پنجشنبه 14 فروردين 1399 | Thursday, 02 April 2020
 منوی اصلی
 
 
مهمان : 6
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 485
ديروز : 591
ماه : 28758
سال جاری : 1070303
تعدا مطالب : 33554
كل : 29069618
 
  جستجو
 
اوقات شرعی 
 
 جلد 19 ؛ المیزان

تفسیر سوره الحاقه ؛ آيات 52 - 38

تفسیر سوره الحاقه ؛ آيات 52 - 38 بيان آيات ؛ قـــســـم بـــه (آنــچـه مى بينيد و آنچه نمى بينيد) سوگند به مجموع خلائق است . چند وجه ديگر در باره اين قسم ؛ ... به طور كلى در سوگند خوردن به هر چيزى ، نوعى تعظيم مورد آن سوگند است ، و خلق خـدا كـه در ايـن آيـات مـورد سـوگـنـد قـرار گرفته بدان جهت كه دست پرورده خدا است ، جـليـل و جـمـيـل اسـت ، چـون خـود او جـمـيـل اسـت ، و بـه جـز جـمـيـل نـمـى آفـريـنـد و چـگـونـه چـنـيـن نـبـاشـد بـا ايـنـكـه خـود او خـلقـت و فـعـل خـود را سـتـوده ، و خـويـشـتـن را بـدان ثـنـا گـفـتـه و فـرمـوده :
دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 1461

تفسیر سوره الحاقه ؛ آيات 37 - 1

تفسیر سوره الحاقه ؛ آيات 37 - 1 تفسیر سوره الحاقه ؛ آيات 37 - 1
دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2565

تفسیر سوره قلم ؛ آيات 34 - 52

تفسیر سوره قلم ؛ آيات 34 - 52 تفسیر سوره قلم ؛ آيات 34 - 52
دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2053

تفسیر سوره قلم ؛ آيات 33 - 1

تفسیر سوره قلم ؛ آيات 33 - 1 تفسیر سوره قلم ؛ آيات 33 - 1
دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 3632

تفسیر سوره ملک ؛ آيات 30 - 23

تفسیر سوره ملک ؛ آيات 30 - 23 تفسیر سوره ملک ؛ آيات 30 - 23
دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2018

تفسیر سوره ملک ؛ آيات 22 - 15

تفسیر سوره ملک ؛ آيات 22 - 15 تفسیر سوره ملک ؛ آيات 22 - 15
دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 1638

تفسیر سوره ملك ؛ آيات 14 - 1

تفسیر سوره ملك ؛ آيات 14 - 1 تفسیر سوره ملك ؛ آيات 14 - 1
دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 4228

تفسیر سوره تحریم ؛ آيات 12 - 10

تفسیر سوره تحریم ؛ آيات 12 - 10 تفسیر سوره تحریم ؛ آيات 12 - 10
دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2400

تفسیر سوره تحريم ؛ آيات 9 - 1

تفسیر سوره تحريم ؛ آيات 9 - 1 تفسیر سوره تحريم ؛ آيات 9 - 1
دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 4416

تفسیر سوره طلاق ؛ آيات 12 - 8

تفسیر سوره طلاق ؛ آيات 12 - 8 تفسیر سوره طلاق ؛ آيات 12 - 8
دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2164
آرشیو Print RSS