چهارشنبه 2 بهمن 1398 | Wednesday, 22 January 2020
سرخط خبرها :
 منوی اصلی
 
 9) رواق اندیشه

9) رواق اندیشه ؛ مأخذشناسي / سلمان حبيبي

9) رواق اندیشه ؛ مأخذشناسي / سلمان حبيبي شناخت مأخذ ها و منابع ، گام نخست هر تحقيق است، امروزه كتابشناسي و مأخذشناسي به عنوان يك ضرورت مطرح شده و به صورت رشته آموزشي و تخصصي درآمده است. در راستاي استفاده بهينه پژوهشگران بر آن شديم تا منابع مربوط به بخشي از تحقيقات مرتبط با مقالات ارائه شده در اين شماره را كه در قالب كتاب يا مقاله در نشريات و مطبوعات مختلف عرضه شده است فراهم ساخته و در اختيار خوانندگان محترم مجله قرار دهيم تا ...
يکشنبه هیجدهم اسفند 1392
تعداد بازدید: 835

9) رواق اندیشه ؛ امام خميني و احياي تفكر ديني 3

9) رواق اندیشه ؛ امام خميني و احياي تفكر ديني 3 4ـ برداشتهاي انحرافي از بعضي روايات / يكي ديگر از موانع احياي تفكر ديني ، وجود برخي روايات و يا استنباطها و برداشتهاي نادرست از رواياتي است كه در منابع اسلامي آمده است ؛ از جمله ، رواياتي كه پرچمداران قيامها را ، طاغوت معرفي كرده 6 و يا قيامهاي قبل از ظهور حجت را شكست خورده تلقّي مي كند ،7 در حالي كه تمسك به چنين اخباري از جهاتي ممنوع است ؛ چرا كه برخي از آنها جعلي و برخي هم به موضوع و حادثه شخصي مربوط است .
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392
تعداد بازدید: 655

9) رواق اندیشه ؛ ؛ امام خميني و احياي تفكر ديني 2

9) رواق اندیشه ؛ ؛ امام خميني و احياي تفكر ديني 2 آغاز احياگري ديني در اسلام / از آن جا كه احيا در مقابل اماته است، پس از هر اماته اي بايد در انتظار احيا و تحقق آن بود. بديهي است اديان الهي در طول دوره هاي خود، از كينه توزي دشمنان در امان نبوده اند. از اين رو در تشعشع و نورافشانيشان دچار قبض و بسط هايي مي شدند و گاهي به سبب دسيسه هاي دين ستيزان، حقايق ديني بر خداپرستان مخفي مي گرديد. و همين امر اعتقاد به احياگري تمام انبيا را تصحيح مي سازد.
شنبه دهم اسفند 1392
تعداد بازدید: 789

9) رواق اندیشه ؛ امام خميني و احياي تفكر ديني 1

9) رواق اندیشه ؛ امام خميني و احياي تفكر ديني 1 چكيده : آنچه در ذيل مي آيد نگاهي به زواياي مختلف احياي تفكر ديني در مكتب امام خميني رحمه الله است. سلوك و روش ايشان در احياي انديشه اسلامي برگرفته از سنت و روش پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله در صدر اسلام يعني انعكاس شيوه رفتاري او و نيز تأسي از رويه اهل بيت عليهم السلام بود. از مهمترين ويژگيهاي نهضت بزرگ احياگري امام خميني رحمه الله تشخيص موانع و تحريفات عارض بر دين و جامعه ديني و ارائه راهكارهاي جدي و اهتمام در اجراي آنها بود.
سه شنبه ششم اسفند 1392
تعداد بازدید: 780

9) رواق اندیشه ؛ انحطاط و افول امپراطوري آمريكا 2

9) رواق اندیشه ؛ انحطاط و افول امپراطوري آمريكا 2 نگاهي به معضلات پيچيده آمريكا / ريچارد نيكسون ، رئيس جمهور اسبق آمريكا، در اين زمينه مي نويسد : «ثروتمندترين كشور جهان نبايد به اين واقعيت تن در دهد كه در آمريكا (كشوري كه جمعيتش 201 جمعيت جهان است) پولي كه خرج مواد مخدر و وسايل غير مجاز مي شود برابر با كل هزينه كشورهاي ديگر است . ثروتمندترين كشور جهان نبايد به اين واقعيت تن در دهد كه ما بيشترين نرخ جنايات را در جهان داشته باشيم و شمار آمريكايياني كه در مدت جنگ خليج فارس در ايالات متحده كشته شدند بيست برابر كساني باشد كه ...
چهارشنبه سی ام بهمن 1392
تعداد بازدید: 797

9) رواق اندیشه ؛ انحطاط و افول امپراطوري آمريكا 1

9) رواق اندیشه ؛ انحطاط و افول امپراطوري آمريكا 1 چكيده : خورشيد بخت و اقبال تمدن آمريكايي رو به غروب نهاده است و آرمانهاي ادعايي اومانيسم و ليبراليسم ، همچون حقوق بشر و ... در وراي ظهور حقيقت غربِ خود بنياد ، بيش از پيش رنگ مي بازد . دلايل متقن و قراين متعدد حاكي از آن است كه آمريكا گرفتار حادثه است .2 رويكرد ميليتاريستي و نظامي گري دولت ايالات متحده نه تنها شاخصه توانمندي اين كشور تلقي نمي گردد كه خود برهاني بر افول زود هنگام اين امپراطوري است .
جمعه بیست و پنجم بهمن 1392
تعداد بازدید: 796

9) رواق اندیشه ؛ واكنش روشنفكران ايراني در مواجهه با فرهنگ غربي 2

9) رواق اندیشه ؛ واكنش روشنفكران ايراني در مواجهه با فرهنگ غربي 2 3ـ تاريخچه آشنايي روشنفكران ايراني با غرب / عباس ميرزا پس از شكستهاي نظامي از روس به فكر چاره اساسي افتاد و با آشنايي از آنچه در روسيه و عثماني گذشته بود و مي گذشت ، دست به اصلاحات زد . در اين زمان به شخصيت «پطر كبير» كه ملت روسيه را از پستي به بزرگي رساند، بسيار توجه شد . مهمترين اقدام عباس ميرزا فرستادن دانشجو به فرنگ بود. بازگشت دانشجويان ، برخي از افكار جديد را دست كم در ميان گروهي از سردمداران رايج كرد و جوانان درس خوانده به اقدامات عباس ميرزا دل بستند ، ...
سه شنبه هشتم بهمن 1392
تعداد بازدید: 696

9) رواق اندیشه ؛ واكنش روشنفكران ايراني در مواجهه با فرهنگ غربي 1

9) رواق اندیشه ؛ واكنش روشنفكران ايراني در مواجهه با فرهنگ غربي 1 چكيده : روشنفكران سده اخير ايران پس از آشنايي با فرهنگ غربي و ورود آن به ايران ، واكنشهاي متفاوتي را از خود نشان داده اند. عده اي بر اين باور شدند كه حركت به سمت الگوهاي صنعتي و فرهنگي غرب مي تواند جامعه ايراني را به رشد و تعالي رسانده و به عظمت گذشته برگرداند . بنابراين ، در علوم و فنون و در ابعاد اداري و آموزشي با نگاه به غرب، اصلاحاتي را صورت دادند (غرب گرايي) . دسته اي ديگر، راه پيشرفت و سعادت جامعه ايران را تقليد از غرب پنداشتند. ...
پنجشنبه سوم بهمن 1392
تعداد بازدید: 721

9) رواق اندیشه ؛ بررسي شبهه برهان ناپذيري خدا 3

9) رواق اندیشه ؛ بررسي شبهه برهان ناپذيري خدا 3 براهين اثبات خدا وجه منطقي دارد / در منطق گفته مي شود برهان بر سه قسم است : برهان «لمّي» كه در آن از علت پي به معلول مي بريم، برهان اِنّي از نوع «دليل» كه در آن از معلول پي به علت برده مي شود و «اِنّ مطلق» كه در آن از يكي از دو معلول علت پي به معلول ديگر همان علت برده مي شود . آنگاه گفته مي شود برهان اِنّي ـ با هر دو قسمش ـ مفيد يقين نيست ؛ چون ممكن نيست از راه معلول پي به علت برد؛ زيرا با شك در علت، يقين به معلول حاصل نمي شود تا از آن راه به علت جزم پيدا شود .
شنبه بیست و هشتم دي 1392
تعداد بازدید: 863

9) رواق اندیشه ؛ بررسي شبهه برهان ناپذيري خدا 2

9) رواق اندیشه ؛ بررسي شبهه برهان ناپذيري خدا 2 عارف و خداشناسي / عارف رويكرد شهودي به معرفت دارد و خدا را در طور سينا به تماشا مي نشيند و عقل نظري و عقل عملي را به مسلخ عشق مي فرستد و كوشش را وا مي نهد و سر شوريده و پابرهنه (فاخلع نعليك) و با جذبه و كشش در وادي مقدس قدم برمي دارد. او تلاش نظري و استدلال و برهان را براي اهل نظر وا مي گذارد و فرزند برهان و مولود مقدمات را صرفا دل مشغولي ارباب بحث مي شمارد و انديشه را حجاب قلب و معرفت حصولي را سايه معرفت و نه خود آن، مي داند و معرفت را جز به شهود تفسير نمي كند.
سه شنبه بیست و چهارم دي 1392
تعداد بازدید: 721
آرشیو Print RSS