يکشنبه 10 فروردين 1399 | Sunday, 29 March 2020
 منوی اصلی
 
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 301
ديروز : 794
ماه : 26797
تعدا مطالب : 33554
كل : 29066658
 
 ديوان عمار ياسر

شعر عمار ياسر ، (20) اتباع على : پيروان على عليه السلام

شعر عمار ياسر ، (20) اتباع على : پيروان على عليه السلام شعر عمار ياسر ، (20) اتباع على : پيروان على عليه السلام (بحر رجز) پيروان على عليه السلام 1 - پيش به سوى نبرد با احزاب ، با دشمنان پيامبر صلى الله عليه و آله 2 - به پيش و بدانيد كه بهترين مردمان ، پيروان على عليه السلام هستند. 3 - اكنون چه نيكوست آغاز بر كشيدن شمشيرهاى مشرفى از غلاف 4 - و تاختن بر فراز اسبهاى راهوار و جولان نيزه ها
چهارشنبه بیست و ششم تير 1392
تعداد بازدید: 664

شعر عمار ياسر ، (19) احامى عن على : طرفدارى از على عليه السلام

شعر عمار ياسر ، (19) احامى عن على : طرفدارى از على عليه السلام شعر عمار ياسر ، (19) احامى عن على : طرفدارى از على عليه السلام (بحر رجز) طرفدارى از على عليه السلام 1 - به صحابه كعبه قسم هرگز از نبرد و ضربه هاى شمشير پروا نخواهم كرد. 2 - تا آن كه بميرم يا آنچه را كه دوست دارم مشاهده نمايم (يعنى يا شهيد شوم يا پيروزى و برپايى حكومت حق را ببينم ). 3 - پيوسته تا روزگارم باقى است از على عليه السلام طرفدارى خواهم كرد؛ 4 - همو كه داماد رسول خدا صلى الله عليه و آله و رساننده امانات اوست ؛ 5 - پروردگار بلند مرتبه آسمانها ما را يارى مى دهد؛ 6 - و سر دشمنان را به تيغ تيز مشرفى مى پراند؛
چهارشنبه بیست و ششم تير 1392
تعداد بازدید: 715

شعر عمار ياسر ، (18) حكمة : حكمت

شعر عمار ياسر ، (18) حكمة : حكمت شعر عمار ياسر ، (18) حكمة : حكمت (بحر متقارب) حكمت 1 - از راهها، همواره ، راه وسط را انتخاب كن ، 2 - و گوش خود را از شنيدن ناپسند بازدار، همانگونه كه بايد زبان خود را از ناروا بازدارى 3 - هنگام استماع سخن زشت ، با گوينده آن شريكى ، پس مراقب باش .
چهارشنبه بیست و ششم تير 1392
تعداد بازدید: 769

شعر عمار ياسر ، (17) ظلوم : ستم پيشه

شعر عمار ياسر ، (17) ظلوم : ستم پيشه شعر عمار ياسر ، (17) ظلوم : ستم پيشه (بحر خفيف) ستم پيشه 1 - سعد بن ابى وقاص به امام ما اميرمومنان سخنى گفته است و به راستى سعد در آنچه گفته مثل هميشه ستم پيشه است . توضيح : # اين شعر در كتاب (الفتوح ) ج 1، ص 441 آمده است . سعد بن ابى وقاص نزد اميرمومنان على بن ابيطالب عليه السلام آمد و گفت : اى اباالحسن به خدا شكى ندارم كه تو بر حق هستى اما مى بينم كه با تو در اين موضوع خلافت ، كسانى مناقشه مى كنند كه نماز مى خوانند، اگر دوست دارى من با تو بيعت كنم شمشيرى كه لب و دهان داشته باشد و مومن را از كافر باز شناسد به من بده ، تا با كسانى كه پس از اين با تو مخالفت مى كنند مبارزه كنم .
چهارشنبه بیست و ششم تير 1392
تعداد بازدید: 658

شعر عمار ياسر (16) نحن ضربناكم : با شما مى جنگيم

شعر عمار ياسر (16) نحن ضربناكم : با شما مى جنگيم شعر عمار ياسر (16) نحن ضربناكم : با شما مى جنگيم (بحر رجز) با شما مى جنگيم# 1 - ديروز عليه شما براى تنزيل قرآن جنگيده ايم 2 - و امروز براى تاويل آن مى جنگيم 3 - جنگى كه در آن سرها از جايگاه خود دور مى افتد 4 - و دوست ، دوست خويش را فرامومش مى كند 5 - تا آنكه حق به راه و جايگاه خود باز گردد 6 - پروردگارا من به گفتار حق ايمان دارم .
چهارشنبه بیست و ششم تير 1392
تعداد بازدید: 668

شعر عمار ياسر ، (15) عتق بلال : آزادى بلال

شعر عمار ياسر ، (15) عتق بلال : آزادى بلال شعر عمار ياسر ، (15) عتق بلال : آزادى بلال (بحر طويل) آزادى بلال# 1 - خداوند از سوى بلال و دوستش به عتيق جزاى خير دهد و (فاكه ) و (ابوجهل ) را دستخوش ننگ و عار سازد. 2 - آن دو نفرى كه خواستند بلال را به كفر وادارند و نترسيدند از آنچه كه خردمندان از آن بايد بترسند. 3 - آن دو نفرى كه او را شكنجه مى دادند زيرا او پروردگار مردم را يكتا مى دانست و بى هراس مى گفت : شهادت مى دهم كه پروردگار من فقط الله است . 4 - اگر مى خواهيد مرا بكشيد، بكشيد ولى بدانيد كه من از ترس مرگ ، براى خداوند شريكى قائل نخواهم شد.
چهارشنبه بیست و ششم تير 1392
تعداد بازدید: 649

شعر عمار ياسر ، (14) رب عجل شهاده لى : طلب شهادت

شعر عمار ياسر ، (14) رب عجل شهاده لى : طلب شهادت شعر عمار ياسر ، (14) رب عجل شهاده لى : طلب شهادت (بحر خفيف) طلب شهادت # 1 - راست گفت خداوند و راستگويى شايسته اوست ، پروردگار صاحب جلالت من بلند مرتبه است . 2 - پروردگارا شهادتم را با كشته شدن (در راهت ) برسان ، در زمره شهيدانى كه مردن زيبا (در راه دوست ) را دوست داشتند 3 - شهادتى در حال پيشروى و حمله به دشمن نه در حال فرار زيرا شهادت بر هر نوع مرگ ديگرى برترى و شرافت دارد. 4 - شهيدان نزد پروردگارشان در بهشتند، و از شراب پاك و ناب و خالص ‍ مينوى مى نوشند 5 - از شراب خوبان مى آشامند همان شرابى كه با مشك آميخته است و از جامى كه با زنجبيل مخلوط است .
سه شنبه بیست و پنجم تير 1392
تعداد بازدید: 882

شعر عمار ياسر ، (13) اقسمت يا جبريل : اى جبرئيل

شعر عمار ياسر ، (13) اقسمت يا جبريل : اى جبرئيل شعر عمار ياسر ، (13) اقسمت يا جبريل : اى جبرئيل (بحر رجز) اى جبرئيل 1 - اى فرشتگان مقرب خداوند، اى جبرئيل و اى ميكائيل ، شما را قسم مى دهم . 2 - كه ما را يارى كنيد تا اين گروه گمراه بر ما غلبه نيابد. 3 - ما بر حقيم و ايشان نادان و جاهلند.
سه شنبه بیست و پنجم تير 1392
تعداد بازدید: 620

شعر عمار ياسر ، (12) تحريض آخر : انگيزش

شعر عمار ياسر ، (12) تحريض آخر : انگيزش شعر عمار ياسر ، (12) تحريض آخر : انگيزش (بحر رجز) انگيزش # 1 - آيا پيوسته بايد از سطوت تو جنگاوران دشمن بهراسند اما تو از حمله به آنان دورى كنى ؟ 2 - هيچ خيرى نيست در پهلوانى كه يك چشم خود را در جنگهاى سخت از دست داده و اينك خود را در عرصه هاى ترسناك جنگ نمى افكند.
سه شنبه بیست و پنجم تير 1392
تعداد بازدید: 477

شعر عمار ياسر ، (11) تحريض : انگيزش

شعر عمار ياسر ، (11) تحريض : انگيزش شعر عمار ياسر ، (11) تحريض : انگيزش (بحر مشطور السريع) انگيزش # 1 - هيچ خيرى نيست در پهلوانى كه يك چشم خود را در جنگهاى سخت از دست داده و اينك خود را گرداب جنگ نمى افكند. ...سپس عمار نزد هاشم بن عتبه مرقال آمد. هاشم پرچمدار اميرمومنان على عليه السلام بود. عمار گفت : اى هاشم آيا يك چشم خود را به شجاعت در جنگ از دست داده اى و اينك مى ترسى كه حمله كنى ؟ سپس ‍ سرود: (لا خير...) سوار اسب شو اى هاشم .... هاشم سوار شد و با او حمله برد.
سه شنبه بیست و پنجم تير 1392
تعداد بازدید: 606
آرشیو Print RSS