پنجشنبه 8 اسفند 1398 | Thursday, 27 February 2020
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 3348
ديروز : 427
ماه : 30139
تعدا مطالب : 33554
كل : 29033424
 
  جستجو
 
 جريان شناسي فكری معارضان قيام كربلا

منابع و کتاب شناسی : جريان شناسي فكری معارضان قيام كربلا

منابع و کتاب شناسی : جريان شناسي فكری معارضان قيام كربلا 1 ـ قرآن مجيد . 2 ـ ابطحى، سيد محمد على موحد; تهذيب المقال فى تنقيح كتاب الرجال; قم، انتشارات سيد الشهداء عليه السلام، 1412 . 3 ـ ابن ابى حاتم رازى، عبد الرحمن (م. 327هـ); كتاب الجرح و التعديل; بيروت، دار الكتب العلمة، [بى تا] . 4 ـ ابن ابى الحديد، عبدالحميد بن محمد (م. 656هـ); شرح نهج البلاغة; تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قم، مكتبة آية العظمى المرعشى النجفى،[بى تا] .
شنبه یازدهم آبان 1392
تعداد بازدید: 1886

ضميمه : منع آب از عثمان و موضع اميرالمؤمنين

ضميمه : منع آب از عثمان و موضع اميرالمؤمنين همان طور كه گفتيم، يكى از بارزترين نمادهاى تفكر عثمانى در كربلا منع آب از امام و سپاهش بود كه به بهانه انتقام خون عثمان و كشته شدن او با لب تشنه انجام شد . اكنون بر اساس منابع شيعه و سنى، براى هر فرد منصفى آشكار است كه خون عثمان تنها بهانه اى بيش نبود كه امويان آن را براى دست يابى به قدرت، شعار خود قرار دادند و از اميرالمؤمنين و اهل بيت و شيعيانشان خون عثمان را طلب مى كردند.
شنبه یازدهم آبان 1392
تعداد بازدید: 1960

فصل چهارم : بازتاب تفكر عثمانى در كربلا 3 ؛ شعر سياسى عثمانى و علوى

فصل چهارم : بازتاب تفكر عثمانى در كربلا 3 ؛ شعر سياسى عثمانى و علوى چنانچه به اشعار و رجزهاى جنگ جمل و صفين توجه كنيم، خواهيم ديد كه همان ادبيات سياسى ـ مذهبى در كربلا ظهور و بروز كرده و منشأ آن ها يك تفكر است . نمايندگان تفكر شيعى و عثمانى در دو جنگ جمل و صفين از اصطلاح «دين على» و «دين عثمان» در اشعار و رجزهاى خود استفاده مى كردند و به هنگام مبارزه، از آن سخن مى گفتند.
شنبه یازدهم آبان 1392
تعداد بازدید: 1834

فصل چهارم:بازتاب تفكر عثمانى در كربلا 2؛ظهور انديشه هاى سياسى عثمانى وعلوى درمناظرات و گفت وگوها

فصل چهارم:بازتاب تفكر عثمانى در كربلا 2؛ظهور انديشه هاى سياسى عثمانى وعلوى درمناظرات و گفت وگوها به تحقيق ، آنچه در كربلا رخ داد يك تقابل نظامى صرف دو سپاه برابر نبود. بلكه آنچه در پس اين تقابلِ به ظاهر نظامى قرار داشت، تقابل دو انديشه و تفكر بود كه در كربلا، رو در روى هم قرار گرفتند . پيش از رسيدن امام به كربلا وقتى مالك بن نسير بَدّى كندى نامه عبيدالله را مبنى بر در تنگنا قرار دادن امام و اصحابش در يك سرزمين خشك و به دور از آب، به دست حر رساند و حر امام را از مضمون نامه آگاه كرد، ابوالشعشاء يزيد بن زياد مهاصر كندى، مالك را به خاطر رساندن اين نامه مورد سرزنش قرار داد.
شنبه یازدهم آبان 1392
تعداد بازدید: 1923

فصل چهارم : بازتاب تفكر عثمانى در كربلا 1 ؛ نمادها و شعارهاى مذهب عثمانى در كربلا

فصل چهارم : بازتاب تفكر عثمانى در كربلا 1 ؛ نمادها و شعارهاى مذهب عثمانى در كربلا تفكر عثمانى در كربلا به جهت تقابل مستقيم با تشيع واقعى، بسيار محسوس تر و آشكارتر ظهور و نمود پيدا كرد. نصوص و شواهدى كه در اين باره وجود دارد و در ادامه به آن خواهيم پرداخت، جاى هيچ گونه شك و ترديد باقى نمى گذارد كه بر سپاه عمر بن سعد ـ حداقل بر بخش قابل توجهى از اشراف و فرماندهان و پيادگان و سواره نظام ـ چنين تفكرى حاكم بوده است . اين سياستى بود كه از ابتدا بنى اميه آن را دنبال مى كردند; معاويه خونخواهى عثمان را به عنوان خليفه مظلوم!
شنبه یازدهم آبان 1392
تعداد بازدید: 600

فصل سوم : بازتاب تفكر عثمانى در كوفه 2 ؛ نُمود تفكر عثمانى در نامه هاى ارسالى به امام حسين(ع)

فصل سوم : بازتاب تفكر عثمانى در كوفه 2 ؛ نُمود تفكر عثمانى در نامه هاى ارسالى به امام حسين(ع) تفكر عثمانى را از نامه هاى ارسالى براى امام حسين(عليه السلام) نيز مى توان دريافت. شايد اين سؤال به نظر رسد كه نويسندگان نامه ها از چه جايگاهى در اين موضوع برخوردارند؟ به عبارت ديگر، قرار گرفتن نام اشراف كوفه ـ چون شبث ابن ربعى و حجار بن ابجر و اسماء بن خارجه و عمرو بن حجاج زبيدى و ... ـ در كنار نام سليمان بن صرد و مسلم بن عوسجه و حبيب بن مظاهر كه براى امام نامه نوشتند، چگونه قابل توجيه است و آيا مى توان اين دو گروه را از يك حزب سياسى در كوفه دانست؟
جمعه دهم آبان 1392
تعداد بازدید: 532

فصل سوم : بازتاب تفكر عثمانى در كوفه 1 ؛ بازتاب تفكر عثمانى در سركوب قيام مسلم

فصل سوم : بازتاب تفكر عثمانى در كوفه 1 ؛ بازتاب تفكر عثمانى در سركوب قيام مسلم با توجه به توضيحاتى كه در باره ى پيشينه تفكر عثمانى در كوفه بيان شد، بهتر مى توان اين واقعيت را تبيين كرد كه نمايندگان اين تفكر، نقش مهمى در سركوب نهضت امام حسين(عليه السلام) و مسلم در كوفه و كربلا ايفا كردند. با شروع حركت مسلم و قيام او بر ضد ابن زياد، به يك باره شاهد ظهور و فعال شدن نمايندگان اين تفكر در كوفه مى شويم. همان گونه از شرح حال آنان دانسته شد، افرادى كه مأمور ضربه زدن به قيام مسلم و پراكنده نمودن مردم از دور او بودند...
جمعه دهم آبان 1392
تعداد بازدید: 500

فصل دوم : تغيير هويت سياسى ـ فرهنگى كوفه 4 ؛ آشنايى با عثمانى مذهبان نقش آفرين در حادثه كربلا

فصل دوم : تغيير هويت سياسى ـ فرهنگى كوفه 4 ؛ آشنايى با عثمانى مذهبان نقش آفرين در حادثه كربلا 22 ـ شمر بن ذى الجوشن ضبابى مرادى، ابوالسابعه / ([194]) شمر زنازاده بود. ([195]) وى دچار پيسى بود و به همين جهت وقتى امام حسين (عليه السلام) او را در كربلا ديد، فرمود: «الله اكبر! رسول خدا(صلى الله عليه وآله) راست گفت كه گويا سگ پيسى را مى بينم كه خون اهل بيتم را مى خورد.» ([196]) شمر همانند ديگر امويان و عثمانيان بر ضد حجر شهادت داد. ([197])جنايات او در كوفه و كربلا نيز مشهور است. در كربلا، وقتى نافع بن هلال به دست نيروهاى عمر بن سعد اسير شد، شمر او را شهيد كرد. بنابر مشهور، او سر مقدس امام حسين را از تن جدا كرد.
جمعه دهم آبان 1392
تعداد بازدید: 624

فصل دوم : تغيير هويت سياسى ـ فرهنگى كوفه 3 ؛ آشنايى با عثمانى مذهبان نقش آفرين در حادثه كربلا

فصل دوم : تغيير هويت سياسى ـ فرهنگى كوفه 3 ؛ آشنايى با عثمانى مذهبان نقش آفرين در حادثه كربلا آشنايى با عثمانى مذهبان نقش آفرين در حادثه كربلا / همان طور كه پيش از اين دانسته شد، مذهب عثمانى در طى دهه هاى چهل و پنجاه رشد و توسعه قابل توجهى به خصوص در كوفه داشته است و در اين مدت افراد بسيارى، حتى با داشتن زمينه هاى تشيع، به اين مذهب گرايش پيدا كردند. عدم توجه به اين موضوع، ما را از شناخت و تحليل درست و صحيح عملكرد كسانى كه به نوعى در ارتباط با قيام امام حسين(عليه السلام) نقش منفى ايفا كردند، باز خواهد داشت.
جمعه دهم آبان 1392
تعداد بازدید: 565

فصل دوم : تغيير هويت سياسى ـ فرهنگى كوفه 2 ؛ ملاك ها و مشخِّصه هاى عثمانى مذهبان

فصل دوم : تغيير هويت سياسى ـ فرهنگى كوفه 2 ؛ ملاك ها و مشخِّصه هاى عثمانى مذهبان تعريف تفكر عثمانى و شناخت آن از نظر فرقه شناسى و تاريخى تا حد قابل توجهى كسانى را كه داراى چنين تفكرى بوده اند مى شناساند، اما تعريف مفهومى عثمانى، براى شناخت عثمانى مذهبان چندان راهگشا نيست و بايد تبيين شود كه با چه ملاك ها و مشخصه هاى خارجى افرادى را مى توان عثمانى مذهب دانست; حتى اگر مورخان و محدثان چنين فردى را به عثمانى توصيف نكرده باشند؟ به عبارت ديگر، نماد تفكر عثمانى چيست؟ چنانچه ما بتوانيم اين نمادها را در عملكرد آنان نشان دهيم، بهتر مى توانيم به بازتاب اين تفكر در حادثه كربلا پى ببريم.
جمعه دهم آبان 1392
تعداد بازدید: 474
آرشیو Print RSS