دوشنبه 11 فروردين 1399 | Monday, 30 March 2020
 منوی اصلی
 
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 425
ديروز : 802
ماه : 27723
سال جاری : 1068269
تعدا مطالب : 33554
كل : 29067584
 
  جستجو
 
اوقات شرعی 
 
 نگاهی به احزاب سياسى ايران

اعتقاد به علم گرايي تجربي / ديدگاه هاي سازمان منافقين (17)

اعتقاد به علم گرايي تجربي / ديدگاه هاي سازمان منافقين (17) احزاب سياسى ايران - 193 اعتقاد به علم گرايي تجربي / ديدگاه هاي سازمان منافقين (17) از جمله ديگر مباني فكري بسيار مهم سازمان منافقين كه در واقع خود زير بناي اصلي دگرديسي فكري سازمان و زمينه به اصطلاح تحول و انقلاب ايدئولوژيك سران منافقين به ماركسيسم را فراهم مي كند، «اعتقاد به علم گرايي تجربي» است. سازمان منافقين در اين مقوله تحت تأثير افكار افرادي چون مهندس بازرگان بود كه حتي به مفاهيم ديني با رويكردي علمي نگاه مي كرد. علم گرايي به تقليد از نهضت آزادي بنيانگذاران سازمان عضو يا هوادار نهضت آزادي بودند كه پس از انشعاب نيز تأثيرپذيري فوق العاده اي از رهبران نهضت به خصوص از مهدي بازرگان و يدال
يکشنبه سی ام تير 1392
تعداد بازدید: 922

نگاه ابزاري به زن / ديدگاه هاي سازمان منافقين (16)

نگاه ابزاري به زن / ديدگاه هاي سازمان منافقين (16) احزاب سياسى ايران - 192 نگاه ابزاري به زن / ديدگاه هاي سازمان منافقين (16) نگاه ابزاري به زن يكي ديگر از مباني فكري سازمان منافقين كه در واقع زاويه مهم ديگري از ماهيت اين سازمان را روشن مي كند، نوع نگاه رأس سازمان به مقوله «زن» است. اين نگاه در دو مقطع پيش و پس از انقلاب اسلامي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد. 1- پيش از پيروزي انقلاب اسلامي سازمان در ابتداي تأسيس، اعتقادي به عضوگيري از زنان نداشت. پس از چندين سال از تأسيس، يعني از سال هاي 94-84 به بعد به فكر افتاد كه از زنان نيز عضوگيري كند. اين عضوگيري به دو دليل، يكي پوشش براي خانه هاي تيمي و ديگر ارضاي نيازهاي جنسي اعضاي سازمان بود.
شنبه بیست و نهم تير 1392
تعداد بازدید: 871

ولايت و امامت مطلقه سازمان / ديدگاه هاي سازمان منافقين (15)

ولايت و امامت مطلقه سازمان / ديدگاه هاي سازمان منافقين (15) احزاب سياسى ايران - 191 ولايت و امامت مطلقه سازمان / ديدگاه هاي سازمان منافقين (15) ولايت و امامت مطلقه سازمان تحليل سازمان از ابتداي تأسيس اين بود كه بايد اسلام را از زوائد و پيرايه هاي آن پاك كرد؛ پيرايه هايي كه مرجعيت و روحانيت ]به آن بسته و[ آن را به انحراف كشانده اند و تنها نيرويي كه مي تواند اسلام را از اين انحراف نجات دهد سازمان است كه عناصر آن را افراد پاك باخته و شيفته اسلام تشكيل داده است. سازمان براي به انجام رساندن اين وظيفه اساسي، معتقد بود كه بايد اسلام اصيل و بي پيرايه را از سرچشمه زلال آن، يعني قرآن و نهج البلاغه آن هم بر پايه استنباطات خود سازمان كه مجهز به علم مبارزه در شر
جمعه بیست و هشتم تير 1392
تعداد بازدید: 970

التقاط بين اسلام و ماركسيسم / ديدگاه هاي سازمان منافقين (14)

التقاط بين اسلام و ماركسيسم / ديدگاه هاي سازمان منافقين (14) احزاب سياسى ايران - 190 التقاط بين اسلام و ماركسيسم / ديدگاه هاي سازمان منافقين (14) التقاط بين اسلام و ماركسيسم يكي ديگر از مباني فكري سازمان منافقين، التقاط است. سازمان از همان ابتداي تأسيس، از هر جهت اعم از ايدئولوژي، ديدگاه و مواضع دچار التقاط بين اسلام و ماركسيسم بود. در واقع، هسته و زيربناي همه چيز سازمان ماركسيستي وروبناي آن مذهبي بود. بنيانگذاران و كادرهاي اوليه سازمان معتقد بودند هيچ گونه تضاد جدي بين اسلام و ماركسيسم وجود ندارد؛ به گونه اي كه حتي در آخرين دفاعيات خود در دادگاه هاي رژيم پهلوي از ماركسيسم به بزرگي ياد مي كردند.
پنجشنبه بیست و هفتم تير 1392
تعداد بازدید: 1133

اعتقاد به ماركسيسم / ديدگاه هاي سازمان منافقين (13)

اعتقاد به ماركسيسم / ديدگاه هاي سازمان منافقين (13) احزاب سياسى ايران - ١٨٩ اعتقاد به ماركسيسم / ديدگاه هاي سازمان منافقين (13) پيروزي انقلاب هاي چين، ويتنام و كوبا، شيفتگان مبارزه مسلحانه را به وجد آورد و چهره اي انقلابي از ماركسيسم در جهان ايجاد كرد. اين انقلابات سبب شد گروهي از جوانان را كه از مبارزات پيشين مردم ايران در دهه هاي 30 و 40، سرخورده شده بودند، متقاعد كند تا با ايجاد يك ايدئولوژي جديد و مبارزه مسلحانه، سد يأس و نااميدي را شكسته و شاه را سرنگون كنند. از آنجا كه اين گروه جوان شناختي از اسلام نداشتند و بزرگان دين را نيز قبول نداشتند، درصدد برآمدند مبارزه خود را بر پايه قوانين علمي استوار كنند.
چهارشنبه بیست و ششم تير 1392
تعداد بازدید: 874

عدم اعتقاد به نبوت ، وحي و معاد / ديدگاه هاي سازمان منافقين (12)

عدم اعتقاد به نبوت ، وحي و معاد / ديدگاه هاي سازمان منافقين (12) احزاب سياسى ايران - 188 عدم اعتقاد به نبوت ، وحي و معاد / ديدگاه هاي سازمان منافقين (12) در شماره گذشته، با اعتقاد به عدم جامعيت اسلام، به عنوان يكي از مباني فكري سازمان التقاطي منافقين آشنا شديم. در اين مطلب ديدگاه هاي التقاطي اين سازمان در خصوص اصول اوليه ديني نظير؛ اعتقاد به نبوت، وحي و معاد را مورد بررسي قرار مي دهيم. 2- عدم اعتقاد به نبوت و وحي سازمان از ابتدا معتقد بود كه بشر قادر است به همان حقايقي كه انبيا از طريق وحي به آن رسيدند، از طريق علم برسد. آنها در كتاب سوم ايدئولوژي خود، يعني كتاب «راه انبيا راه بشر» مي گويند راه بشر به راه انبيا منتهي مي شود. در اين كتاب هماهنگي و يگانگي
چهارشنبه بیست و ششم تير 1392
تعداد بازدید: 1191

اعتقاد به عدم جامعيت اسلام / ديدگاه هاي سازمان منافقين (11)

اعتقاد به عدم جامعيت اسلام / ديدگاه هاي سازمان منافقين (11) احزاب سياسى ايران - ١٨٧ اعتقاد به عدم جامعيت اسلام / ديدگاه هاي سازمان منافقين (11) تاريخچه، بنيانگذاران و سير دگرديسي اعتقادي و سياسي سازمان منافقين در چند شماره گذشته به اجمال مورد مطالعه قرار گرفت. از اين شماره بنا داريم بيشتر با مباني فكري و عملكرد اين سازمان التقاطي بر مبناي كتاب تازه منتشر شده به قلم آقاي بهرامي از سوي پژوهشكده تحقيقات اسلامي آشنا شويم. بر اساس مطالعه اي كه بر روي آثار منتشر شده از سوي منافقين و همچنين افكار و آراي موسسان و سردمداران گروهك نفاق انجام شده، مي توان به نقش مهم و تأثيرگذار برخي از مباني فكري اين سازمان التقاطي اشاره كرد كه در اين شماره، اعتقاد به عدم جامعي
چهارشنبه بیست و ششم تير 1392
تعداد بازدید: 866

بازسازي سازمان در زندان و طرح رجوي / ديدگاه هاي سازمان منافقين (10)

بازسازي سازمان در زندان و طرح رجوي / ديدگاه هاي سازمان منافقين (10) احزاب سياسى ايران - 186 بازسازي سازمان در زندان و طرح رجوي / ديدگاه هاي سازمان منافقين (10) همان طور كه در شماره هاي گذشته گفته شد، انتشار بيانيه «اعلام مواضع ايدئولوژيك» از سوي مركزيت سازمان منافقين، عكس العمل هاي شديد و متفاوتي در محافل اجتماعي و مبارزاتي ايران داشت؛ به ويژه در ميان مسلمانان اصيل كه با حسن ظن و خوش بيني از اين سازمان حمايت كرده بودند، موجي از بدبيني و سرخوردگي از مبارزات مسلحانه را پديد آورد و البته در عوض موجب نزديك تر شدن جوانان و دانشجويان به منابع اصيل اسلامي و تعاليم و تأليفات اسلام شناساني چون استاد شهيد مطهري شد. محافل مبارزاتي مسلمان، پس از آنكه آگاه شدند، اعضا و م
دوشنبه بیست و چهارم تير 1392
تعداد بازدید: 911

روند ماركسيست شدن اعضاي سازمان منافقين / ديدگاه هاي سازمان منافقين (9)

روند ماركسيست شدن اعضاي سازمان منافقين / ديدگاه هاي سازمان منافقين (9) احزاب سياسى ايران - 185 روند ماركسيست شدن اعضاي سازمان منافقين / ديدگاه هاي سازمان منافقين (9) روند ماركسيست شدن اعضاي سازمان منافقين نيز به سهم خود حكايتي تأمل برانگيز دارد. ساعت يك وسي دقيقه بامداد روز 15 ارديبهشت سال 1352 حادثه اي سرنوشت ساز در تاريخ سازمان مجاهدين خلق به وقوع پيوست. تقي شهرام، يكي از اعضاي زنداني سازمان به اتفاق حسين عزتي كمره اي، زنداني عضو گروه ماركسيستي ستاره سرخ همراه با ستوان يكم شهرباني اميرحسين احمديان چاشمي، كه در زندان ساري خدمت مي كرد و جذب تقي شهرام شده بود، از زندان جديدالتأسيس و مدرن ساري فرار كردند. تقي شهرام در جريان ضربه شهريور سال 50 دستگير و به ده سال
دوشنبه بیست و چهارم تير 1392
تعداد بازدید: 940

ماركسيسم ؛ تنها فلسفه واقعي انقلابي منافقين / ديدگاه هاي سازمان منافقين (8)

ماركسيسم ؛ تنها فلسفه واقعي انقلابي منافقين / ديدگاه هاي سازمان منافقين (8) احزاب سياسى ايران - 184 ماركسيسم ؛ تنها فلسفه واقعي انقلابي منافقين / ديدگاه هاي سازمان منافقين (8) در اين شماره با مقطع مهمي از حيات سياسي و اجتماعي سازمان مجاهدين خلق(منافقين)، يعني از عمليات مسلحانه تا تغيير ايدئولوژي در سازمان آشنا مي شويم. با آغاز سال1347، اعضاي سازمان منافقين براي تدارك عمليات مسلحانه آماده شدند. آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه نبرد مسلحانه در شهرها، در مقايسه با روستاها، مناسب تر است. اعضاي گروه، در خانه اي تيمي زندگي مي كردند و از سوي برخي بازاريان تغذيه مالي مي شدند.(1) همچنين، عده اي از آنها براي فراگيري فنون نظامي به كشورهاي عربي رفتند و با سازمان آزاديبخش فلسط
دوشنبه بیست و چهارم تير 1392
تعداد بازدید: 924
آرشیو Print RSS