شنبه 16 فروردين 1399 | Saturday, 04 April 2020
 منوی اصلی
 
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 159
ديروز : 674
ماه : 28582
تعدا مطالب : 33554
كل : 29070651
 
  جستجو
 
 5) رواق اندیشه

عقل و دين 2

عقل و دين 2 عقلانيت در راستاي دين تفكر اسلامي اصولاً تضادي ميان وحيانيت و عقلانيت نمي بيند بلكه خواه در حوزه شناخت و معرفت و خواه در حوزه عمل، عقل را ابزاري مقيد و كارساز در جهت عبوديت مي داند و عقل را يكي از جنود الهي و ابزاري جهت شناخت حق تلقي مي كند و لذا از اشاعه عقلانيت و استفاده از دستاوردهاي عقلاني تمدن بشري حمايت مي نمايد.
شنبه دوم شهريور 1392
تعداد بازدید: 837

عقل و دين 1

عقل و دين 1 عقل و دين 1 چكيده در بررسي نسبت عقل و دين مي توان، عقلانيت را در تقابل با دين يا در راستاي دين ارزيابي كرد. نظريه اول آدمي را بي نياز از خداوند و اديان آسماني مي انگارد و از منظر ديدگاه دوم پيوستگي انسان با خداوند عامل باروري و بصيرت عقلاني است. نويسنده به نقد ديدگاهِ اوّل كه پرچمدار آن اسپينوزا است و دايره دين را در تباين با دايره عقل گرفته و قائل به كمترين سهمي از عقل در تعاليم ديني نيست، مي پردازد
پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392
تعداد بازدید: 749

پارادوكس آزادي مطلق

پارادوكس آزادي مطلق پارادوكس آزادي مطلق چكيده آزادي به عنوان يكي از بحث انگيزترين موضوعات جوامع بشري، اثر شگرفي در تكوين شخصيت فرد و پرورش منش آدمي دارد. فيلسوفان دين و متكلمان اديان به رابطه دين و آزادي و آزادي و ايمان توجّه كرده اند. برخي از متفكران آزادي را از مفاهيم كيفي و نفساني و حالتي رواني دانسته اند كه بايد آن را بلاواسطه يافت و پاره اي ديگر از متفكران قائل به دو نوع آزادي مثبت و منفي شده اند و فون هايك نيز آزادي را تبعيّت از حكومت قانون مي داند.
پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392
تعداد بازدید: 935

نگاهي به نظريه هاي انقلاب اسلامي

نگاهي به نظريه هاي انقلاب اسلامي نگاهي به نظريه هاي انقلاب اسلامي چكيده نويسنده مهمترين دلايلِ وقوع انقلاب را رهبري حضرت امام خميني رحمه الله وحدت مردم و انگيزه اعتقادي و اسلامي برشمرده و در مورد علل وقوع انقلاب اسلامي تحليلها و نظريه هاي ديگر از جمله ديدگاه ماركسيستها، مفسران غربي و برخي نظريات ديگر را مورد نقد و بررسي قرار داده است. وي در پايان با يك تحقيق آماري، نتايج پنج گانه ذيل را بدست مي دهد:
پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392
تعداد بازدید: 721

دين و سياست ؛ گرايش چهارم

دين و سياست ؛ گرايش چهارم دين و سياست ؛ گرايش چهارم انحصار دين به احكام ارزشي و تبعيت قوانين از دانش هاي بشري سخن دين مفهوم تصوري يا تصديقي الفاظ پيامبر (اعم از قرآن و سنت) نيست بلكه سخن دين سخني است كه انسان خود را در آن مخاطب بيابد و پيام آن را بگيرد. ملاك و معيار صحت شناختِ انسان نيز حالت افق گشايي سخن خداوند است. مثلاً از مجموع آنچه در قرآن و سنت پيرامون عدالت آمده است. يك پيام به دست مي آيد و آن اين كه انسان بايد در راه برقراري عدالت تلاش كند. اما آنچه از شكل ها و قالب هاي عدالت در گفتار و رفتار آن حضرت است، هيچيك، پيام دين نيست، و فقط قالب و شكل عدالت در آن عصرند.
چهارشنبه سی ام مرداد 1392
تعداد بازدید: 723

دين و سياست ؛ گرايش سوم

دين و سياست ؛ گرايش سوم دين و سياست ؛ گرايش سوم دين براي تأمين سعادت اخروي آمده است نه سعادت دنيوي .1 بي شك سكولارهاي مسلماني كه اين سخن را مي گويند تأثير هدايت اخروي انسان را در زندگي دنيوي انكار نمي كنند و معتقدند هدايت اخروي جهت دهي خاصي به زندگي دنيوي انسان مي دهد اما آنچه هدف دين است همان هدايت اخروي است. سپس از اين نكته بهره مي گيرند كه پس تنظيم روابط اجتماعي و سياست خارج از تعاليم دين است زيرا خارج از اهداف آن است.
چهارشنبه سی ام مرداد 1392
تعداد بازدید: 777

دين و سياست ؛ گرايش دوم

دين و سياست ؛ گرايش دوم دين و سياست ؛ گرايش دوم گرايش دوم دين به اموري اختصاص دارد كه دست دانش بشر از آن كوتاه است، و سياست و اداره جامعه از اموري است كه بشر خود در آن توانا است.1 ادعاي مذكور داراي يك صغري و يك كبري است: صغري عبارت است از توانايي بشر در اداره جامعه و بي نيازي او از هر نوع هدايت الهي. كبري عبارت است از امتناع دخالت دين در آنچه در دسترس دانش بشر است.
چهارشنبه سی ام مرداد 1392
تعداد بازدید: 893

دين و سياست ؛ گرايش اول

دين و سياست ؛ گرايش اول دين و سياست ؛ گرايش اول چكيده جوّ علمي ـ سياسي ايران در سده اخير شاهد نزاع جدي دو جبهه مخالف درباره دخالت اسلام در سياست بوده است؛ گرچه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، جبهه مخالفانِ علميِ دخالت اسلام در سياست را بيشتر متحجران و گروههاي منحرف مذهبي، چون انجمن حجتيه، تشكيل مي دادند، و پس از انقلاب، روشنفكران سكولار؛ روشنفكراني كه گرايشهاي فكري آنان به كلي با مخالفان پيشين متفاوت بود. در نزاع پيشين، استناد به منابع دين (كتاب، سنت و عقل) روش اصلي بود، اما در نزاع جديد سكولارها از در ديگر وارد شدند.
سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 911

آيا علم و فلسفه از دين جداست و به آن احتياجي ندارد ؟ بخش دوم

آيا علم و فلسفه از دين جداست و به آن احتياجي ندارد ؟ بخش دوم آيا علم و فلسفه از دين جداست و به آن احتياجي ندارد ؟ بخش دوم حال با تعاريف جامعتر درباره مفاهيم علم، فلسفه (حكمت)، حيات معقول و دين به اثبات اتحاد و هماهنگي بين آنها مي پردازيم. ابتدا بايد در نظر بگيريم كه براي فهم هر موضوعي بايد خيلي واضح در تعريف آن بكوشيم. 1. علم. عبارت است از ارتباط انكشافي با واقعيات، از طريق مشاهده و تجربه و دريافت هاي دروني كه مي توان انواع آنها را شهود و حدس و امثال آنها نيز نامگذاري كرد. بديهي است كه به جهت نسبيت كشف واقعيات، ارتباط علمي با آنها نيز نسبي مي باشد.
سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 601

آيا علم و فلسفه از دين جداست و به آن احتياجي ندارد ؟ بخش اول

آيا علم و فلسفه از دين جداست و به آن احتياجي ندارد ؟ بخش اول آيا علم و فلسفه از دين جداست و به آن احتياجي ندارد ؟ بخش اول نظريه جدايي علم و فلسفه از دين مربوط به قرن نوزدهم و بيستم با هدف شعله ور شدن آتش مشاجره و نزاع ميان مردم، كسب شهرت اجتماعي و سوء استفاده از پديده نوگرايي و بعضا كسب حقيقت صورت گرفته است. اساسا شيوع تضاد علم و دين در مغرب زمين در نتيجه برخورد ارباب كليسا با علم به وجود آمده است در حالي كه دانشمندان غربي اعترافاتي در مورد هماهنگي علم و دين داشته اند و از سوي ديگر گفته اند علم به طور جدي مديون دين مقدس اسلام است.
سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 739
آرشیو Print RSS