پنجشنبه 21 فروردين 1399 | Thursday, 09 April 2020
 منوی اصلی
 
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 280
ديروز : 958
ماه : 29766
تعدا مطالب : 33554
كل : 29074860
 
  جستجو
 
 2) رواق اندیشه

جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقي 3 «اسلام» و «كامن لا»

جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقي 3 «اسلام» و «كامن لا» گفتار سوم: فلسفه جرم انگاري توهين به مقدسات ؛ هم اكنون اخلاق و مذهب در بسياري از كشورهاي غربي از جمله كشورهاي داراي نظام حقوقي كامن لا نقش فرعي و ثانوي دارد و بكلي قلمرو آن با قلمرو حقوق جداست؛ مثلاً در حقوق امريكا بر اساس متمم اول قانون اساسي اين كشور كنگره حق وضع قانوني را ندارد كه به موجب آن مذهب خاصي مورد تأييد قرار گيرد و يا ممنوعيت آزادي از يك مذهب خاص را در پي داشته باشد. امّا با وجود اين در نظام كامن لا ريشه هايي از تأثير مذهب بر حقوق مشاهده مي شود. در كامن لا قاعده اي وجود دارد كه :
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 957

جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقي 2 «اسلام» و «نظام كامن لا»

جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقي 2 «اسلام» و «نظام كامن لا» جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقي 2 «اسلام» و «نظام كامن لا» گفتار دوم: مجازات توهين به مقدسات يكي از مسائلي كه در مبحث توهين به مقدسات از ديدگاه حقوق بشر قابل بررسي است مسأله «نوع مجازات» به حسب مجرمين و «كيفيت اجراي مجازات» است، اين دو موضوع را در دو بند جداگانه پي مي گيريم. الف) نوع مجازات توهين به مقدسات در نظام حقوقي كامن لا خواه به صورت شفاهي باشد و يا كتبي از نوع درجه «جنحه» محسوب شده1 و براي مرتكبين آن يكي از مهم ترين مجازات هاي حقوق فعلي كشورهاي غربي يعني «زندان» مقرر شده است2 و در اين خصوص تفاوتي ميان مرتكبين از نظر«مذهب» وجود ندارد.
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 868

جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقي 1 «اسلام» و «نظام كامن لا»

جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقي 1 «اسلام» و «نظام كامن لا» جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقي 1 «اسلام» و «نظام كامن لا» سيّد حسين هاشمي چكيده : برخي كشورها از جمله «ايران» كه روابط حقوقي آنها بر پايه قوانين اسلامي بنانهاده شده است و كشور «انگلستان» كه بر مبناي نظام «كامن لا» اداره مي شود، نسبت به مقدسات ديني به نوعي حمايتهاي قانوني را اعمال مي نمايند، و پاره اي ديگر از كشورها جرم شناختن توهين به مقدسات را مخالف آزادي بيان و حقوق بشر مي پندارند. در حقوق اسلام، مقدسات ديني، مورد حمايت حقوقي قرار گرفته و توهين به آن از جرايم مهم به شمار مي رود.
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 900

هيأت منصفه و مبناي آن در حقوق اسلام 3

هيأت منصفه و مبناي آن در حقوق اسلام 3 هيأت منصفه و مبناي آن در حقوق اسلام 3 گفتار سوم : تعارض رأي هيأت منصفه با نظر قاضي در قسمت پاياني مباحث مربوط به هيأت منصفه به بررسي تعارض رأي هيأت منصفه با رأي قاضي محكمه خواهيم پرداخت. يكي از مباحث و پرسشهاي اساسي در اين زمينه اين است كه هر گاه رأي هيأت منصفه لازم الاجرا باشد و از طرفي رأي مذكور با نظر قاضي محكمه در تعارض باشد، تكليف چيست ؟ براي مثال در يك پرونده هيأت منصفه رأي خود را مبني بر مجرميت متهم به قاضي اعلام مي كند، ولي قاضي محكمه با استناد به ادله و مستنداتي، معتقد است كه مجرميت متهم محرز نيست و بايد وي را تبرئه كند؛ يا اين كه عكس قضيه اتفاق افتد.
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 787

هيأت منصفه و مبناي آن در حقوق اسلام 2

هيأت منصفه و مبناي آن در حقوق اسلام 2 هيأت منصفه و مبناي آن در حقوق اسلام 2 گفتار دوم : مبناي هيأت منصفه در حقوق اسلام زماني كه در سال 1358 فقها و ديگر صاحب نظران در مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي گرد هم آمده بودند تا بر اساس موازين اسلام، قانون اساسي را به تصويب برسانند، دو ديدگاه در خصوص هيأت منصفه مطرح شد كه ديدگاه موافق با هيأت منصفه با اكثريت آرا پذيرفته شد. در اين گفتار به بررسي و تجزيه و تحليل ادله موافقين و مخالفين هيأت منصفه در حقوق اسلام مي پردازيم.
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 714

هيأت منصفه و مبناي آن در حقوق اسلام 1

هيأت منصفه و مبناي آن در حقوق اسلام 1 هيأت منصفه و مبناي آن در حقوق اسلام 1 غلام رضا پيوندي چكيده : هيأت منصفه يكي از نهادهاي حقوقي است كه ريشه در حقوق غرب دارد و پس از پيروزي انقلاب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنها در جرايم سياسي و مطبوعاتي به رسميت شناخته شده است. پرسش اساسي در اين زمينه عبارت است از اين كه پيشينه تاريخي اين نهاد چيست؟ و در حقوق ايران از چه جايگاهي برخوردار است؟ و آيا وجود چنين نهادي با مباني حقوق اسلام سازگار است يا خير؟
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 1169

قرآن حقيقتي ماورايي يا الفاظ بشري ؟

قرآن حقيقتي ماورايي يا الفاظ بشري ؟ قرآن حقيقتي ماورايي يا الفاظ بشري ؟ سيّد محمود نبويان چكيده : كتب مقدس به سبب اهميتي كه اديان براي بشريت داشته اند، در طول تاريخ مورد توجه بشريت بوده و انديشمندان، آنها را مورد تحليل و بررسي قرار داده اند. يكي از بررسيهاي انجام شده ، تحليل منشأ صدور اين كتب مي باشد، يعني تبيين اين امر كه آيا كتب مقدس - بويژه در اديان توحيدي - با جميع مفاهيم و الفاظ خود، از ناحيه خداي متعال فرستاده شده است يا الفاظي است معمولي و بشري كه از ناحيه تلاش انسان پديد آمده است.
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 749

نقد و بررسي عهد عتيق از كتاب مقدس 2

نقد و بررسي عهد عتيق از كتاب مقدس 2 نقد و بررسي عهد عتيق از كتاب مقدس 2 عباس نيكزاد نقد كتب ديگر عهد عتيق آنچه در مطالب پيشين به اثبات رسيد وحياني و الهامي نبودن تورات و عدم وجود دليل بر انتساب آن به حضرت موسي و بلكه دليل بر نادرستي اين انتساب است. حال جا دارد تنها به برخي از ادلّه نادرستي انتساب بقيه كتب عهد عتيق به صاحبان آنهااشاره كنيم با توجه به اين كه مبناي اين مقاله بر اختصار و ايجاز است، چاره اي جز ذكر برخي از ادلّه، آن هم تنها نسبت به برخي از كتب عهد عتيق نيست.
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 1146

نقد و بررسي عهد عتيق از كتاب مقدس 1

نقد و بررسي عهد عتيق از كتاب مقدس 1 نقد و بررسي عهد عتيق از كتاب مقدس 1 عباس نيكزاد چكيده: مقاله حاضر، جُستاري است در باره عهد عتيق از كتاب مقدس. مي دانيم مهمترين پشتوانه هر دين، متوني است كه پيروان و متولّيان آن دين، بدان باور دارند؛ اين گونه متون هر اندازه از اتقان بيشتري برخوردار باشند بر صحّت و حقّانيّت آن دين، گواهي روشن تري مي دهند و به عكس هر اندازه از جهت سنديّت تاريخي و يا دلالت مضموني، ضعف و خلل بيشتري داشته باشند در گواهي بر حقانيت آن داراي ضعف و وهن بيشتري خواهند بود.
چهارشنبه نهم مرداد 1392
تعداد بازدید: 999

قرآن گواه جاويد پيامبر صلي الله عليه و آله

قرآن گواه جاويد پيامبر صلي الله عليه و آله قرآن گواه جاويد پيامبر صلي الله عليه و آله دكتر محمد رضا غفوريان چكيده: در اين نوشته ويژگيهاي قرآن به بررسي نهاده شده است تا سند مهم و نشانه درستي ادعاي پيامبر اسلام صلي الله عليه و آلهرا بكاود. ادعاي پيامبر و مسلمانان اين است كه همه مخاطبان واپسين آيين آسماني، با هر زبان و فرهنگي و در هر روزگاري، با نگاه غير تعبدي به اين كتاب، ويژگيهايي را در آن مي يابند. اعجاز جاويدان اين كتاب نزد پيروان پيامبر اسلام صلي الله عليه و آلهبه همين معناست و اين مقاله در پي بررسي اين ويژگيهاي شگفت است در حقيقت آنچه كه قرآن را در فراخواني انسانها براي آوردن سوره اي همانند اين كتاب ممتاز مي سازد همين اوصاف ناياب
سه شنبه هشتم مرداد 1392
تعداد بازدید: 497
آرشیو Print RSS