پنجشنبه 21 فروردين 1399 | Thursday, 09 April 2020
 شبکه اجتماعی
 
  عکس روز
 
 بهشت خانواده
 
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 145
ديروز : 958
ماه : 29631
سال جاری : 1075410
تعدا مطالب : 33554
كل : 29074725
 
 به سوى تو

جلسه 23:رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (5) ؛ نقش سازنده توجه به حقايق سوره توحيد

جلسه 23:رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (5) ؛ نقش سازنده توجه به حقايق سوره توحيد توجه به حقايق و معارف سوره توحيد و ويژگى هايى كه در آن براى خداوند برشمرده شده ، نقش اساسى در تكامل انسان دارد. خداوند غنى مطلق است و همه موجودات به او وابسته اند و هر كسى هر چه دارد از خداست و كسى از خود چيزى ندارد . همچنين همه عالم و از جمله اولياى خدا، فرشتگان ، انبياى الهى و ائمه اطهار عليهم السلام همه با اراده الهى به وجود آمده اند عنايت به اين حقايق و درك آنها ما را به اين واقعيت رهنمون مى سازد كه همه موجودات ، فقير محض هستند و ...
جمعه شانزدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 949

جلسه بيست و سوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (4) ؛ نفى همتا براى خداوند

جلسه بيست و سوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (4) ؛ نفى همتا براى خداوند در آيه لم يكن له كفوا احد، سومين ويژگى سلبى براى خداوند ذكر شده ، و آن عدم همتا براى خداوند است . لازمه وجود كفو براى موجودى ، آن است كه وجود و كمالات همتاى خود را نداشته باشد؛ حتى اگر همتا از كمالاتى يكسان با كمالات او برخوردار باشند، از آن نظر كه هر كدام عين وجود و كمالات موجود ديگر را ندارد، ناقص به حساب مى آيد: دو موجود اگر از كمالات و ويژگى هاى يكسانى برخوردار باشند، لااقل هر يك فاقد شخص و عين وجود و كمالات موجود ديگر است ؛ چون اگر ...
جمعه نهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 881

جلسه بيست و سوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (3) ؛ نفى زاده شده از خداوند

جلسه بيست و سوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (3) ؛ نفى زاده شده از خداوند ويژگى ديگرى كه با فعل منفى ((لم يولد)) از خداوند سلب گرديده ، زاده شدن و تولد يافتن است . تولد يافتن يك موجود، بيانگر آن است كه آن موجود سابقه عدم دارد و به وسيله موجودى كه قبل از آن وجود داشته ، توليد شده و آن موجود به جهت فقر و احتياج به موجودى كه به او تحقق بخشيده ، ناقص و محتاج به غير است . ساحت خداوند كه كامل و غنى مطلق و بالذات است ، از نقص و فقر و احتياج منزه مى باشد . بنابراين ، از آن رو كه زادن و زاده شدن ملازم تركيب در وجود ، و ...
جمعه دوم مرداد 1394
تعداد بازدید: 926

جلسه بيست و سوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (2) ؛ نفى زادن از خداوند

جلسه بيست و سوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (2) ؛ نفى زادن از خداوند در سوره توحيد پنج صفت براى خداوند ذكر شده است . تاكنون درباره دو صفت ايجابى و ثبوتى ((احد)) و ((صمد)) بحث كرديم . از اين پس سه صفت سلبى را كه در دو آيه پايانى آمده بررسى مى كنيم . اولين آنها نفى زايش از خداوند است . در اين سوره با فعل منفى لم يلد توليد مثل از خداوند نفى شده است . بايد افزود كه در فرآيند توليد مثل پس از آنكه ((اسپرم )) از غده جنسى نر وارد تخمدان جفت ماده شد و آن را بارور ساخت ، جنين به مرور در رحم ماده شكل مى گيرد و پس از آن كه در رحم تكامل يافت متولد مى شود. ...
جمعه بیست و ششم تير 1394
تعداد بازدید: 922

جلسه بيست و سوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (1) ؛ تفسير (صمد) در روايات

جلسه بيست و سوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (1) ؛ تفسير (صمد) در روايات مطالبى درباره ويژگى ((صمد)) بيان كرديم . اينك چند روايت از كتاب معانى الاخبارمرحوم صدوق ((باب معنى الصمد)) ذكر مى كنيم و پس از آن ، مباحث پايانى خويش درباره سوره توحيد را پى مى گيريم : 1. در روايتى داود بن قاسم جعفرى از امام باقر عليه السلام درباره معناى مسجد مى پرسد؛ امام در پاسخ مى فرمايند: السيد المصمود اليه فى القليل و الكثير ؛ ((بزرگى كه در هر كم و زيادى به او توجه مى شود)). گفتيم كه يكى از معانى لغوى ماده صمد، قصد و توجه است ، و گفته شد كه ((صمد اليه )) يعنى ...
جمعه نوزدهم تير 1394
تعداد بازدید: 933

جلسه 22:رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد(6)؛شمول تدبير و اراده خداوند نسبت به گستره هستى

جلسه 22:رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد(6)؛شمول تدبير و اراده خداوند نسبت به گستره هستى مناسب است در اينجا به نكته اى ادبى اشاره كنيم . آن اين كه ادباى عرب گفته اند: من حق الخبر ان يكون نكرة ؛ خبر بايد نكره باشد؛ اما در آيه الله الصمد كه ((الصمد)) خبر ((الله )) است - برخلاف قاعده - صمد معرفه و همراه با الف و لام تعريف آمده است . دليل معرفه بودن ((الصمد)) و استثنا پذيرفتن قاعده در مورد آيه اين است كه منظور از صمد در آيه ، صمد خاص و معين است ؛ يعنى صمد به معناى كامل مطلق كه فقط بر خداوند صدق مى كند؛ نه صمد نسبى كه بر غير خداوند نيز اطلاق مى گردد. ...
جمعه دوازدهم تير 1394
تعداد بازدید: 902

جلسه بيست و دوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (5) ؛ بازتاب درك غنا و كمال بى نهايت خداوند

جلسه بيست و دوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (5) ؛ بازتاب درك غنا و كمال بى نهايت خداوند توجه به معناى صمد در سوره توحيد و اعتقاد به اين كه خداوند كامل مطلق و غنى بالذات است ، انسان را وامى دارد كه اين اعتقاد را كه ((هرچه هست از آن خداست و هرچه ديگران دارند نيز از آن اوست )) در زندگى خويش نمود عينى و عملى بخشد. اگر به نوع افراد بنگريم ، مشاهده مى كنيم كه براى تاءمين نيازهاى زندگى خويش ، تاءمين معاش و رسيدن به پست و مقام كمابيش به ديگران توسل مى جويند و با تملق و خواهش مى كوشند كه به خواسته هاى خود دست يابند. ...
جمعه پنجم تير 1394
تعداد بازدید: 865

جلسه بيست و دوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (4) ؛ تبيين ويژگى صمد در مورد خدا

جلسه بيست و دوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (4) ؛ تبيين ويژگى صمد در مورد خدا يكى از امتيازات زبان عربى اين است كه برخى از واژگان آن بار معنايى بالايى دارند و گاهى چند معنا براى يك واژه ذكر مى شوند كه هريك از زاويه خاصى آن را بيان مى كنند و در مجموع مى تواند تعبير كاملى از مفهوم آن واژه باشند . يكى از آن واژگان ، كلمه ((صمد)) است كه در هر يك از معانى اى كه براى آن ذكر كرديم و برخى معانى ديگر كه در كتاب هاى لغت ذكر شده ، بخشى از مفهوم آن آمده است . مى توان گفت وجه مشترك اين معانى ، تعريف ((صمد)) به ((كامل مطلق )) مى باشد ؛ ...
جمعه بیست و نهم خرداد 1394
تعداد بازدید: 911

جلسه بيست و دوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (3) ؛ مفهوم و گستره كلمه صمد

جلسه بيست و دوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (3) ؛ مفهوم و گستره كلمه صمد يكى از ويژگى هايى كه در سوره توحيد براى خداوند ذكر شده ، ((صمد)) است . چنان كه گفتيم ، ذكر ويژگى ((احد)) و ((صمد)) در سوره توحيد، از ويژگى هاى اين سوره است و در ديگر سوره هاى قرآن نيامده . امتياز اين سوره بر ساير سوره هاى قرآن نيز، به جهت ذكر اين صفت است كه عظمت و اهميت ويژه اى به اين سوره مى بخشد. در فارسى براى برخى از اسما و صفات الهى معادل هايى وجود دارد كه به خوبى معنا و گستره مفهوم معادل عربى خود را بيان مى كنند يا ...
جمعه بیست و دوم خرداد 1394
تعداد بازدید: 913

جلسه 22: رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد(2)؛تبيين علمى عدم امكان شناخت ذات خداوند

جلسه 22: رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد(2)؛تبيين علمى عدم امكان شناخت ذات خداوند بر اين نكته تاكيد كرديم كه شناخت و توصيف حقيقت صفات الهى - از جمله وحدت ذات الهى - ممكن نيست و و نمى توان از طريق الفاظ و مفاهيم عقلى و ذهنى محدود، ذات نامتناهى هستى بخش را شناخت . شايد قبول اين سخن براى برخى دشتوار باشد كه چگونه نمى توان خدا و صفات او را شناخت ؛ اما به اين موضوع در جاى جاى روايات و از جمله نهج البلاغه اشاره شده است . امير مؤ منان عليه السلام در اين باره مى فرمايند : ...
چهارشنبه سیزدهم خرداد 1394
تعداد بازدید: 992
آرشیو Print RSS