چهارشنبه 20 فروردين 1399 | Wednesday, 08 April 2020
 منوی اصلی
 
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 612
ديروز : 890
ماه : 29602
تعدا مطالب : 33554
كل : 29074234
 
  جستجو
 
 4) رواق اندیشه

مأخذ شناسي رواق اندیشه 4

مأخذ شناسي رواق اندیشه 4 گام نخست هر تحقيق است، امروزه كتابشناسي و مأخذشناسي به عنوان يك ضرورت مطرح شده و به صورت رشته آموزشي و تخصصي درآمده است. در راستاي استفاده بهينه پژوهشگران بر آن شديم تا منابع مربوط به بخشي از تحقيقات مرتبط با مقالات ارائه شده در اين شماره را كه در قالب كتاب يا مقاله در نشريات و مطبوعات مختلف عرضه شده است فراهم ساخته و در اختيار خوانندگان محترم مجله قرار دهيم تا بتوانند افزون بر بهره گيري از مطالب مجلّه براي پي گيري و مطالعه بيشتر در اين زمينه از منابع گسترده تري كمك گيرند.
چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392
تعداد بازدید: 970

قرآن حقيقتي ماورايي يا الفاظ بشري ؟ (2+3)

قرآن حقيقتي ماورايي يا الفاظ بشري ؟ (2+3) قرآن حقيقتي ماورايي يا الفاظ بشري ؟ (2+3) سيّد محمود نبويان ج) نزول قرآن از جانب خدا و توسط فرشتگان آيات شريفه قرآن را با توجه به نازل كننده آن، مي توان به سه دسته تقسيم كرد: دسته اول: آياتي اند كه نسبت به نازل كننده قرآن متعرّض نشده، از اين جهت، ساكت مي باشند.1 دسته دوم: آياتي اند كه نازل كننده قرآن را خداوند متعال معرفي مي نمايند؛ مانند آيه 87 سوره حجر و آيه 3 سوره يوسف و:
سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392
تعداد بازدید: 792

قرآن حقيقتي ماورايي يا الفاظ بشري ؟ (2+2)

قرآن حقيقتي ماورايي يا الفاظ بشري ؟ (2+2) قرآن حقيقتي ماورايي يا الفاظ بشري ؟ (2+2) سيّد محمود نبويان ب) عدم دخالت پيامبر صلي الله عليه و آله در قرآن در آيات متعدد قرآن به اين نكته تأكيد شده است كه پيامبر صلي الله عليه و آله در تكوين قرآن و الفاظ آن هيچ دخالتي نداشته است؛ بعضي از اين آيات عبارتند از: 1- در بعضي از آيات، خداي متعال براي اثبات اين كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در تكوين قرآن هيچ دخالتي نداشته و الفاظ قرآن الهي است، به سابقه پيامبر صلي الله عليه و آله و شخصيت آن حضرت در ميان مردم همان عصر اشاره مي كند و مي فرمايد:
سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392
تعداد بازدید: 811

قرآن حقيقتي ماورايي يا الفاظ بشري ؟ (2+1)

قرآن حقيقتي ماورايي يا الفاظ بشري ؟ (2+1) قرآن حقيقتي ماورايي يا الفاظ بشري ؟ (2+1) سيّد محمود نبويان چكيده : پيرامون قرآن كريم پژوهشهاي گوناگون صورت گرفته است. يكي از پژوهشهاي انجام شده تبيين و اثبات اين امر است كه الفاظ و تعابير قرآن، وحي مستقيم الهي و يا غير مستقيم و توسط فرشتگان مي باشد، نه اين كه حاصل تجربه و تلاشها و تعبيرهاي پيامبر يا شخص ديگر باشد، چنان كه عده اندكي از نويسندگان بدان معتقدند. چنين مسأله اي هم از جهت برون ديني و هم از جهت درون ديني قابل بحث و بررسي است.
سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392
تعداد بازدید: 726

زمينه هاي بهره گيري از عقل در فقه شيعه 3

زمينه هاي بهره گيري از عقل در فقه شيعه 3 زمينه هاي بهره گيري از عقل در فقه شيعه 3 سعيد قماشي ج) عقل و تصرف در نصوص همان گونه كه در پيش نيز گفته شد يكي از زمينه هاي بهره گيري از عقل، تحليل و تصرف در نصوص ديني است و به راستي كه يكي از دشوارترين عرصه هاي اجتهاد نيز همين امر است؛ زيرا تا هنگامي كه فقيه به ظواهر نصوص عمل كند كار دشواري را پيش رو نخواهد داشت. سنگيني كار هنگامي آغاز مي شود كه بخواهد آيه يا روايتي را از ظاهرش برگرداند و مدلول ظاهري آن را به كنار نهد.
يکشنبه بیستم مرداد 1392
تعداد بازدید: 733

زمينه هاي بهره گيري از عقل در فقه شيعه 2

زمينه هاي بهره گيري از عقل در فقه شيعه 2 زمينه هاي بهره گيري از عقل در فقه شيعه 2 سعيد قماشي ب) ضرورت و تأثير كشف ملاكات و علل احكام كاوش و دستيابي به علل و ملاكات احكام نه تنها امري ممكن بلكه ضروري است، شايان يادآوري است كه پيامد كشف ملاكات و علل احكام براي تعدي كردن از نصوص شرعي و قياس نمودن امور غير منصوص به امور منصوص نيست بلكه غرض انگشت نهادن به نكته اي است كه به طور مستقل كمتر ميان دانشمندان شيعي به آن همت گماشته شده ولي ضرورتي است كه روي آوري به آن موجب بالندگي بيش از پيش فقاهت مي گردد.
يکشنبه بیستم مرداد 1392
تعداد بازدید: 765

زمينه هاي بهره گيري از عقل در فقه شيعه 1

زمينه هاي بهره گيري از عقل در فقه شيعه 1 زمينه هاي بهره گيري از عقل در فقه شيعه 1 سعيد قماشي چكيده عقل آدمي ظرفيت چشم گيري در دستيابي بسياري از ملاكات احكام فقهي دارد خواه اين دستيابي از طريق سير و بررسي در متون ديني باشد يا بيرون از آن، چرا كه احكام فقهي در يك دسته بندي به دو قسم تأسيسي و غير تأسيسي بخش بندي مي شود و احكام غير تأسيسي نيز به دو قسم عقلي و عقلايي تقسيم مي گردد و قلمرو اين دسته از احكام، در فقه گسترده و سهم عقل نيز در فهم ملاكات آنها غير قابل انكار است.
يکشنبه بیستم مرداد 1392
تعداد بازدید: 799

چالشهاي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 1 با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2

چالشهاي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 1 با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2 چالشهاي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 1 با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2 سيّد احمد رضا حسيني ب) ممنوعيت تصدي پست رياست جمهوري براي زنان ماده سه و هفت كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان بر برابري زن و مرد در برخورداري از حقوق مساوي در مشاركت هاي اجتماعي و سياسي و شركت در انتخابات و داشتن حق رأي و نامزدي براي رسيدن به تمامي مسؤوليتهاي اجرايي و سياسي تأكيد دارد. اطلاق اين دو ماده با اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به نظر مي رسد شرط ذكوريت را براي رئيس جمهور بيان مي كند، در تعارض است.
شنبه نوزدهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 842

چالشهاي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 1 با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1

چالشهاي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 1 با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1 چالشهاي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 1 با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1 سيّد احمد رضا حسيني چكيده : كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان از مهمترين اسناد بين المللي است كه در راستاي جهاني سازي حقوق زنان تدوين شده است. هر كشوري براي الحاق به آن ابتدا بايد آموزه ها و مفاد آن را با باورها و قوانين خود بسنجد تا نقاط مشترك و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضويت و يا عدم عضويت در آن تصميم بگيرد. مقاله حاضر در همين راستا به دنبال تبيين چالشهاي اين كنوانسيون با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
شنبه نوزدهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 451

مباني نظري برخورد ارفاقي با مجرمين سياسي و تأملي در طرح جرم سياسي 2

مباني نظري برخورد ارفاقي با مجرمين سياسي و تأملي در طرح جرم سياسي 2 مباني نظري برخورد ارفاقي با مجرمين سياسي و تأملي در طرح جرم سياسي 2 علي محمّدي جوركويه گفتار دوم : تأملي در طرح جرم سياسي از راه يابي و شناسايي جرم سياسي در قوانين ايران، 59 سال مي گذرد؛ نخستين بار در قانون اساسي مشروطه در اصول 77 و 79 از آن سخن به ميان آمده است. پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، همين مطلب به شكل جدي تر در اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان شد و قانون گذار عادي موّظف گرديد كه تعريف جرم سياسي و نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيأت منصفه را معين كند؛ اما تا كنون - چه در قبل از انقلاب اسلامي و چه پس از آن - هيچ گاه قانوني كه در برگيرنده تعريف جرم سياسي يا مصاديق آن،
شنبه نوزدهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 430
آرشیو Print RSS