سه شنبه 8 بهمن 1398 | Tuesday, 28 January 2020
سرخط خبرها :
 منوی اصلی
 
  امروز
سه شنبه
بهمن 1398
8
قمری:02 جمادى الثانية 1441

میلادی:28 ژانویه 2020
 
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 228
ديروز : 708
ماه : 25536
تعدا مطالب : 33554
كل : 29003513
 
  جستجو
 
 13) سیاحت غرب

13) سیاحت غرب محیط زیست : دنیاى ظالم ، بدرود ! ؛ جرمى ریفکین 1

13) سیاحت غرب محیط زیست : دنیاى ظالم ، بدرود ! ؛ جرمى ریفکین 1 چکیده / گزارش تنى چند از برجسته ترین دانشمندان آمریکایى، حکایت از آن دارد که تداوم وضع موجود مى تواند در قرن جدید به تغییراتى ناگهانى در وضعیت آب و هواى زمین دامن بزند؛ تغییراتى که پیامدهاى آن براى حیات این کره خاکى بى شک غیرقابل تحمل خواهد بود. چنین افزایش ناگهانى اى که محصول رویکرد غیرطبیعى بشر به طبیعت مى باشد، مى تواند به مثابه شوم ترین دستاورد بشر جدید محسوب شود؛ بشرى که در یکصد سال اخیر و در پى دستیابى به رفاه و آسایش بیشتر، ....
يکشنبه هفدهم آذر 1392
تعداد بازدید: 780

13) سیاحت غرب فرهنگى : منشأ ایدز ؛ گفته ها و ناگفته ها ؛ سارا خورشید 1

13) سیاحت غرب فرهنگى : منشأ ایدز ؛ گفته ها و ناگفته ها ؛ سارا خورشید 1 چکیده / منشأ بیمارى ایدز، به عنوان یکى از اسرار عالم پزشکى شناخته مى شود، اما در سال هاى اخیر و به دنبال رد فرضیه هایى که منشأ ویروس این بیمارى هولناک را در بین آفریقائیان و محصول نزدیکى آن ها با شامپانزه ها و میمون هاى سبز و یا استفاده از گوشت این جانوران مى دانست، نظریه جدیدى مطرح شده که احتمال دخالت ورزى انسان در خلق و گسترش آن را بر مبناى اطلاعات علمى و شواهدى مستدل تقویت مى نماید.
جمعه پانزدهم آذر 1392
تعداد بازدید: 989

13) سیاحت غرب فرهنگى : واکسیناسیون از نگاهى دیگر ؛ آلن کانت ول 1

13) سیاحت غرب فرهنگى : واکسیناسیون از نگاهى دیگر ؛ آلن کانت ول 1 چکیده / امروزه ، واکسیناسیون به بخشى لاینفک از زندگى بشرى تبدیل شده است؛ پدیده اى که با گذشت زمان و به ویژه در کشورهاى پیشرفته با شک و تردیدهایى جدّى روبرو شده است. هم اکنون در حالى که اجراى طرح هاى مختلف واکسیناسیون در کشورهاى در حال توسعه و فقیر به عنوان یکى از افتخارات مسؤولین بهداشتى این گونه کشورها شناخته مى شود، در کشورهاى تولیدکننده و پیشروى این فن آورى، نگرانى هایى جدّى در حال مطرح شدن است.
جمعه پانزدهم آذر 1392
تعداد بازدید: 914

13) سیاحت غرب اقتصادى : برداشت مرگ ؛ مارکو ویسشر 1

13) سیاحت غرب اقتصادى : برداشت مرگ ؛ مارکو ویسشر 1 چکیده / تحمیل الگوهاى اقتصادى از سوى نهادهاى بین المللى و در رأس آن بانک جهانى، صندوق بین المللى پول و سازمان تجارت جهانى بر کشورهاى توسعه نیافته که اقتصادشان نه بر صنعت که عمدتا بر کشاورزى استوار مى باشد، زندگى مردم این کشورها را سخت مورد تهدید قرار داده است. از سوى دیگر، فعالیت شرکت هاى فعال در کشاورزى صنعتى و گسترش این کشاورزى سوداگرانه در سراسر جهان، در آینده اى نه چندان دور، کشاورزى سنتى و طبیعى را کاملاً از بین خواهد برد که ...
جمعه پانزدهم آذر 1392
تعداد بازدید: 829

13) سیاحت غرب اقتصادى : آب ؛ کالایى جدید ؛ ماد بارلو

13) سیاحت غرب اقتصادى : آب ؛ کالایى جدید ؛ ماد بارلو چکیده / در جریان روند خصوصى سازى ، آب که همواره در طول تاریخ حیات بشر به عنوان سرمایه اى عمومى تلقى مى شد ، به یک کالاى تجارى تبدیل شده است؛ کالایى که امروزه توجه بسیارى از شرکت هاى غربى را به خود جلب نموده است و از نتایج اولیه روى آوردن آن ها به این کالاى جدید، افزایش سرسام آور بهاى آن، چه در کشورهاى توسعه یافته و چه در کشورهاى فقیر یا در حال توسعه است . صبح یکى از روزهاى آوریل سال 2000، تعمیرکار 45 ساله کوتاه قد و لاغر اندامى به اسم ....
چهارشنبه سیزدهم آذر 1392
تعداد بازدید: 779

13) سیاحت غرب اقتصادى : فقر جهانى ، انباشت سرمایه و توسعه فقر ؛ سمیر امین 2

13) سیاحت غرب اقتصادى : فقر جهانى ، انباشت سرمایه و توسعه فقر ؛ سمیر امین 2 مسأله کارگران جدید / امروزه جمعیت شهرى کره زمین در حدود نیمى از انسان ها را شامل مى شود. به جز یک درصد آمارى بى اهمیت، حداقل سه بیلیون نفر انسان به همراه روستائیان کشاورز، نیم دیگر این جمعیت را تشکیل مى دهند. اطلاعات آمارى مربوط به این جمعیت به ما اجازه مى دهد، میان آنچه طبقه متوسط و آنچه طبقات پایین مى نامیم، تمایز قائل شویم . در مرحله جارى تکامل سرمایه دارى، طبقات مسلط که شامل مالکان رسمى ابزارهاى عمده تولید و مدیران ارشد مى شوند، ...
چهارشنبه سیزدهم آذر 1392
تعداد بازدید: 854

13) سیاحت غرب اقتصادى : فقر جهانى ، انباشت سرمایه و توسعه فقر ؛ سمیر امین 1

13) سیاحت غرب اقتصادى : فقر جهانى ، انباشت سرمایه و توسعه فقر ؛ سمیر امین 1 چکیده / سمیر امین یکى از منتقدان سرشناس مکتب نوسازى و نئومحافظه کارى محسوب مى شود. او در این نوشتار به تحلیل تأثیرات اقتصادى ـ اجتماعى جهانى شدن سرمایه دارى بر کشاورزان، تولیدات کشاورزى و تغییر ترکیب طبقات اجتماعى مى پردازد. از نظر نویسنده، مهم ترین دگرگونى اجتماعى که نیمه دوم قرن بیستم را برجسته مى کند آن است که نسبت طبقات اجتماعى پایین از کمتر از41 به بیشتر از 21 جمعیت افزایش یافته است.
چهارشنبه سیزدهم آذر 1392
تعداد بازدید: 887

13) سیاحت غرب سیاسى ؛ شکست طرح امپراطورى ؛ فیلیپ گُلوب 1

13) سیاحت غرب سیاسى ؛ شکست طرح امپراطورى ؛ فیلیپ گُلوب 1 چکیده / اشغال عراق از سوى آمریکا که با طراحى جناح نومحافظه کاران صورت گرفت، اکنون به عنوان یک معضل جدّى در برابر دولت آمریکا قد عَلَم کرده است. محاسبات سهل انگارانه نومحافظه کاران از وضعیّت عراق، باعث شده است آمریکا به وضعیت مشابه آنچه شوروى سابق در افغانستان دچار شده بود، مبتلا شود. علاوه بر آن که ارتش آمریکا به شدت فاقد روحیه است، بسیارى از سیاستمداران آمریکایى نیز به مخالفان سرسخت حضور آمریکا در عراق پیوسته اند.
يکشنبه دهم آذر 1392
تعداد بازدید: 910

13) سیاحت غرب اجتماعى : آمریکا و معضل خودکشى جوانان ؛ دیوید هْسانسکى 2

13) سیاحت غرب اجتماعى : آمریکا و معضل خودکشى جوانان ؛ دیوید هْسانسکى 2 آیا جامعه مقصر است ؟ / ... افزایش تغییرات اجتماعى در کشور (آمریکا) هم در خودکشى جوانان نقش دارد. تغییرات چند جانبه در خانه ها و مدارس، موجب منزوى شدن عاطفى کودکان مى شود؛ این مسأله، مهم ترین عامل خودکشى جوانان است. شغل والدین اقتضا مى کند که بسیارى از آن ها تا دیروقت در سر کار خود حاضر باشند یا اگر در خانه هستند، پشت کامپیوتر بنشینند؛ کودکان آن ها که مورد توجه قرار نمى گیرند، یا تلویزیون نگاه مى کنند یا با ویدیو بازى مى کنند.
يکشنبه دهم آذر 1392
تعداد بازدید: 717

13) سیاحت غرب اجتماعى : آمریکا و معضل خودکشى جوانان ؛ دیوید هْسانسکى 1

13) سیاحت غرب اجتماعى : آمریکا و معضل خودکشى جوانان ؛ دیوید هْسانسکى 1 چکیده / امسال در ایالات متحده آمریکا، تقریبا 2800 جوان خودکشى کردند. نزدیک به 1600 نفر از این جوانان، سن و سالى بین 15 تا 19 سال داشتند. تمایل به خودکشى در ایالات متحده به قدرى رایج است که از هر پنج دانش آموز، یک نفر به طور جدى به خودکشى مى اندیشد . متخصصان سلامت روانى مى گویند، مهم ترین کار براى کم کردن نسبت خودکشى جوانان، مشخص کردن و توجه کادر درمانى به حوزه هایى است که جوانان آن حوزه ها، بیشتر مورد خطر هستند؛ اما یافتن جوانانى که قصد خودکشى دارند، ساده نیست.
يکشنبه دهم آذر 1392
تعداد بازدید: 801
آرشیو Print RSS