سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوحديث و کلام

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


حدیث اعتقادی و اخلاقی : 332 ، اصلاح جایگاه(204)
تو از آرامگاه خویش کن یاد - زکار نیک بنما قبرت آباد
سه شنبه 7 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 331 ، احیای قلب(172)
به پند و موعظه دل زنده گردان - بزهد و پارسائیش بمیران
دوشنبه 6 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 330 ، تقوای الهی(199)
علی اندر وصیت با حسن بود - ولی با مردمش روی سخن بود
يکشنبه 5 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 329 ، یک قطره اشک(186)
هر آنکس ذکر ما چشمش کند تر - بود آن اشک او گوگرد احمر
شنبه 4 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 328 ، با غم و شادی ما(200)
اگر مسروری از این شادمانی - که باشی در بهشت جاودانی
چهارشنبه 1 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 327 ، کشته اشک و عبرت(196)
من اندر روز گارم کشته اشک - چوبر من برده اند اهل جهان رشگ
سه شنبه 31 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 326 ، انتظار فرج(199)
ولای ما بگیرد هر که در دل - بفرودس برینش هست منزل
دوشنبه 30 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 325 ، غمناک برای ما(227)
چون کشی مهموم بر مظلومی ما هر نفس - هست تسبیحت دهد پاداش حی دادرس
يکشنبه 29 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 324، شفای تربت حسین (علیه السلام)(220)
چون حسین در راه حق فرزند و مال و جان بداد - امتیازاتی خداداداش که بر هر کس نداد
شنبه 28 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 323، برای اصلاح امت(207)
نگشتم خارج از اوطان و سامان - که بنمایم تجاوز یا که طغیان
پنجشنبه 26 مرداد 1396