قوه قهريه و زور و خشونت استفاده كرد، و گر نه نمى‌شود با لبخند و مدارا و محبت جلوى كسانى را گرفت كه از روى دشمنى و عناد با كشور اسلامى مى‌جنگند و يا كسانى را كه با انگيزه‌هاى شيطانى، در داخل آشوب به پا مى‌كنند، با اظهار دوستى و ملاطفت سر جاى خود نشاند . ...
دوشنبه چهاردهم مهر 1393
تعداد بازدید: 620

جلسه سى و ششم: ضرورت قاطعيّت در اجراى مقرّرات اسلامى

جلسه سى و ششم: ضرورت قاطعيّت در اجراى مقرّرات اسلامى 1. مرورى بر مطالب پيشين / در جلسه قبل گفتيم كه عقل و وجدان انسان يك سرى بايدها و نبايدهاى رفتارى را به انسان عرضه مى‌كند و دستورات و فرمانهايى را صادر مى‌كند و در نتيجه محدوديّت‌هايى براى انسان ايجاد مى‌گردد؛ اما چون آن محدوديّت‌ها از ناحيه نيروى درونى و نهاد خود انسان به وجود آمده، موجب سلب آزادى انسان نمى‌گردد و كسى ادعا نكرده است كه حكم و توصيه‌هاى وجدان، آزادى‌هاى انسان را سلب مى‌كند. ...
يکشنبه سیزدهم مهر 1393
تعداد بازدید: 790

جلسه سى و پنجم: نسبت آزادى با قوانين و دولت

جلسه سى و پنجم: نسبت آزادى با قوانين و دولت 1. شبهه ناسازگارى نصب حاكم با آزادى و دموكراسى / در مباحث پيشين گفتيم : همان طور كه قانون يا بايد مستقيماً توسط خداوند وضع شود و يا بايد با اذن و اجازه او وضع گردد، مجرى قانون نيز يا بايد مستقيماً از طرف خداوند تعيين شود و يا بايد مأذون از طرف خدا باشد؛ و به هر حال نظام حكومتى، اعم از قوه مقننه، مجريه و قضاييه، بايد مستند به اذن الهى باشد و در غير اين صورت از نظر شرعى و دينى مشروعيّتى نخواهد داشت. در ضمن مباحث گذشته، چه در زمينه قانونگذارى و چه اجراى قانون، شبهاتى را مطرح كرديم و به پاسخ آنها پرداختيم.
جمعه یازدهم مهر 1393
تعداد بازدید: 601

جلسه سى و چهارم : جايگاه احكام اسلامى و برترى نظام ما بر ساير نظامها

جلسه سى و چهارم : جايگاه احكام اسلامى و برترى نظام ما بر ساير نظامها 1. نسبت احكام ثابت اسلام با ساختار حكومت و احكام متغيّر / چنانكه در جلسه قبل عرض كرديم، برخى از دگرانديشان در برخى روزنامه‌ها و سخنرانى‌هاى خود مطرح مى‌كنند كه احكام و قوانينى كه جامعه ما به آنها نياز دارند، بايد در مجلس قانونگذارى وضع و تصويب گردد و ما اگر بخواهيم فقط به آنچه در متون اسلامى و كتاب و سنّت ذكر شده اكتفا كنيم، به هيچ وجه نيازهاى جامعه مرتفع نمى‌گردد . حال با اين كه در نظام جمهورى اسلامى قوانين ـ بر اساس شيوه‌اى كه در ساير كشورهاى دموكراتيك اِعمال مى‌شود ـ توسط نمايندگان مجلس به تصويب مى‌رسد ، ما چه اصرارى داريم كه ...
پنجشنبه دهم مهر 1393
تعداد بازدید: 668

جلسه سى و سوم : اسلام و مدل‌ هاى گوناگون حكومتى

جلسه سى و سوم : اسلام و مدل‌ هاى گوناگون حكومتى 1. شبهه عدم ارائه طرح و راهكار حكومتى از سوى اسلام / در جلسه گذشته سؤالى در ارتباط با شكل حكومت مطرح كرديم كه آيا اسلام شكل خاصّى براى حكومت تعيين كرده است و يا تعيين شكل حكومت را به عهده مردم نهاده است ؟ و اگر شكل خاصّى براى حكومت تعيين كرده باشد ، آيا مربوط به دوران خاصّى است ، يا اين كه آن شكل خاص ثابت و قابل اجرا براى همه دورانها نيست ؛ و متناسب با تغيير شرايط و تحوّل جوامع اشكال حكومت نيز تغيير مى‌ يابد . برخى مى‌ گويند : ...
سه شنبه یکم مهر 1393
تعداد بازدید: 699

جلسه سى و دوم: ضرورت تبيين جايگاه اعتقادى نظام اسلامى

جلسه سى و دوم: ضرورت تبيين جايگاه اعتقادى نظام اسلامى 1. سطوح گوناگون شناخت تز حكومت اسلامى / در مباحث پيشين شمايى از ساختار نظام حكومتى اسلام را ترسيم كرديم و گفتيم كه دستگاه حكومتى اسلام به مثابه يك هرم چند رويه است كه در رأس آن هرم كسى قرار دارد كه يا با واسطه و يا بدون واسطه از سوى خداوند نصب و تعيين مى‌گردد. اين طرح به عنوان يك تئورى در فلسفه سياست قابل طرح است، اما اثبات اين كه آن طرح واقعاً نظريه اسلام و بهترين نظريه‌اى است كه مى‌توان در باب حكومت و مديريّت كلان جامعه اسلامى ارائه داد، نيازمند بررسى و مطالعه علمى و دقيق است ؛ و ...
دوشنبه بیست و چهارم شهريور 1393
تعداد بازدید: 673

جلسه سى و يكم : بررسى و نقد نظريه تفكيك قوا

جلسه سى و يكم : بررسى و نقد نظريه تفكيك قوا 1. مرورى بر مطالب پيشين / در جلسات گذشته، گفتيم حكومت اسلامى اهداف و وظايف متعددى را عهده‌دار است كه در واقع فلسفه وجودى دولت اسلامى نيز از همين جا شكل مى‌گيرد. آن وظايف و اهدافى كه دولت اسلامى برعهده دارد، اختيارات خاصّى را براى نظام اسلامى مى‌طلبد تا در سايه آن اختيارات، آن وظايف انجام پذيرد. حال با توجه به مسؤوليت‌ها و كار ويژه‌هايى كه هر دولت و بخصوص دولت اسلامى دارد، نوعى تقسيم كار صورت مى‌ گيرد كه مبناى آن تخصص، شايستگى‌ها و نوع مسئوليتى است كه افراد به عهده مى‌گيرند.
جمعه بیست و یکم شهريور 1393
تعداد بازدید: 640
آرشیو Print RSS