سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوحديث و کلام

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


حدیث اعتقادی و اخلاقی : 342 ، برای بنده متقی(219)
زمین و آسمان گیرد اگر تنگ - به راه بنده ای گر ریزد او سنگ
چهارشنبه 22 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 341 ، موعظه عالم بی عمل(218)
هر آن عالم به علمش نیست عامل - مواعظ خلق را ز آن نیست حاصل
دوشنبه 20 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 340 ، اصلاح ذات البین(216)
کنی اصلاح اگر بین خلایق - دهد از لطف، پاداش تو خالق
يکشنبه 19 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 339 ، مایه افتخار مؤمن(232)
سه چیز آمد به مؤمن فخر و زینت - در این دنیا و فردای قیامت
پنجشنبه 16 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 338 ، برای غذای روح(216)
تعجب دارم از آنکس که تفتیش - کند اندر غذای خویشتن بیش
چهارشنبه 15 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 337 ، رفاقت با فاسق(213)
مکن با فاسق و فاجز رفاقت - بیک لقمه فروشندت به راحت
سه شنبه 14 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 336 ، خطر گناه !(229)
عجب دارم از آنکس کاهتمامش - بود دفع مضرت از طعامش
دوشنبه 13 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 335 ، آخرت را فراموش نکنید(193)
برادرها و یاران ! بر شما باد - که دار آخرت سازید آباد
يکشنبه 12 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 334 ، اهل امر بمعروف(195)
بکن امر بمعروف و مکرر - بدست و با زبان انکار منکر
شنبه 11 شهريور 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 333 ، پاداش انتظار(178)
ضرر ناکرده آن کو مرد زاخیار - که با مهدی ما بد عزم دیدار
پنجشنبه 9 شهريور 1396