چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Wednesday, 29 January 2020
 معرفت دینی
 
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 960
ديروز : 635
ماه : 26090
سال جاری : 1005565
تعدا مطالب : 33554
كل : 29004880
 
 10) رواق اندیشه

10) رواق اندیشه ؛ جريان شناسي دفاع از حقوق زنان 4

10) رواق اندیشه ؛ جريان شناسي دفاع از حقوق زنان 4 ويژگي هاي طيف اصول گرا / 1. توجه به تفاوتهاي طبيعي زن و مرد : يكي از ويژگي هاي طيف اصول گرا در برخورد با موضوع حقوق زنان توجه به تفاوت هاي طبيعي زن و مرد است. از نظر متفكران اين طيف اگر چه در اسلام، زن و مرد از حقوقي مساوي برخوردارند، اما وجود پاره اي تفاوت هاي طبيعي در زن و مرد باعث مي گردد كه اين دو از حقوقي مشابه برخوردار نباشند . استاد شهيد مطهري با تفكيك دقيق ميان دو مقوله تساوي و تشابه، نشان مي دهد كه ...
يکشنبه هیجدهم خرداد 1393
تعداد بازدید: 711

10) رواق اندیشه ؛ جريان شناسي دفاع از حقوق زنان 3

10) رواق اندیشه ؛ جريان شناسي دفاع از حقوق زنان 3 جريان ديني دفاع از حقوق زنان / انقلاب اسلامي هويتي تازه به زنان بخشيد و آنها را بيش از هر زمان ديگر وارد عرصه حيات اجتماعي و فعاليت سياسي و مبارزاتي نمود. حضور چشمگير زنان در راهپيمايي هاي دوران انقلاب و پس از آن ، نقش انكارناپذير آنان در سرنگوني رژيم پهلوي ، حضور تاريخ ساز آنان در جنگ تحميلي، نقش مؤثر آنان در پشتيباني جبهه هاي نبرد و ... همه و همه جلوه هايي فراموش ناشدني از تأثير انقلاب اسلامي در ارتقاي نقش اجتماعي زنان است .
پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393
تعداد بازدید: 882

10) رواق اندیشه ؛ جريان شناسي دفاع از حقوق زنان 2

10) رواق اندیشه ؛ جريان شناسي دفاع از حقوق زنان 2 ويژگي هاي جريان غير ديني دفاع از حقوق زنان / 1. استفاده ابزاري از دين / جريان سكولار دفاع از حقوق زنان با درك شرايط و موقعيت حاكم بر كشور به اين نتيجه رسيده است كه در حال حاضر براي نشر عقايد خود چاره اي جز نگارش در محدوده اصول اسلامي ندارد . از اين رو نويسندگان وابسته به اين جريان در مقالاتي كه در نشريات داخل كشور منتشر مي كنند بسيار از اسلام دم مي زنند و از «روح رئوف اسلام» ، «روح والاي اسلام» ، و عباراتي از اين دست سخن مي رانند ؛ اما ...
پنجشنبه هشتم خرداد 1393
تعداد بازدید: 713

10) رواق اندیشه ؛ جريان شناسي دفاع از حقوق زنان 1

10) رواق اندیشه ؛ جريان شناسي دفاع از حقوق زنان 1 چكيده / در سال هاي اخير گروه ها و افراد فراواني به دفاع از حقوق زنان برخاسته و يا به صورتي ريشه اي تر ، درباره جايگاه زن در نظام آفرينش سخن گفته اند. در اين نوشتار ، نويسنده جريان هاي مدافع حقوق زنان را در سه دسته «سياسي» ، «سكولار» و «ديني» جاي مي دهد و گروه سوم را به دو طيف «تجديد نظر طلب» و «اصول گرا» تقسيم مي كند . بررسي ويژگي هاي هركدام از اين گروه هاي چهارگانه، از بخش هاي اصلي اين نوشتار به شمار مي آيد.
جمعه دوم خرداد 1393
تعداد بازدید: 768

10) رواق اندیشه ؛ اخلاق ، محور گفتگوي فرهنگ ها (نقدي بر نسبي گرايي اخلاقي) 2

10) رواق اندیشه ؛ اخلاق ، محور گفتگوي فرهنگ ها (نقدي بر نسبي گرايي اخلاقي) 2 ب ـ نسبي گرايي اخلاقي معرفت شناختي / رويكرد ديگري كه در نسبي گرايي اخلاقي مطرح است، نسبي گرايي معرفت شناختي است. اين رويكرد همان گونه كه از نامش بر مي آيد، بر محور صدق و توجيه قرار دارد و مدعي است كه نظام هاي اخلاقي متفاوت ، همگي مي توانند صادق و موجه باشند . قوي ترين شكل اين رويكرد نسبي گرايانه معتقد است كه همه نظام هاي اخلاقي، صادق و موجه اند. به اين بيان كه هر جامعه اي نظام اخلاقي ويژه اي دارد و در اين ميان، هيچ نظام اخلاقي كاذب و خطايي وجود ندارد. ...
جمعه بیست و ششم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 782

10) رواق اندیشه ؛ اخلاق ، محور گفتگوي فرهنگ ها (نقدي بر نسبي گرايي اخلاقي) 1

10) رواق اندیشه ؛ اخلاق ، محور گفتگوي فرهنگ ها (نقدي بر نسبي گرايي اخلاقي) 1 چكيده / در جهاني كه بسياري جنگ را ساده ترين نوع برخورد ميان فرهنگ ها مي دانند ، شعار گفت و گوي تمدن ها داراي زيبايي و جلوه خاصي است . به باور نويسنده ، اخلاق را مي توان يكي از محوررهاي اصلي اين گفت و گوها دانست ، و البته زماني اين گفت و گو نتيجه بخش خواهد بود كه مسأله اخلاق امري كاملاً نسبي قلمداد نشود و از اطلاق قابل توجهي برخوردار باشد . بر اين اساس ، نوشتار حاضر پس از بيان انواع سه گانه نسبي گرايي اخلاقي به نقد آنها مي پردازد.
سه شنبه بیست و سوم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 793

10) رواق اندیشه ؛ دنيا گرايي و دنيا گريزي از ديدگاه قرآن 2

10) رواق اندیشه ؛ دنيا گرايي و دنيا گريزي از ديدگاه قرآن 2 منطق اسلام / آن چيزي كه از آيات و روايات استفاده مي شود اين نيست كه اساسا علاقه و محبّت به كائنات بد است، و راه چاره هم اين نيست كه علايق و محبّت ها را بايد سركوب كرد؛ بلكه آنچه از نظر اسلام زشت است وابستگي و دلبستگي و راضي شدن و قانع شدن به دنياست2 و فرق است ميان علاقه به مال و فرزند و ساير شئون زندگي، كه در ديدگاه دوم مورد نكوهش قرار گرفت، با قانع بودن و رضايت دادن و غايت آمال قرار دادن اينها كه اسلام آن را مردود مي شمارد . آيات قرآني درباره دنيا دو دسته است :...
جمعه نوزدهم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 900

10) رواق اندیشه ؛ دنيا گرايي و دنيا گريزي از ديدگاه قرآن 1

10) رواق اندیشه ؛ دنيا گرايي و دنيا گريزي از ديدگاه قرآن 1 چكيده / آيات قرآن كريم و احاديث پيشوايان معصوم ، از يك سو به نكوهش دنيا پرداخته و از ديگرسو نظام عالَم را به حق دانسته و گاه بر بهره گيري از آن تأكيد ورزيده اند . نويسنده در اين نوشتار در پي آن است كه نگاهي گذرا به اين موضوع بياندازد و دنياي مذموم و نكوهيده را از دنياي ممدوح و ستوده بازشناسد . واژه «دنيا» مؤنث أدني است. اگر اصل آن را «دنائت» بگيريم ، به معناي پست تر ، و اگر اصل آن را «دنّو» بدانيم، به معناي نزديك تر است. اين كلمه هميشه وصف است ، ...
جمعه دوازدهم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 814

10) رواق اندیشه ؛ فردگرايي ليبرال 3

10) رواق اندیشه ؛ فردگرايي ليبرال 3 نقد فردگرايي ليبرال (قسمت دوم) 2. نقد عنصر دوم / عنصر دوم به طور خلاصه عبارت بود از اهميت دادن به آزادي ، به ملاك اعتماد بر استعداد و توانايي فرد در ساختن يك زندگي سالم. اين عنصر هم با واقعيت هاي انساني تطبيق نمي كند ؛ هر چند انسان با فطرتي پاك آفريده شده اما در او هم گرايش به خير وجود دارد و هم گرايش به شر ـ گو اين كه در اصل شناخت خير و شر واقعي خود نيز محتاج راه نمايي ها و دست گيري هاي آفريننده و هستي بخش خيرخواه خويش است كه ...
دوشنبه هشتم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 834

10) رواق اندیشه ؛ فردگرايي ليبرال 2

10) رواق اندیشه ؛ فردگرايي ليبرال 2 نقد فردگرايي ليبرال (قسمت اول) 1. نقد عنصر اول / سه دسته اشكال مي توان بر اين عنصر فردگرايي وارد كرد : دسته اول مربوط مي شود به اصل مفهوم فرد و ارزش بودن آن، كه اساسا مفهوم فرد، مفهومي مبهم و نامتعين است؛ وانگهي اگر فرد را نهايي ترين ارزش بدانيم ، به هنگام تزاحم حقوق و منافع و سلايق فردي (كه لاجرم در زندگي اجتماعي پيش مي آيد) دچار مشكل جدي مي شويم . گذشته از اين كه در اين ارزش يابي ، از سرشت اجتماعي انسان و روحيه نوع دوستي و ...
جمعه پنجم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 842
آرشیو Print RSS