جمعه 22 فروردين 1399 | Friday, 10 April 2020
سرخط خبرها :
 منوی اصلی
 
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 260
ديروز : 1153
ماه : 30456
تعدا مطالب : 33554
كل : 29075993
 
  جستجو
 
 2) سیاحت غرب

سیاحت غرب 2 علمى : سرقت از طریق حقوق انحصارى ؛ واندانا شیوا

سیاحت غرب 2 علمى : سرقت از طریق حقوق انحصارى ؛ واندانا شیوا سیاحت غرب 2 علمى : سرقت از طریق حقوق انحصارى ؛ واندانا شیوا چکیده : جهان گشایى و مستعمره کردن کشورها توسط غرب ، سابقه اى چند صد ساله دارد. پاپ و حاکمان و پادشاهان کشورهاى غربى، دست در دست هم، به تصرف و استعمار مناطقى از دنیا مى پرداختند و منابع و ثروت هاى آن ها را چپاول مى کردند، اما آن چه امروز شاهد آن هستیم، ...
جمعه یازدهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 749

سیاحت غرب 2 اقتصادى : بررسى مجدد اقتصاد جهانى ؛ گفت و گو با جرى ماندر

سیاحت غرب 2 اقتصادى : بررسى مجدد اقتصاد جهانى ؛ گفت و گو با جرى ماندر سیاحت غرب 2 اقتصادى : بررسى مجدد اقتصاد جهانى ؛ گفت و گو با جرى ماندر 1 چکیده : جرى ماندر، به عنوان یکى از منتقدین سرشناس اقتصاد جهانى، در این گفت وگو بیان مى دارد که اقتصاد جهانى، روندى است که از سوى شرکت هاى بزرگ، بانک ها و دولت ها دنبال مى شود و مروجین آن، بدون توجه به آثار زیانبار و مخرب آن براى جوامع انسانى، سعى در مفید جلوه دادن این نظام ناکارآمد دارند.
جمعه یازدهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 702

سیاحت غرب 2 اقتصادى : تصویرى از بانک جهانى ؛ ژان زیگلر

سیاحت غرب 2 اقتصادى : تصویرى از بانک جهانى ؛ ژان زیگلر سیاحت غرب 2 اقتصادى : تصویرى از بانک جهانى ؛ ژان زیگلر 1 چکیده : نهادهاى مالى بین المللى، مانند سازمان تجارت جهانى، صندوق بین المللى پول، بانک جهانى و...، به مثابه قلب استراتژیک «جهانى شدن لیبرالى» عمل مى کنند. ژان زیگلر، نویسنده این مقاله، با طنزى گزنده، نشان مى دهد که به رغم شکست هاى دردناک و فاجعه آمیز عملکرد این نهادها براى جهان سوم، چه گونه رهبران آن ها (به ویژه مسئولین بانک جهانى)، هرروز نظریه هاى توجیه کننده جدیدى مى آفرینند و جهتِ خطابه هاى اعتراض آمیزِ مخالفین را به نفع خود تغییر مى دهند و در نهایت، موفق مى شوند، مسیر حرکت این ارگان ها را همواره در چارچوب «توافق هاى واشنگتن» ثابت نگ
پنجشنبه دهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 962

سیاحت غرب 2 سیاسى : 11 سپتامبر ، از نگاهى دیگر ؛ دیوید داک

سیاحت غرب 2 سیاسى : 11 سپتامبر ، از نگاهى دیگر ؛ دیوید داک سیاحت غرب 2 سیاسى : 11 سپتامبر ، از نگاهى دیگر ؛ دیوید داک 1 چکیده : پس از حملات تروریستى 11 سپتامبر، براساس تبلیغات یک سویه و منفى رسانه هاى آمریکا، همه چشم ها متوجه مسلمانان شد، اما درباره یک احتمال که شواهد بسیار قوى در تأیید آن وجود داشت کمتر سخنى گفته نشد و آن نقش اسراییل و سازمان اطلاعاتى مخفى آن یعنى موساد، در این حملات بود. ضمن آن که اساسا اسراییل با توجه به سوابق عملکردش، یکى از تروریست ترین کشورها به شمار مى رود، اما هیچ گاه هدف تبلیغات ضدتروریستى رسانه هاى آمریکا نبوده است و این دلیلى جز نفوذ گسترده اسراییل در رسانه ها و هیأت حاکمه آمریکا ندارد.
پنجشنبه دهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 750

سیاحت غرب 2 اجتماعى : قدرت حیرت انگیز طالع بینان در فرانسه ؛ ماریا هورِت

سیاحت غرب 2 اجتماعى : قدرت حیرت انگیز طالع بینان در فرانسه ؛ ماریا هورِت سیاحت غرب 2 اجتماعى : قدرت حیرت انگیز طالع بینان در فرانسه ؛ ماریا هورِت چکیده : طالع بینى و مراجعه به طالع بینان در کشور فرانسه، رواج شگفت انگیزى دارد و البته این امر، مختص به افراد عادى و معمولى جامعه فرانسه نیست، بلکه نخبگان فرانسوى و از جمله، سیاست مداران نیز مشتریان پروپا قرص طالع بینان هستند و تصمیمات مهم شان را با طالع بینى محک مى زنند. نویسنده مقاله، در ریشه یابى از این امر، فقدان اعتقاد به خداوند و علل ماورایى را، عاملى در جهت بسط طالع بینى در غرب و فرانسه مى داند. شامگاه روز هفتم نوامبر امسال (سال 2000)، در ساختمان شهردارى منطقه شانزدهم شهر پاریس، مراسم جشنى برپا بود.
پنجشنبه دهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 891

سیاحت غرب 2 فرهنگى : غرب و تلویزیون و فرهنگ ؛ میشل بیکس

سیاحت غرب 2 فرهنگى : غرب و تلویزیون و فرهنگ ؛ میشل بیکس سیاحت غرب 2 فرهنگى : غرب و تلویزیون و فرهنگ ؛ میشل بیکس چکیده : مسأله ابعاد و عمق تأثیرات تلویزیون بر جامعه، مدت هاست که در غرب در بین صاحب نظران مطرح است. برخى از صاحب نظران، نقش تلویزیون را فراتر از یک رسانه صرف و واسطه انتقال پیام، مى دانند و براى آن تأثیرات ساختارى، بنیانى و ماندگار در فرهنگ قائل اند. میشل بیکس از جمله این متفکران است که ادلّه خود را در حدّ یک مقاله، در این باب ارائه داده است.
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 905

سیاحت غرب 2 فرهنگى : پنج دام نظام آموزشى غرب ؛ ریکاردو پِتْرِلا

سیاحت غرب 2 فرهنگى : پنج دام نظام آموزشى غرب ؛ ریکاردو پِتْرِلا سیاحت غرب 2 فرهنگى : پنج دام نظام آموزشى غرب ؛ ریکاردو پِتْرِلا 1 چکیده : مدرسه که روزگارى به تنهایى محل رشد اجتماعى افراد بود، امروزه به ویژه در غرب، اعتبار و جایگاه سابقش را از دست مى دهد و اندک اندک تسلیم هوا و هوس هاى بازار کار مى گردد. در جامعه امروز که تکنولوژى هاى جدید حرف اول را مى زنند، دیگر مدرسه به عنوان هسته اصلى قوام اجتماعى مطرح نیست، بلکه به نوعى ابزار براى مشروع سازى تقسیم هاى ناعادلانه اجتماعى محسوب مى شود. وقتى با چنین رویکردى به مدرسه نگاه مى کنیم، نقش این نهاد به عنوان محلى براى ایجاد قوام و پیوند اجتماعى از میان مى رود.
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 677

سیاحت غرب 2 فرهنگى : عصر دیجیتال و تأثیر آن بر دانش انسان ؛ نوربرت بولتز

سیاحت غرب 2 فرهنگى : عصر دیجیتال و تأثیر آن بر دانش انسان ؛ نوربرت بولتز سیاحت غرب 2 فرهنگى : عصر دیجیتال و تأثیر آن بر دانش انسان ؛ نوربرت بولتز 1 چکیده : اینترنت، اطلاعاتى را از سراسر دنیا در اختیار ما قرار مى دهد. تلویزیون هاى دیجیتالى، سرتاسر جهان را تحت پوشش قرار مى دهند. آیا با استفاده از ابزارهاى جدید، دانش ما گسترش مى یابد یا این که حجم انبوه اطلاعات غیرضرورى، موجب مى شود که ما از توجه به اطلاعات اصلى و مهم باز بمانیم؟ آقاى پرفسور نوربرت بولتز، در مقاله ذیل، دیدگاه هاى خود را درباره عصر دیجیتال و تأثیر آن بر سطح دانش انسان، بیان مى دارد
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 786

سیاحت غرب 2 فرهنگى : تأثیرات تغییر و انبوهى اطلاعات ؛ نیل پستمن

سیاحت غرب 2 فرهنگى : تأثیرات تغییر و انبوهى اطلاعات ؛ نیل پستمن سیاحت غرب 2 فرهنگى : تأثیرات تغییر و انبوهى اطلاعات ؛ نیل پستمن 1 چکیده: یکى از ویژگى هاى جامعه مدرن ، تغییرات پى درپى آن است و این ناشى از اعتقاد به پیشرفت مداوم تاریخ است که از ارکان نظرى مدرنیسم به شمار مى رود، اما نکته قابل تأمل این جاست که این تغییرات مداوم، موجب آثار و عوارض روحى اى چون اضطراب، ترس و افسردگى براى بشر جدید بوده است.
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 831

آغاز ؛سیاحت غرب 2

آغاز ؛سیاحت غرب 2 مجله غرب شناسی آغاز ؛ 2) سیاحت غرب از مهم ترین لوازم «زمان شناسى» ـ که مورد تأکید ائمه معصومین (ع) بوده است ـ در دوره کنونى، شناخت تمدن غرب است که آثار و ابزار خود را در سرتاسر جهان گسترش داده و داعیه فتح جهان را دارد و رقیب و تمدنى دیگر را برنمى تابد. ماهنامه «سیاحت غرب»، تلاش خود را معطوف به این مهم، یعنى غرب شناسى کرده است؛ آن هم عمدتا با اتکا و استناد به آن چه محققان، اندیشمندان و رسانه هاى غربى در باب تمدن و فرهنگ خویش، با نگاهى منتقدانه و موشکافانه ابراز داشته اند.
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 854
آرشیو Print RSS