سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوحديث و کلام

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


حدیث اعتقادی و اخلاقی : 373 ، زبان در کام کش(214)
کلامت هست در قید تو آندم - که جایش در زبانت هست محکم
شنبه 13 آبان 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 372 ، شفا ، و درد(238)
بذکرالله هر دم بر شما باد - که این درد تو را خواهد شفا داد
شنبه 6 آبان 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 371 ، مایه آرامش دل(251)
بذکر حق تو هر دم باش مسرور - که بخشد سینه است را جلوه نور
سه شنبه 2 آبان 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 370 ، رسوائی مغضوب خدا !(208)
چو باشد بنده بیش از حد خطا کار - خدا خواهد که او را سازدش خوار
دوشنبه 1 آبان 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 369 ، ستارگان آسمان ولایت(211)
مثال اهل بیت من چنانست - در این امت چو نجم آسمانست
يکشنبه 30 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 368 ، اولی الامر قرآن(253)
که ایشانند هر یک پای برجا - امامان از علی باشند و زهرا
شنبه 29 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 367 ، حق نمک نشناس(294)
هر آنکس را نمائی احترامش - که باشد بیش از حد مقامش
پنجشنبه 27 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 366 ، بغض اهل بیت (علیه السلام)(240)
نباشد دشمن ما خانواده - مگر آنکس که بغضش شد زیاده
دوشنبه 24 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 365 ، راضی به گناه دیگران(218)
بفعل قومی ار باشی تو راضی - چه در آینده باشد یا که ماضی
يکشنبه 23 مهر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 364 ، برای مزه ایمان(221)
نیابد بنده هرگز طعم ایمان - نشد از کذب قولش گر پشیمان
جمعه 21 مهر 1396