سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوحديث و کلام

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


حدیث اعتقادی و اخلاقی : 322، خوراک سگها !(183)
یکی اندر حضور شاه خوبان - حسین بن علی شاه شهیدان
چهارشنبه 25 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 321 ، پرهیز از ظالم به مظلوم(169)
مکن ظلم ای پسر در حق مظلوم - خصوصاً آنکه باشد زار و مغموم
سه شنبه 24 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 320 ، هفتاد پاداش(190)
برای هر سلام هفتاد خیر است - بجمع رنج این ره راه سیر است
دوشنبه 23 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 319 ، عذر و گناه(202)
بپرهیز آنکه خواهی عذر بسیار - شما را این عمل نبود سزاوار
يکشنبه 22 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 318 ، حب علی (علیه السلام) و شهادت(223)
دهد پاداش او را ذات بیچون - شهید راه حق غلطیده در خون
شنبه 21 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 317 ، همه بر حب علی (علیه السلام)(224)
اگر خلق خدا بودند یکرنگ - بحب مرتضی یک سر زدی چنگ
پنجشنبه 19 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 316 ، باب حطه(243)
مثال اهل بیتم باشد اینجا - چو باب حطه اندر قوم موسی
چهارشنبه 18 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 315 ، مثل کشتی نوح(229)
مثال اهل بیت من در این باب - مثال کشتی نوح است غرق آب
سه شنبه 17 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 314 ، کنار حوض کوثر(186)
فرود آیند نزد حوض کوثر - تمام اهل بیت من سراسر
دوشنبه 16 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 313 ، حب و بغض علی (علیه السلام)(224)
بذات حق چو دنیا بر منافق - دهندش نیست بر حبم موافق
يکشنبه 15 مرداد 1396