يکشنبه 10 فروردين 1399 | Sunday, 29 March 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 انديشه سياسي اسلام
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) ؛ اسلام و توطئه ها (قسمت چهارم)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) ؛ اسلام و توطئه ها (قسمت چهارم) توطئه دشمنان محمّد صلي الله عليه و آله / اشتباه نشود نظاير اين جنگ ها و مبارزات در تاريخ قبل از اسلام، در ميان عرب فراوان بوده است. و تعداد آن آنقدر زياد است كه نزديك است داستان توطئه ها و اجراي آن ها، تمام تاريخ سلسله پادشاهان سبا، حمير، غسان و منذر را اشغال كند !! در آن هنگام كه دعوت محمد صلي الله عليه و آله در بدو پيدايش خود بود و اجتماع عرب آن روز روح دعوت اسلام و هدفهاي ادبي و اجتماعي محمد صلي الله عليه و آله را هنوز درك نكرده بود، نيز اين مبارزات وجود داشت . در آن زمان كه دعوت محمّد صلي الله عليه و آله علني شد، قريش عليه او و يارانش مجمعي تشكيل دادند، كه ...
جمعه 21 مهر 1396

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) ؛ اسلام و توطئه ها (قسمت سوم)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) ؛ اسلام و توطئه ها (قسمت سوم) سوزاندن و كشتن / منذر در ميان عدّه اي نادان همانند خود به سوي طايفه بكر كه در نهايت فقر و بيچارگي و درماندگي به سر مي بردند رهسپار شد و با توطئه مختصري كه قبلاً ترتيب داده شده بود، در كوه «اواره» در مقابل هم قرار گرفتند و جنگ آغاز شد. گرچه در اين نبرد شديد، طايفه بكر، شجاعت و شرافت زيادي از خود نشان دادند ، امّا نبرد با شكست طايفه بكر پايان يافت و يزيد فرزند شرجيل (فرماندار طايفه بكر) اسير شد . منذر دستور داد كه او را به قتل برسانند. فرزند امير طايفه بكر باعده فراواني از افراد او به دستور منذر به قتل رسيدند. ...
جمعه 31 شهريور 1396

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) ؛ اسلام و توطئه ها (قسمت دوم)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) ؛ اسلام و توطئه ها (قسمت دوم) جنگ برادران / در اواخر قرن پنجم ميلادي در «نجد»، خاندان كنده حكومت مي كردند و زمام امور به دست حارث بن عمرو، جدّ امرءالقيس شاعر مشهور عرب بود. قبايل عرب از طايفه مضر و ربيعه نزد حارث آمدند و از وي درخواست كردند كه فرزندان خود را به رياست آنان منصوب كند تا اختلافاتي كه بين آنان وجود دارد برطرف شود . حارث ، چهار نفر از فرزندان خود را در ميان اين قبايل تقسيم كرد تا هر يك زمام امورِ گروهي را به دست گيرند . طايفه اسد و غطفان، حجربن حارث (3)، پدر امرءالقيس را براي رياست خود برگزيدند و ...
جمعه 17 شهريور 1396

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) ؛ اسلام و توطئه ها (قسمت اول)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) ؛ اسلام و توطئه ها (قسمت اول) رياست طلبي قبل از اسلام / هرگاه نظرِكوتاهي به تاريخِ گذشته كنيد و عناصر تاريخ سياسي و اجتماعي را از دير زمان تاكنون مورد مطالعه قرار دهيد، درك خواهيد كرد كه مبارزه براي زمامداري بيشترين قسمتِ تاريخ را اشغال كرده و سرچشمه بسياري از نقشه ها و مبارزات خونين بوده است. از زماني كه جمعيت ها و دولت هايي به وجود آمده اند، در ميان آرزوهايشان چيزي مانند ميل به خونريزي و نبرد براي رياست و زمامداري وجود نداشته است. ...
جمعه 20 مرداد 1396

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 5)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 5) نمونه هايي از خطابه هاي امام علي عليه السلام 1. اي مرد نمايان ! جملات زير، قسمتي از خطبه اي است كه امام علي عليه السلام هنگامي آن را ايراد فرمود كه «سفيان بن عوف غامدي» بر شهر «انبار» واقع در كنار شرقي فرات، تاخته بود. او از طرف معاويه مأمور شده بود تا شهرهاي عراق را غارت كند و در دل مردم آن سرزمين، بيم و هراس افكند: «... و اين مرد غامدي است كه سوارانش به شهر انبار وارد شده اند و او «حسان بن حسان بكري»، فرماندار آنجا را كشته و سواران شما را از مرزها رانده و مردمان صالح و نيكوكار را به قتل رسانيده است. ...
جمعه 13 مرداد 1396

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 4)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 4) 7. از نامه امام علي عليه السلام به «منذربن جارود عبدي» كه به امانت خيانت كرده و به بيت المال دستبرد زده بود : امّا بعد ! نيكي پدرت مرا فريب داد! و گمان كردم كه از روش او پيروي مي كني و به راه او مي روي؛ ولي به من خبر رسيد كه تو خيانت كرده و از هواي نفس پيروي مي كني و براي آخرتت توشه اي نمي گذاري... اگر چيزي كه از تو به من رسيده است صحيح باشد ، شتر خانواده و دوال كفشت از تو بهتر است و كسي كه مانند تو باشد سزاوار نيست كه نگهبان مرزها باشد يا امري را اجرا كند و يا مقام او ترفيع يابد، يا ...
جمعه 6 مرداد 1396

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام ع در خدمت انسان (قسمت 7/3)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام ع در خدمت انسان (قسمت 7/3) برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام / ... 325. مردم ! به خدا سوگند من شما را به طاعتي ترغيب نمي كنم؛ مگر آنكه نخست خود به آن عمل كنم و از هيچ زشتي و گناهي شما را نهي نمي كنم مگر آنكه پيش از شما از آن پرهيز و دوري جويم. 326. هر كس كه از همه آراء و نظريات استقبال كند، موارد اشتباه را مي شناسد و در مي يابد. 327. آيا به خشم نمي آييد و انتقام نمي گيريد كه ابلهان بر شما حكومت كنند؟ آنگاه ذلت و خواري همگاني شود و نابودي تثبيت گردد و بهره شما زيانكاري و بدبختي باشد... 328. كسي كه از كسب حلال و در راه آن بميرد، درحالي مي ميرد كه خداوند از او راضي است. ...
جمعه 16 تير 1396

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام ع در خدمت انسان (قسمت 6/3)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام ع در خدمت انسان (قسمت 6/3) برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي ع / 251. براي دنياي خود آنچنان كار كن كه گويي هميشه در آن به سر خواهي برد و براي آخرت خود چنان باش، كه گويي فردا خواهي مرد. 252. شرف و بزرگواري با همّت و نيّت عالي است، نه با استخوانهاي پوسيده. 253. بزرگواري با خرد و ادب است؛ نه با اصل و نَسَب. 254. عقل و خرد، شمشير برنده اي است. 255. هيچ جنبش و حركتي نيست مگر اينكه تو در آن نيازمند فرهنگ و معرفت هستي. 256. آنكه بدون معرفت و دانش عملي انجام مي دهد به بيراهه مي رود، هرچه از جاده دورتر شود از هدف خويش دورتر مي گردد، ليكن آنكه با معرفت و دانش، عملي انجام دهد، مانند كسي است كه ...
جمعه 2 تير 1396

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 5/3)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 5/3) برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام / 201. زماني فرا رسد كه در آن سخن چينان مقرب باشند و اهل معصيت را خوش طبع ! شناسند و مرد منصف را ضعيف پندارند. 202. هر كس خود را پيشواي مردم قرار دهد، بايد پيش از ديگران نخست خويشتن را تعليم دهد و بايد به عمل و رفتار خود ، مردم را تربيت كند ، نه با سخن و گفتار و آنكه خويش را بياموزد و ادب كند ، سزاوارتر به تعظيم است از آنكه ديگران را تعليم مي دهد . 203. گفتا ! آيا خلافت و حكومت با رفاقت و خويشي هم مي شود ؟! ...
جمعه 5 خرداد 1396

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام ع در خدمت انسان (قسمت 4/3)

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام ع در خدمت انسان (قسمت 4/3) برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام / 151. چون دنيا به كسي رو كند محاسن و نيكي هاي ديگران را به او نسبت دهد و اگر روزگار پشت كند، خوبي هاي خود را هم از او بستاند! 152. حاجت ازدست دادن بهتر كه از نااهل خواستن! 153. اگر از مرد كريم و بزرگوار درخواستي كردي بگذار لختي بينديشد كه انديشه او در غيرنيكي نباشد و اگر از لئيم و پست حاجتي خواستي، شتاب كن كه اگر به حال خود بگذاري به سرشت خويش باز گردد! 154. آرزوهايتان را به كساني متوجه سازيد كه دلهايتان آنان را دوست دارد. 155. بخل همه عيبها را دربر دارد و مهاري است كه انسان را به سوي هر بدي اي مي كشاند. 156. بخل و تنگ چشمي، فقر و مسكنت به سوي انسان آورد. ...
جمعه 29 ارديبهشت 1396