سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوحديث و کلام

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


حدیث اعتقادی و اخلاقی : 312 ، علامت مؤمن و منافق(196)
هر آنکس حب ما او را شعار است - بدان او مؤمن پروردگار است
شنبه 14 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 311 ، علی (علیه السلام) و هارون(228)
تو با من منزلت داری بدینسان - که هارون داشت با موسی بن عمران
پنجشنبه 12 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 310 ، حب علی (علیه السلام)(192)
بمؤمن شد ولا عنوان دفتر - محبت با علی در روز محشر
چهارشنبه 11 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 309 ، بازار سود و زیان(227)
بود دنیا چو بازار تجارت - خلایق اندر آن گرم سیاحت
سه شنبه 10 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 308 ، اطاعت خداوند(183)
هر آنکس پیرو امر خدا شد - رضای خالق او را مدعا شد
يکشنبه 8 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 307 ، قهر بیش از سه روز(174)
نباشد جایز از بهر مسلمان - که باشد اختلافی بین آنان
شنبه 7 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 306 ، اعلام جنگ با خدا !(226)
کند بر دوستانم هر که توهین - زدستورات حق ننموده تمکین
چهارشنبه 4 مرداد 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 305 ، دزدترین دزدها(266)
زدزدان دزدتر باشد هر آنکس - بدزد از نماز آن دزد ناکس
چهارشنبه 28 تير 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 304 ، فروشنده قسم خور(272)
خدا را در غضب آرد از این کار - خورد هر کس قسم در بیع بسیار
سه شنبه 27 تير 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 303 ، شعله نفاق(231)
شوید از دشمنی با یکدیگر دور - که چشم قلبتان را می کند کور
يکشنبه 25 تير 1396