پنجشنبه 10 بهمن 1398 | Thursday, 30 January 2020
 منوی اصلی
 
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 24
ديروز : 1626
ماه : 25170
تعدا مطالب : 33554
كل : 29005570
 
  جستجو
 
 8) رواق اندیشه

8) رواق اندیشه : کتابشناسی و مأخذ شناسي

8) رواق اندیشه : کتابشناسی و مأخذ شناسي شناخت مأخذ و منابع ، گام نخست هر تحقيق است ، امروزه كتابشناسي و مأخذشناسي به عنوان يك ضرورت مطرح شده و به صورت رشته آموزشي و تخصصي درآمده است. در راستاي استفاده بهينه پژوهشگران بر آن شديم تا منابع مربوط به بخشي از تحقيقات مرتبط با مقالات ارائه شده در اين شماره را كه در قالب كتاب يا مقاله در نشريات و مطبوعات مختلف عرضه شده است فراهم ساخته و در اختيار خوانندگان محترم مجله قرار دهيم تا بتوانند ...
يکشنبه بیست و چهارم آذر 1392
تعداد بازدید: 623

بررسي فقهي - حقوقي حضانت 6

بررسي فقهي - حقوقي حضانت 6 مسؤوليت سرپرست صغير / گفتيم حضانت حق و تكليف مشترك والدين است. پس همان گونه كه حق نگهداري از آن پدر و مادر است تكليف آنان نيز مي باشد كه از اين موهبت الهي و وديعه اجتماعي به شايستگي مواظبت كنند. تخلف از اين تكليف، مسؤوليت ايجاد مي كند و ضمان آور است، ضمان در برابر كودك و كساني كه از كاهلي پدر و مادر زيان مي بينند . در اين مورد مي توان بحث را در دو قسمت مطرح كرد : الف) سرپرست كودك در نگهداري و تربيتش در مدّت حضانت كوتاهي مي كند و ...
پنجشنبه بیست و یکم آذر 1392
تعداد بازدید: 777

بررسي فقهي - حقوقي حضانت 5

بررسي فقهي - حقوقي حضانت 5 مباشرت در حضانت / آيا مباشرت در حضانت ضروري است تا با عدم امكان مباشرت، حق حضانت ساقط شود يا آن كه مباشرت لازم نيست و در صورت عدم امكان مباشرت، مي توان نايب گرفت؟ و در صورت جواز استنابت، آيا اين جواز مطلق است يا مشروط بر اين است كه دارنده حق حضانت، قدرت بر حضانت نداشته باشد ؟ قانون مدني در اين مورد ساكت است . فقها معمولاً نايب گرفتن را در صورتي جايز دانسته اند كه حضانت كننده، قدرت بر مباشرت نداشته باشد و اين مسأله را ذيل بحث مريض بيان نموده اند.1
يکشنبه هفدهم آذر 1392
تعداد بازدید: 694

بررسي فقهي - حقوقي حضانت 4

بررسي فقهي - حقوقي حضانت 4 اولويت پدر و مادر در حضانت / تا زماني كه كانون خانواده سير طبيعي خود را طي مي كند و فرزندان در كنار پدر و مادر خويش زندگي مي كنند نگهداري و تربيت طفل حق و تكليف مشترك آنان است (م 1168 ق.م) و زن و شوهر مكلف به تشييد مباني خانواده اند (م 1104 ق.م) چنانكه والدين در حدود تأديب، حق تنبيه كودك را دارند (م 1179 ق.م) با اين حال ممكن است در چگونگي مواظبت از كودك و تربيت او اختلاف سليقه ايجاد شود، يا كانون گرم خانواده از هم پاشيده شود و بين زن و مرد جدايي بيفتد، ...
جمعه پانزدهم آذر 1392
تعداد بازدید: 620

بررسي فقهي - حقوقي حضانت 3

بررسي فقهي - حقوقي حضانت 3 اشخاص صالح جهت حضانت / الف) پدر و مادر / به موجب ماده 1168 قانون مدني حضانت كودك حق و تكليف والدين مي باشد. از نظر فقهي نيز شكي نيست كه حضانت حق انحصاري والدين مي باشد، گرچه در تكليف بودن آن از ناحيه مادر تشكيك شده است، با اين حال، حق والدين مطلق نيست و در صورتي كه دادگاه به اين تشخيص برسد كه ماندن طفل كنار خانواده، به سلامت و تربيت وي لطمه مي زند و به مصلحتش نيست، مي تواند در مورد حضانت او تصميم ديگري اتخاذ كند.
چهارشنبه سیزدهم آذر 1392
تعداد بازدید: 695

بررسي فقهي - حقوقي حضانت 2

بررسي فقهي - حقوقي حضانت 2 ماهيت فقهي حضانت / مشهور فقها معتقدند كه از ناحيه مادر، «حضانت» تكليف نيست بلكه صرفا يك حق است.1 علاوه بر اين كه، تكليفي بودن عمل آثار و نتايجي از قبيل عدم جواز امتناع، جواز اجبار بر عمل، عدم جواز انتقال و واگذاري را در پي دارد كه فقها به اين نتايج ملتزم نشده اند.2 و نيز كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در پاسخ به سؤالي، به عدم امكان الزام مادر به حضانت رأي داده است كه متن پاسخ به شرح ذيل است :
يکشنبه دهم آذر 1392
تعداد بازدید: 580

بررسي فقهي - حقوقي حضانت 1

بررسي فقهي - حقوقي حضانت 1 چكيده / موضوع «حضانت» يكي از مباحث پيچيده حقوق خانواده مي باشد و با وجود مطالعات گسترده پيرامون آن از سوي حقوقدانان، هنوز مسائلي از آن ناشناخته مانده است. نگارنده در اين نوشتار ضمن پاسخگويي به برخي از چالشهاي موجود در امر «حضانت» عمدتا به كاستي ها و نارسايي هاي قواعد و مقررات مربوط به آن با تكيه بر فقه و قانون مدني پرداخته است. ...هنگامي كه اساس خانواده به هم مي ريزد و كانون جوشان مهر و محبت به جايگاهي براي گروكشي و انتقام گيري از يكديگر تبديل مي گردد، يا زماني كه مرگ گريبان يكي از والدين را مي گيرد،...
پنجشنبه هفتم آذر 1392
تعداد بازدید: 686

بررسي فقهي ـ حقوقي اجراي علني حدود و گستره آن 3

بررسي فقهي ـ حقوقي اجراي علني حدود و گستره آن 3 مبحث دوّم : اختصاص اجراي علني حدود به حد زنا يا تسرّي به ساير حدود ؟ / برخي مي گويند : «اجراي علني مجازات، تنها در حد زناست و هيچ گونه مستند فقهي ندارد كه اجراي علني مجازات را در تمامي جرايم توصيه كند و ادله موجود منحصر در جرم زنا است و اجراي علني مجازاتها در ساير جرايم فاقد هر گونه دليلي است.»1 اما اين استدلال ناتمام است و بر جواز اجراي علني حدود چند دليل وجود دارد.
دوشنبه چهارم آذر 1392
تعداد بازدید: 697

بررسي فقهي ـ حقوقي اجراي علني حدود و گستره آن 2

بررسي فقهي ـ حقوقي اجراي علني حدود و گستره آن 2 مبحث اوّل : مجوز شرعي اجراي علني حدود (قسمت دوم) / ادله مخالفين اجراي علني حدود / 1ـ اجراي علني حدود بر خلاف اصل شخصي بودن مجازات است و آثار و تبعات اجراي علني مجازات بر خانواده و بستگان محكوم نيز اعمال مي گردد.1 - اين سخن، ناصواب است ؛ چون منظور از شخصي بودن مجازات و آيه شريفه «و لا تزر وازرة وزر اخري»2 اين است كه هر كس مسؤول عمل خويش است و به دليل اعمال ديگران مجازات نمي گردد و ...
جمعه یکم آذر 1392
تعداد بازدید: 955

بررسي فقهي ـ حقوقي اجراي علني حدود و گستره آن 1

بررسي فقهي ـ حقوقي اجراي علني حدود و گستره آن 1 مبحث اوّل : مجوز شرعي اجراي علني حدود (قسمت اول) / چكيده - مجوز شرعي علني بودن اجراي حدود چيست و گستره علني بودن آن تا كجاست؟ نگاه كتاب و سنت در اين موضوع چگونه است؟ دلايل موافقان و مخالفان اجراي علني حدود كدام است؟ اينها پرسشهايي است كه نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظريه هاي فقها و كارشناسان حقوقي و بررسي آنها، اجراي علني حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفي فردي و اجتماعي آن پرداخته است.
چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392
تعداد بازدید: 577
آرشیو Print RSS