شنبه 4 اسفند 1397 - 18 جمادى الثانية 1440 - 23 فوریه 2019
 منوی اصلی
 
  آمار سايت
مهمان : 1080
اعضا عضو سایت : 47
اعضا آنلاین : 0
امروز : 3723
ديروز : 3180
ماه : 100461
سال جاری : 262823
تعداد مطالب : 33585
كل : 28262138
 
 جستجو
 
اوقات شرعی 
 
 جلد 19 ؛ المیزان
تفسیر سوره الحاقه ؛ آيات 52 - 38
      بيان آيات ؛ قـــســـم بـــه (آنــچـه مى بينيد و آنچه نمى بينيد) سوگند به مجموع خلائق است . چند وجه ديگر در باره اين قسم ؛ ... به طور كلى در سوگند خوردن به هر چيزى ، نوعى تعظيم مورد آن سوگند است ، و خلق خـدا كـه در ايـن آيـات مـورد سـوگـنـد قـرار گرفته بدان جهت كه دست پرورده خدا است ، جـليـل و جـمـيـل اسـت ، چـون خـود او جـمـيـل اسـت ، و بـه جـز جـمـيـل نـمـى آفـريـنـد و چـگـونـه چـنـيـن نـبـاشـد بـا ايـنـكـه خـود او خـلقـت و فـعـل خـود را سـتـوده ، و خـويـشـتـن را بـدان ثـنـا گـفـتـه و فـرمـوده : دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 1437
تفسیر سوره الحاقه ؛ آيات 37 - 1
      تفسیر سوره الحاقه ؛ آيات 37 - 1 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2550
تفسیر سوره قلم ؛ آيات 34 - 52
      تفسیر سوره قلم ؛ آيات 34 - 52 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2037
تفسیر سوره قلم ؛ آيات 33 - 1
      تفسیر سوره قلم ؛ آيات 33 - 1 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 3618
تفسیر سوره ملک ؛ آيات 30 - 23
      تفسیر سوره ملک ؛ آيات 30 - 23 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2004
تفسیر سوره ملک ؛ آيات 22 - 15
      تفسیر سوره ملک ؛ آيات 22 - 15 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 1629
تفسیر سوره ملك ؛ آيات 14 - 1
      تفسیر سوره ملك ؛ آيات 14 - 1 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 4217
تفسیر سوره تحریم ؛ آيات 12 - 10
      تفسیر سوره تحریم ؛ آيات 12 - 10 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2389
تفسیر سوره تحريم ؛ آيات 9 - 1
      تفسیر سوره تحريم ؛ آيات 9 - 1 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 4400
تفسیر سوره طلاق ؛ آيات 12 - 8
      تفسیر سوره طلاق ؛ آيات 12 - 8 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2145
آرشیو