سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوحديث و کلام

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


حدیث اعتقادی و اخلاقی : 363 ، علی (علیه السلام) سید اوصیاء(199)
سیادت حق من بر انبیاء شد - علی سید بجمع اوصیاء شد
پنجشنبه 20 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 361 ، ارزش خویشتن(196)
کریم النفس شد هر کس بدنیا - بزرگی داشت او توام بتقوی
سه شنبه 18 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 360 ، قطع پیوند خویشی(211)
زبیر آن مرد خویشاوند ما بود - همیشه، تا که پورش دیده بگشود
شنبه 15 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 359 ، رنج برای ننگ جهل(216)
نباشد هر که صبرش کونشیند - بسختی ساعتی دانش گزیند
پنجشنبه 13 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 358 ، جوینده یابنده(204)
بجوید هر که چیزی را در عالم - شود نائل به آن یا بیش یا کم
چهارشنبه 12 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 357 ، رفع عیب از خود(223)
نظر هر کس بعیب نفس خود داشت - نظر از عیب غیر خویش برداشت
سه شنبه 11 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 356 ، گنج علم و عزت حلم(217)
نباشد هیچ گنجی بهتر از علم - و یا هر عزتی بالاتر از حلم
دوشنبه 10 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 355 ، دو گرسنه همیشه !(235)
دو قومند اندر این عالم خورنده - که سیری باشد از آنها رمنده
پنجشنبه 6 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 354 ، اساس اسلام(178)
برای هر بنائی پایه باشد - بهر چیز اولین سرمایه باشد
چهارشنبه 5 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 353 ، شکار دلها(207)
قلوب خلق چون وحشی صحرا - ندارند الفتی مریکدیگر را
سه شنبه 4 مهر 1396