شنبه 5 بهمن 1398 | Saturday, 25 January 2020
 منوی اصلی
 
 
مهمان : 1
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 556
ديروز : 592
ماه : 26610
سال جاری : 1002137
تعدا مطالب : 33554
كل : 29001452
 
  امروز
شنبه
بهمن 1398
5
قمری:29 جمادى الأولى 1441

میلادی:25 ژانویه 2020
 
 منوی اصلی
 
 آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 12

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 12 ك - پاسخ امام به مخالفين مبارزه با آمريكا / نكته مهمى كه همه ما بايد به آن توجه كنيم و آن را اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرار دهيم ، اين است كه دشمنان ما و جهانخواران تا كى و تا كجا ما را تحمل مى كنند و تا چه مرزى استقلال و آزادى ما را قبول دارند به يقين آنان مرزى جز عدول از همه هويت ها و ارزش هاى معنوى و الهى مان نمى شناسند، به گفته قرآن كريم هرگز دست از مقاتله و ستيز با شما برنمى دارند مگر اين كه شما را از دين تان برگردانند ...
جمعه هیجدهم بهمن 1392
تعداد بازدید: 777

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 11

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 11 ى - ارائه سياستهاى راهبردى به جهان سوم / 1 - هوشيارى ملتها / از جمله چيزهايى كه براى قيام مسلمانان و مستضعفان جهان عليه چپاولگران جهانى و مستكبران جهانخوار لازم به تذكر است آن است كه نوعا قدرت هاى ستمگر از راه ارعاب و تهديد يا به وسيله بوق هاى تبليغاتى خودشان و يا به وسيله عمال مزدور بومى خائن شان مقاصد شوم خود را اجرا مى كنند، در صورتى كه اگر ملت ها با هشيارى و وحدت در مقابلشان بايستند موفق به اجراى آن نخواهند شد.
جمعه هیجدهم بهمن 1392
تعداد بازدید: 629

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 10

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 10 ط - ارائه راهبرد به روحانيت مسيحيت / 1 - نجات مسيحيت ناب از مسيحيت آمريكائى / من به شما كه روحانيين مسيح هستيد، به وسيله شما به ملت آمريكا، به روحانيين آمريكا، به روحانيت مسيح در تمام دنيا پيام مى فرستم كه هم مظلومين را دريابيد و هم حضرت عيسى را هم مذهب مسيح را. مذهب مسيح و حضرت عيسى در معرض اتهام واقع شده است اين مذهب را دريابيد. آقاى پاپ در معرض اتهام است دريابيد عيسى مسيح را، دريابيد ملت مسيح را، دريابيد ...
پنجشنبه هفدهم بهمن 1392
تعداد بازدید: 696

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 9

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 9 ح - ارائه دستور العمل به ملتهاى منطقه / 1 - هوشيارى / خواهران و برادران عزيز ! در هر كشورى كه هستيد از حيثيت اسلامى وملى خود دفاع كنيد و بى پروا در مقابل دشمنان خود يعنى امريكا و صهيونيزم بين المللى وابر قدرت هاى شرق و غرب ، بدون هيچ ملاحظه اى از ملت ها وكشورهاى اسلامى دفاع كنيد و مظالم دشمنان اسلام را بر ملاكنيد . برادران وخواهران مسلمان من ! آگاهيد كه ...
چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392
تعداد بازدید: 672

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 8

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 8 ز - ارائه سياستهاى راهبردى به دولتهاى منطقه / 1 - اتحاد اسلامى / بالاخره مسلمين بايد فكر بكنند، اين مسلمان ها و اين اعراب كه تقريبا اكثر بسيارى از مسلمين را تشكيل مى دهند و گرفتار دست اينها هستند، اينها فكر بكنند كه نبايد اينطور خودشان را دست آنها بدهند كه هر جا الان لبنان را آنطور كرده اند، لبنانى ديگر براى كسى نمانده است . خوب ، چرا اين اختلافات را شما دست بر نمى داريد تا اينكه اينها نتوانند ...
سه شنبه پانزدهم بهمن 1392
تعداد بازدید: 587

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 7

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 7 و - سياست خارجى نظام اسلامى / 1 - تغيير معادلات سياسى جهان / ما معادله جهانى و معيارهاى اجتماعى و سياسى اى كه تا به حال به واسطه آن تمام مسايل جهان سنجيده مى شده است را شكسته ايم . ما خود چهارچوب جديدى ساخته ايم كه درآ ن عدل را ملاك دفاع و ظلم را ملاك حمله گرفته ايم ، از هر عادلى دفاع ميكنيم و بر هر ظالمى مى تازيم ، حال شما اسمش را هر چه مى خواهيد بگذاريد. ما اين سنگ را بنا خواهيم گذاشت ، اميد است كسانى پيدا شوند كه ...
سه شنبه پانزدهم بهمن 1392
تعداد بازدید: 666

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 6

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 6 ه‍ - راهبردهاى دفاعى / 1 - آمادگى دفاعى / من مجددا به همه ملت بزرگوار ايران و مسوولين عرض مى كنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترين ساده انديشى اين است كه تصور كنيم جهانخواران خصوصا آمريكا و شوروى از ما و اسلام عزيز دست برداشته اند لحظه نبايد از كيد دشمنان غافل بمانيم ، در نهاد و سرشت آمريكا و شوروى كينه و دشمنى با اسلام ناب محمدى - (صلى الله عليه و آله و سلم ) - موج مى زند بايد براى شكستن ، امواج طوفان ها و فتنه ها و ...
دوشنبه چهاردهم بهمن 1392
تعداد بازدید: 582

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 5

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 5 د - راهبردهاى اقتصادى / 1 - برنامه ريزى اقتصادى / ما نبايد فقط به فكر خودمان وزمان حال باشيم ، بايد به فكر آينده كشور باشيم تا آينده اسلام و كشور محفوظ بماند. امروز حتى افراد دور افتاده كشور كه در بيابانها زندگى مى كنند هم ، اين مطلب را احساس كرده اند كه آمريكا دشمن آنهاست و بايد اين دشمن نباشد. همين ديروز به من گفتند رعيتى كه در دورترين مناطق كشور است كه شايد در آنجا هيچ فرهنگى هم نباشد مى گويد : ...
دوشنبه چهاردهم بهمن 1392
تعداد بازدید: 540

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 3

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 3 ج - راهبردهاى علمى و فرهنگى / 1 - تقويت بنيه علمى و فقهى حوزه ها / من خوف اين را دارم كه به واسطه بعضى تبليغات ، حوزه هاى علمى از آن كار اساسى كه حفظ فقاهت است سستى بكنند و كم كم فقه منسى بشود و در دراز مدت اينها نتيجه بگيرند. شما اين را خيال نكنيد كه آنها خيلى دستپاچه اند كه همين دو، سه روز اين كارها را انجام بدهند، اگر توانستند، حالا، اگر نتوانستند نقشه مى كشند كه در پنجاه سال ديگرى كار خودشان را انجام بدهند، دست برنمى دارند .
دوشنبه چهاردهم بهمن 1392
تعداد بازدید: 674

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 2

آمريكا از ديدگاه امام خمينى ره ؛ فصل چهاردهم : استراتژى مبارزه با آمريكا 2 ب - راهبردهاى سياسى و اجتماعى / 1 - قطع نفوذ همه جانبه دشمن / ملّت شجاع بايد توجه داشته باشد كه گر چه استبداد داخلى فرو ريخت و مردم آزادى را لمس كرده اند ولى هنوز ريشه هاى استعمار آمريكا، شوروى ، انگلستان و صهيونيسم و ساير دول چپاولگر از اين مرز وبوم كاملا قطع نشده است . بايد همه بدون كوچكترين توقف و ركودى در از بين بردن نفوذ كشورهاى اجنبى با هم متحد شويم . بايد توجه داشت كه شاه اين مملكت را چنان در دست اجانب قرار داده است كه ...
يکشنبه سیزدهم بهمن 1392
تعداد بازدید: 640
آرشیو Print RSS