چهارشنبه 13 فروردين 1399 | Wednesday, 01 April 2020
سرخط خبرها :
 منوی اصلی
 
 
مهمان : 1
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 359
ديروز : 618
ماه : 28537
تعدا مطالب : 33554
كل : 29068901
 
  جستجو
 
 6) سیاحت غرب

سیاحت غرب 6 محیط زیست : آیا ما شاهد انقراض تپه هاى مرجانى جهان خواهیم بود ؟ ؛ جولیا وایتى 1

سیاحت غرب 6 محیط زیست : آیا ما شاهد انقراض تپه هاى مرجانى جهان خواهیم بود ؟ ؛ جولیا وایتى 1 سیاحت غرب 6 محیط زیست : آیا ما شاهد انقراض تپه هاى مرجانى جهان خواهیم بود ؟ ؛ جولیا وایتى 1 چکیده بحران زیست محیطى، در اثر فعالیّت هاى بى پروا و مهار گسیخته انسانِ عصر ماشین و صنعت، هر روز عمق و ابعاد بیشترى مى یابد. تخریب و تباهى، در خشکى و دریا ظاهر شده و انسانِ حریص عصر جدید، عرصه را بر مخلوقات و طبیعت خداوندى تنگ کرده است. نابودى تپه هاى مرجانى ـ که یکى از زیباترین جلوه هاى آفرینش به شمار مى روند ـ از جمله ابعاد بحران زیست محیطى است که در مقاله زیر به اجمال مورد بررسى قرار گرفته است.
سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 846

سیاحت غرب 6 محیط زیست : جهانى سازى و گسترش بحران اکولوژیکى ؛ منبع : اینترنت

سیاحت غرب 6 محیط زیست : جهانى سازى و گسترش بحران اکولوژیکى ؛ منبع : اینترنت سیاحت غرب 6 محیط زیست : جهانى سازى و گسترش بحران اکولوژیکى ؛ منبع : اینترنت چکیده ناکامى اجلاس «ریودوژانیرو» در پرداختن به موضوع مهم شرکت هاى چند ملیتى و قصور این شرکت ها در دامن زدن به بحران اکولوژیکى جهان شاید دلیل اصلى شکست این اجلاس بود. پس از این اجلاس بود که فرآیندهاى آزادسازى، تجارى سازى و جهانى سازى، نه تنها گسترش شرکت هاى چند ملیتى را تسهیل نموده بلکه بر دامنه تأثیرات مخرّب آن ها بر محیط زیست افزوده است.
سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 1007

سیاحت غرب 6 علمى : عوارض ناشناخته محصولات دستکارى شده ژنتیکى ؛ جرمى ریفکین 1

سیاحت غرب 6 علمى : عوارض ناشناخته محصولات دستکارى شده ژنتیکى ؛ جرمى ریفکین 1 چکیده روند رو به پیشرفت اکتشافات علمى و اختراعات تکنولوژیک، بدانجا رسیده است که مى تواند در ژن ها و هسته هاى سلولى موجودات، تغییر و تحولاتى را ایجاد نموده و پدیده ها و موجوداتى جدید اعم از گیاهى و جانورى را خلق نماید، اما سؤالى که در این میان بدون پاسخ و مبهم مانده، این است که آیا پدیده دستکارى در ماهیّت و عناصر مشکلّه موجودات و مخلوقات خداوند، امرى بى خطر و فاقد عوارض زیست محیطى و بهداشتى و... است؟ مقاله زیر، به اجمال، مطالبى درباره این سؤال مطرح کرده است.
دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392
تعداد بازدید: 807

سیاحت غرب 6 علمى : مخاطرات پزشکى مدرن ؛ بارى ام . چارلز 1

سیاحت غرب 6 علمى : مخاطرات پزشکى مدرن ؛ بارى ام . چارلز 1 چکیده پزشکى مدرن علاوه بر دستاوردهایى که به همراه داشته، حامل آسیب ها و عوارض سنگینى نیز بوده است. دور شدن پزشکى جدید از درمان هاى طبیعى و گیاهى و محور قرار دادن درمان هاى شیمیایى و صناعى، عامل اصلى بروز این آسیب ها و عوارض به شمار مى رود. امروز بیمارى هاى یاتروژنیک یا پزشک زاد، خود حجم عظیمى از بیمارى هاى مبتلا به مردم را تشکیل مى دهد. مقاله زیر به بررسى ابعاد این موضوع پرداخته است.«ما باید مردم را نسبت به بى ثباتى و عدم قطعیت پزشکى جدید آگاه نماییم.
دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392
تعداد بازدید: 804

سیاحت غرب 6 اقتصادى : آمریکا و معضل تراز منفى تجارى ؛ ویلیام گریدر 1

سیاحت غرب 6 اقتصادى : آمریکا و معضل تراز منفى تجارى ؛ ویلیام گریدر 1 سیاحت غرب 6 اقتصادى : آمریکا و معضل تراز منفى تجارى ؛ ویلیام گریدر 1 چکیده اقتصاد آمریکا کمک فوق العاده اى به اقتصاد و تجارت جهانى مى کند. بازار آمریکا به عنوان آخرین خریدار باقى مانده، مازاد تولید جهانى را به خود جذب مى کند و در این راه، منافع و ثروت ملى فدا مى شود. منفى شدن روزافزون تراز تجارى ایالات متحده، شاهد این مدعاست و علت اصلى آن شرکت هاى چند ملیتى آمریکایى هستند که براى استفاده از نیروى کار ارزان و بازارهاى مصرف جدید، ظرفیت هاى تولیدى صنعت آمریکا را به کشورهاى دیگر منتقل مى کنند
دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392
تعداد بازدید: 809

سیاحت غرب 6 اقتصادى : پایان رشد اقتصادى ؛ چارلز سیگل

سیاحت غرب 6 اقتصادى : پایان رشد اقتصادى ؛ چارلز سیگل سیاحت غرب 6 اقتصادى : پایان رشد اقتصادى ؛ چارلز سیگل چکیده در حالى که رشد اقتصادى یکى از شاخصه هاى مثبت براى هر جامعه اى است، در این مقاله، نویسنده به این سؤال مى پردازد که رشد اقتصادى کى باید متوقف شود؟ او در ابتدا، رشد اقتصادى آمریکا را در دهه هاى گذشته بررسى مى کند؛ نتیجه این است که تا دهه هاى 1950 و 1960، رشد اقتصادى، اثرات مثبت و از آن به بعد، تبعات منفى بسیارى داشته است؛ به طورى که در مجموع، رفاه آمریکایى را کمتر کرده است.
شنبه بیست و ششم مرداد 1392
تعداد بازدید: 977

سیاحت غرب 6 اقتصادى : فاصله رو به افزایش بین فقیر و غنى در آمریکا ؛ گفت و گو با ادوارد وُلف 1

سیاحت غرب 6 اقتصادى : فاصله رو به افزایش بین فقیر و غنى در آمریکا ؛ گفت و گو با ادوارد وُلف 1 سیاحت غرب 6 اقتصادى : فاصله رو به افزایش بین فقیر و غنى در آمریکا ؛ گفت و گو با ادوارد وُلف 1 چکیده ادوارد ولف پروفسور اقتصاد در دانشگاه نیویورک و نویسنده کتاب تاپ هِوى1است؛ کتابى با موضوع نابرابرى رو به افزایش در ایالات متحده و راهکارهاى جلوگیرى از آن؛ ادوارد ولف همچنین سر ویراستار مجله Reviw of Incom and Wealthاست. آقاى ولف در این گفت وگو با استناد به بررسى ها و آمار دقیق علمى، ابعاد شکاف روزافزون بین فقرا و اغنیاء را در جامعه آمریکا تشریح مى کند.
شنبه بیست و ششم مرداد 1392
تعداد بازدید: 1125

سیاحت غرب 6 سیاسى : کمک هاى بى دریغ آمریکا به اسرائیل ؛ کالین آمفریز

سیاحت غرب 6 سیاسى : کمک هاى بى دریغ آمریکا به اسرائیل ؛ کالین آمفریز سیاحت غرب 6 سیاسى : کمک هاى بى دریغ آمریکا به اسرائیل ؛ کالین آمفریز چکیده رمز بقا و ماندگارى اسرائیل و تداوم اشغال و خشونت علیه فلسطینیان، کمک هاى بى دریغ آمریکا به اسرائیل است که با حاکمیت نومحافظه کاران ابعاد گسترده ترى پیدا کرده است، اما در این میان پدیده اى قابل توجه رو به گسترش است و آن عبارت است از تشدید حرکت هاى مردمى جهانى ـ از جمله در خود آمریکا ـ علیه اسرائیل.
شنبه بیست و ششم مرداد 1392
تعداد بازدید: 879

سیاحت غرب 6 اجتماعى : ایالات متحده، بیمار زندان هایش ؛ لوموند دیپلماتیک

سیاحت غرب 6 اجتماعى : ایالات متحده، بیمار زندان هایش ؛ لوموند دیپلماتیک سیاحت غرب 6 اجتماعى : ایالات متحده، بیمار زندان هایش ؛ لوموند دیپلماتیک چکیده زندان هاى مملوّ از جمعیت ایالات متحده آمریکا، به دلیل فقدان مراقبت هاى بهداشتى کافى، به یکى از کانون هاى انتشار بیمارى هاى واگیردار مثل هپاتیت، ایدز و سل تبدیل شده اند. بسیارى از کسانى که به عنوان مجرم روانه زندان مى شوند، به دلیل بى اطلاعى، زندان ها را نسبتا محیط هاى سالمى مى دانند و همین امر موجب مى شود احتیاط هاى لازم را در قبال سرایت بیمارى ها به خود، انجام ندهند.
جمعه بیست و پنجم مرداد 1392
تعداد بازدید: 942

سیاحت غرب 6 اجتماعى:قاچاق زنان و کودکان براى مقاصد جنسى،تجارت جدید؛مؤسسه تحقیقاتى ریپ ایز

سیاحت غرب 6 اجتماعى:قاچاق زنان و کودکان براى مقاصد جنسى،تجارت جدید؛مؤسسه تحقیقاتى ریپ ایز سیاحت غرب 6 اجتماعى : سکس ، تجارت جدید ؛ مؤسسه تحقیقاتى ریپ ایز چکیده یکى از معضلات جدّى دنیاى مدرن، تجارت زنان و کودکان براى مقاصد جنسى است. باندهاى تبهکار و مافیایى با قاچاق زنان و کودکان از کشورهایى که با معضلات جدّى اقتصادى مواجه هستند، به کشورهاى ثروتمند و عمدتا غربى، سودهاى کلانى را نصیب خود مى سازند. آمارها حکایت از آن دارد که مجموع سود حاصل از این تجارت کثیف، سالانه بالغ بر 50 میلیارد دلار است. فساد دولتمردان و به تبع آن سکوت آن ها و نیز سکوت جامعه در قبال این پدیده زشت، دست تبهکاران را براى این تجارت مدرن و پرسود بازگذاشته است.
جمعه بیست و پنجم مرداد 1392
تعداد بازدید: 973
آرشیو Print RSS