سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوحديث و کلام

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


حدیث اعتقادی و اخلاقی : 393 ، خصلت پیامبری سخاوت(473)
سخاوت خصلت پیغمبران است - ستون دین و ایمان در جهان است
پنجشنبه 7 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 392 ، گوشه گیری و سکوت(473)
بمردم روزگاری رخ نماید - که در آن عافیت ده قسمت آید
چهارشنبه 6 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 391 ، محب ما از ماست(434)
هر آنکس حب ما اندر دل اوست - بود از ما و او را رتبه نیکوست
سه شنبه 5 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 390 ، غربت اسلام(447)
غریب آمد در اول دین اسلام - بغربت می گراید اندر انجام
دوشنبه 4 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 389 ، فرج پس از شدت(202)
بشدت هر کسی گردد گرفتار - گشایش از خدایش هست در کار
يکشنبه 3 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 388 ، ربای همگانی(157)
بمردم می رسد عصری زاعصار - که فردی نیست در آن جز رباخوار
شنبه 2 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 387 ، خطر ضربه دین !(245)
بیاید روزگاری بهر مردم - که گر مردی نماید دین خود گم
يکشنبه 12 آذر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 386 ، دوستی علی (علیه السلام) در قیامت(241)
رسول هاشمی گفت : ای علی جان ! - مقام دوستانت هست اینسان ...
پنجشنبه 9 آذر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 385 ، با قلب خنک(225)
بروح قاتلان شاه بی سر - کند لعن خدا هرکس مکرر
چهارشنبه 8 آذر 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 384 ، اهمیت واجبات(215)
نباشد خیری اندر مستحبات - که این با قرب حق دارد منافات
سه شنبه 7 آذر 1396