دوشنبه 2 مهر 1397 - 14 محرم 1440 - 24 سپتامبر 2018
 منوی اصلی
 
  آمار سايت
مهمان : 2716
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 5573
ديروز : 10793
ماه : 229553
سال جاری : 3039010
تعداد مطالب : 33583
كل : 27412575
 
 جستجو
 
اوقات شرعی 
 
 جلد 19 ؛ المیزان
تفسیر سوره الحاقه ؛ آيات 52 - 38
      بيان آيات ؛ قـــســـم بـــه (آنــچـه مى بينيد و آنچه نمى بينيد) سوگند به مجموع خلائق است . چند وجه ديگر در باره اين قسم ؛ ... به طور كلى در سوگند خوردن به هر چيزى ، نوعى تعظيم مورد آن سوگند است ، و خلق خـدا كـه در ايـن آيـات مـورد سـوگـنـد قـرار گرفته بدان جهت كه دست پرورده خدا است ، جـليـل و جـمـيـل اسـت ، چـون خـود او جـمـيـل اسـت ، و بـه جـز جـمـيـل نـمـى آفـريـنـد و چـگـونـه چـنـيـن نـبـاشـد بـا ايـنـكـه خـود او خـلقـت و فـعـل خـود را سـتـوده ، و خـويـشـتـن را بـدان ثـنـا گـفـتـه و فـرمـوده : دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 1383
تفسیر سوره الحاقه ؛ آيات 37 - 1
      تفسیر سوره الحاقه ؛ آيات 37 - 1 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2517
تفسیر سوره قلم ؛ آيات 34 - 52
      تفسیر سوره قلم ؛ آيات 34 - 52 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2004
تفسیر سوره قلم ؛ آيات 33 - 1
      تفسیر سوره قلم ؛ آيات 33 - 1 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 3582
تفسیر سوره ملک ؛ آيات 30 - 23
      تفسیر سوره ملک ؛ آيات 30 - 23 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 1965
تفسیر سوره ملک ؛ آيات 22 - 15
      تفسیر سوره ملک ؛ آيات 22 - 15 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 1594
تفسیر سوره ملك ؛ آيات 14 - 1
      تفسیر سوره ملك ؛ آيات 14 - 1 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 4191
تفسیر سوره تحریم ؛ آيات 12 - 10
      تفسیر سوره تحریم ؛ آيات 12 - 10 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2365
تفسیر سوره تحريم ؛ آيات 9 - 1
      تفسیر سوره تحريم ؛ آيات 9 - 1 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 4358
تفسیر سوره طلاق ؛ آيات 12 - 8
      تفسیر سوره طلاق ؛ آيات 12 - 8 دوشنبه بیست و هفتم دي 1389
تعداد بازدید: 2107
آرشیو