جمعه 15 فروردين 1399 | Friday, 03 April 2020
 منوی اصلی
 
 
مهمان : 2
اعضا عضو سایت : 46
اعضا آنلاین : 0
امروز : 156
ديروز : 685
ماه : 28519
سال جاری : 1070659
تعدا مطالب : 33554
كل : 29069974
 
  جستجو
 
اوقات شرعی 
 
 3) انتخاب ازمثنویات ؛ امیرخسرودهلوی

12-ذکر عمارتی که بدار الخلاقه شد بلند و آغاز آن ز جامع دین بست کردگار

12-ذکر عمارتی که بدار الخلاقه شد بلند و آغاز آن ز جامع دین بست کردگار انتخاب از مثتویات 12 ؛ امیر خسرو دهلوی ؛ ذکر عمارتی که بدار الخلاقه شد بلند و آغاز آن ز جامع دین بست کردگار چو بنشست بر تخت قطب زمانه که چون قطب بادش بقا جاودانه هوس خاستش کاز پی ملک داری بکار بناها کند استواری چو صاحب خلافه شد از عدل رافه نهاده لقب حصن دارالخلافه
دوشنبه بیست و چهارم تير 1392
تعداد بازدید: 879

11- کشیدن اجل، شمشیر الوقت سیف قاطع، بر سر تاجوران سر پر، و شهادت آن بهشتیان

11- کشیدن اجل، شمشیر الوقت سیف قاطع، بر سر تاجوران سر پر، و شهادت آن بهشتیان انتخاب از مثتویات 11 ؛ امیر خسرو دهلوی ؛ کشیدن اجل، شمشیر الوقت سیف قاطع، بر سر تاجوران سر پر، و شهادت آن بهشتیان بر دست زبانی چند، و گزاردن تیغ بر سر ایشان به خبر مشهور، که «السیف محاء الذنوب» شراب عشق بازان آب تیغ است بهر عاشق چنین آبی دریغ است شنیدی قصه یوسف که تا چون بتان را در دست شوند از خون؟ زنی کان حسن را نظاره کرده ترنجش بر کف و کف پاره کرده
دوشنبه بیست و چهارم تير 1392
تعداد بازدید: 1378

10-از نامه عتاب آمیز ظل الله سوی شمس الحق خضر خان

10-از نامه عتاب آمیز ظل الله سوی شمس الحق خضر خان انتخاب از مثتویات 10 ؛ امیر خسرو دهلوی ؛ راز نامه عتاب آمیز ظل الله سوی شمس الحق خضر خان سر فرمان سپاس باد شاهی که برتر نیست زو فرمانروائی گهی نعمت دهد گه بی‌نوائی گه آرد پادشاهی گه گدائی ازو بر هر سری مهری نهانی است وگر خشم آورد هم مهربانی است از آن پس داد با اندک غباری به نور دیده‌ی خود خار خاری
دوشنبه بیست و چهارم تير 1392
تعداد بازدید: 799

9- صفت آرایش شهر و کشور ، چون عروس ، از برای تزویج شاه و شاهزاده‌ ی بی جفت

9-  صفت آرایش شهر و کشور ، چون عروس ، از برای تزویج شاه و شاهزاده‌ ی بی جفت انتخاب از مثتویات 9 ؛ امیر خسرو دهلوی ؛ صفت آرایش شهر و کشور، چون عروس، از برای تزویج شاه و شاهزاده‌ی بی جفت، خضرخان، زادت خضره راسه، و شاهت وجه العدو بباسه ! زهی بستان آن شه را جمالی که باشد چون خضر خانش نهالی چو الهام الهی شاه را گفت که آن در سعادت را کند جفت اشارت کرد تا در گردش دهر بیارایند یک سر کشور و شهر کمر بر بست در کارش زمانه به خرج آمد خزانه در خزانه
دوشنبه بیست و چهارم تير 1392
تعداد بازدید: 933

8- آغاز انشعاب عشقه‌ ی عشق خضر خان از شاخ سبز و تر دول رانی

8- آغاز انشعاب عشقه‌ ی عشق خضر خان از شاخ سبز و تر دول رانی انتخاب از مثتویات 8 ؛ امیر خسرو دهلوی ؛ آغاز انشعاب عشقه‌ ی عشق خضر خان از شاخ سبز و تر دول رانی همیشه دور چرخ لاجوردی نداند پیشه‌ای جز ره نوردی ز دورش هر یکی گردش به کاریست به ریز هر یکی دیگر شماریست چونی امید پاینده است و نی بیم خوش آنکس کاونهد گردن به تسلیم چو نتوان رشته‌ی گردون گستن بباید دل درو ناچار بستن
دوشنبه بیست و چهارم تير 1392
تعداد بازدید: 828

انتخاب از مثتویات 7 ؛ امیر خسرو دهلوی

انتخاب از مثتویات 7 ؛ امیر خسرو دهلوی انتخاب از مثتویات 7 ؛ امیر خسرو دهلوی
شنبه نهم بهمن 1389
تعداد بازدید: 896

انتخاب از مثتویات 6 ؛ امیر خسرو دهلوی

انتخاب از مثتویات 6 ؛ امیر خسرو دهلوی انتخاب از مثتویات 6 ؛ امیر خسرو دهلوی
شنبه نهم بهمن 1389
تعداد بازدید: 802

انتخاب از مثتویات 5 ؛ امیر خسرو دهلوی

انتخاب از مثتویات 5 ؛ امیر خسرو دهلوی انتخاب از مثتویات 5 ؛ امیر خسرو دهلوی
شنبه نهم بهمن 1389
تعداد بازدید: 851

انتخاب از مثتویات 4 ؛ امیر خسرو دهلوی

انتخاب از مثتویات 4 ؛ امیر خسرو دهلوی انتخاب از مثتویات 4 ؛ امیر خسرو دهلوی
شنبه نهم بهمن 1389
تعداد بازدید: 948

انتخاب از مثتویات 3 ؛ امیر خسرو دهلوی

انتخاب از مثتویات 3 ؛ امیر خسرو دهلوی انتخاب از مثتویات 3 ؛ امیر خسرو دهلوی
شنبه نهم بهمن 1389
تعداد بازدید: 878
آرشیو Print RSS