سه شنبه 8 بهمن 1398 | Tuesday, 28 January 2020
 منوی اصلی
 
 
مهمان : 1
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 192
ديروز : 708
ماه : 25500
تعدا مطالب : 33554
كل : 29003477
 
  جستجو
 
 6) رواق اندیشه

رابطه اسلام و دموكراسي از ديدگاه برخي از نخبگان ديني 2

رابطه اسلام و دموكراسي از ديدگاه برخي از نخبگان ديني 2 2- تفاوت در نوع نگرش به فرد و جامعه مكتبهاي مختلف فلسفي و اجتماعي در نگاه به فرد و اجتماع، ديدگاههاي مختلفي دارند. برخي اصالت را به فرد مي دهند و عده اي جامعه را اصيل مي دانند. اين دادگاههاي گوناگون در نگاه آنها بر مسأله آزادي نيز تأثيراتي گذاشته است. اسلام كه به فرد و جامعه هر دو اهميت مي دهد و فرد را جداي از جامعه و جامعه را متمايز از افراد نمي داند، در مورد آزادي نيز هر دو جهت را مورد توجه قرار داده است.
يکشنبه دهم شهريور 1392
تعداد بازدید: 777

مأخذ شناسي ؛ رواق اندیشه 6

مأخذ شناسي ؛ رواق اندیشه 6 اندیشه و معرفت شناخت مأخذ و منابع، گام نخست هر تحقيق است، امروزه كتابشناسي و مأخذشناسي به عنوان يك ضرورت مطرح شده و به صورت رشته آموزشي و تخصصي درآمده است. در راستاي استفاده بهينه پژوهشگران بر آن شديم تا منابع مربوط به بخشي از تحقيقات مرتبط با مقالات ارائه شده در اين شماره را كه در قالب كتاب يا مقاله در نشريات و مطبوعات مختلف عرضه شده است فراهم ساخته
يکشنبه دهم شهريور 1392
تعداد بازدید: 814

رابطه اسلام و دموكراسي از ديدگاه برخي از نخبگان ديني 1

رابطه اسلام و دموكراسي از ديدگاه برخي از نخبگان ديني 1 چكيده از ابتداي گسترش تمدن انساني و تكامل جامعه بشري كه حكومتها شكل گرفتند، هر حكومتي مدلي براي اداره جامعه تحت فرمانروايي خود برگزيده. يكي از انواع حكومتها، حكومت دموكراسي است كه ريشه آن به تمدن يونان باستان برمي گردد و با گذشت زمان، تحولاتي به خود ديده است و اكنون باعنوان حكومت مردم بر مردم، شكل ظاهري حكومت بيشتر كشورهاي غربي را تشكيل مي دهد.
شنبه نهم شهريور 1392
تعداد بازدید: 821

مقايسه انديشه سياسي امام خميني قدس سره و محقق نائيني ره در مورد نقش مردم 2

مقايسه انديشه سياسي امام خميني قدس سره و محقق نائيني ره در مورد نقش مردم 2 2 ـ تفاوتهاي انديشه هاي سياسي دو متفكر الف) ولايت سياسي فقهاء مبنايي ترين و مهمترين تفاوت نظريه دو متفكر مورد بحث، به تفسير و ادله آنها، نسبت به قلمرو ولايت مجتهدين بر مي گردد. البته هر دو متفكر، به اصل ولايت مجتهدين معتقدند، ولي در حدود اختيارات و شؤون ولايت فقهاء، با هم اختلاف نظر دارند.1 اگر بر روي يك خط محور، براي قلمرو و شؤون اختيارات ولايت، دو سر طيف قائل بشويم، انديشه دو متفكر، نسبت به هم ديگر، در نهايت تفاوت و دوري قرار مي گيرند،
شنبه نهم شهريور 1392
تعداد بازدید: 996

مقايسه انديشه سياسي امام خميني قدس سره و محقق نائيني ره در مورد نقش مردم 1

مقايسه انديشه سياسي امام خميني قدس سره و محقق نائيني ره در مورد نقش مردم 1 چكيده پژوهش حاضر با اين سؤال اصلي آغاز مي شود كه جايگاه و نقش مردم در دو حكومت؛ مشروطه اسلامي و جمهوري اسلامي از ديدگاه دو متفكر و عالم شيعي؛ محقق نائيني و امام خميني چگونه است؟ محقق نائيني با طرح ولايت فقيه در «امور حسبيه»، نقش سياسي فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقي» كاهش داده و براي مردم در «امور نوعيه خود» آزادي و حاكميت سياسي قائل بوده است.
شنبه نهم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1046

عامل فرهنگي و سقوط رژيم پهلوي

عامل فرهنگي و سقوط رژيم پهلوي چكيده در خصوص علل سقوط رژيم محمدرضا پهلوي برپايه رويكردها و چارچوبهاي نظري مباحث گوناگوني صورت گرفته است. در اين مقاله، نقش عامل فرهنگي در سقوط رژيم پهلوي با تأكيد بر نقش كارويژه حفظ الگو از طريق عوامل و نهادهاي جامعه پذيري سياسي بر اساس نظريه كاركردگرا - ساختاري تالكوت پارسونز مورد بررسي قرار گرفت.
جمعه هشتم شهريور 1392
تعداد بازدید: 896

اجراي علني مجازاتها از ديدگاه حقوق اسلام 5

اجراي علني مجازاتها از ديدگاه حقوق اسلام 5 5- اصل و قاعده اولي در اجراي مجازات آشكار يكي از بحثهاي كارساز و راهگشا پيرامون مجازات آشكار، روشن شدن قاعده اوليه در اجراي مجازات مي باشد، سؤال اين است كه آيا اصل اولي در اجراي حكم، علني بودن است يا بايد مجازات را به صورت مخفيانه و پنهاني اجرا كرد؟ و به عبارت ديگر آيا ظهور اوليه در اجراي احكام، به علني بودن آن انصراف دارد يا به پنهاني بودن آن؟
جمعه هشتم شهريور 1392
تعداد بازدید: 822

اجراي علني مجازاتها از ديدگاه حقوق اسلام 3 و 4

اجراي علني مجازاتها از ديدگاه حقوق اسلام 3 و 4 3- مفهوم علني بودن مجازات علني بودن مجازات به مفهوم منتشر كردن و آشكار نمودن آن است. و آشكار نمودن مجازات، دو معنا دارد: يكي اين كه فقط خبر آن در بين مردم منتشر گردد. و دوم اين كه علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نيز در زمان اجراي حكم لازم است. پس اعلان مجازات از نظر لغت در دو مصداقِ: «اطلاع مردم» و «حضور مردم» عينيت پيدا مي كند، ولي سخن ما اين است كه اعلان مجازات در اصطلاح فقها صرفا با حضور مردم، عينيت پيدا مي كند؛
جمعه هشتم شهريور 1392
تعداد بازدید: 752

اجراي علني مجازاتها از ديدگاه حقوق اسلام 2

اجراي علني مجازاتها از ديدگاه حقوق اسلام 2 2- موارد اجراي علني مجازات تتبّع در منابع فقهي اگر چه نشان دهنده اين است كه موارد اجراي علني مجازات، محدود است اما با اين حال، نمي توان مدّعي شد كه اجراي علني مجازات، به همين موارد منحصر است و يا طبق عقيده برخي از علما1 مورد آن را در خصوص زنا آن هم در صورت اقرار و اعتراف زنا كار، محدوددانست؛ زيرا با تنقيح مناط از متون قرآن و روايات مي توان اين نكته را استنباط كرد كه از يك سو، هر گاه جرم مذكور باعث جريحه دار شدن افكار عمومي گردد
چهارشنبه ششم شهريور 1392
تعداد بازدید: 416

اجراي علني مجازاتها از ديدگاه حقوق اسلام 1

اجراي علني مجازاتها از ديدگاه حقوق اسلام 1 چكيده موضوع اجراي علني مجازات، يكي از مباحث بحث انگيز در محافل علمي و فرهنگي كشور است. در اين مقاله تلاش شده است تا اين موضوع با نگاهي علمي و نه سياسي، مورد تحقيق قرار گيرد و برخي از پيچيدگيهاي آن بازگشايي شود. از اين رو ابتدا به نگاه تربيتي اسلام و ديدگاه تساهل آميز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پاره اي از مباحث ضروري آن از قبيل مشروعيت مجازات علني، موارد اجراي حكم در ملاء عام، مفهوم علني بودن مجازات و مفهوم كلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسي قرار گرفته است
چهارشنبه ششم شهريور 1392
تعداد بازدید: 582
آرشیو Print RSS