پنجشنبه 27 دي 1397 - 11 جمادى الأولى 1440 - 17 ژانویه 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوحديث و کلام

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


حدیث اعتقادی و اخلاقی : 403 ، دعای با صلوات(501)
خدا را چون بخوانی با دعاها - بود محجوب بین آسمانها
پنجشنبه 21 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 402 ، صلوات بر محمد (ص)(472)
رسول هاشمی این نکته برخواند - بموضوع درودش این سخن راند
سه شنبه 19 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 401 ، دروغ می گویند !(445)
فضیل از حضرت باقر (علیه السلام) به پرسید - ظهور امر وقتش گشته تأیید ؟
دوشنبه 18 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 400 ، ثواب زیارت مؤمن(451)
برادر را کند هر کس زیارت - رود بر دیدنش با قصد قربت
شنبه 16 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 399 ، مؤمن برادر مؤمن(402)
بود مؤمن بهر مؤمن برادر - بود چشم و دلیلش بلکه رهبر
پنجشنبه 14 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 398 ، دعای بدون عمل(390)
زحق بی طاعت ار خواهی تو حاجت - یقین دان رفته ای راه سفاهت
چهارشنبه 13 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 397 ، مسئولیت فرزندان(400)
بگفتا حضرت موسی بن جعفر - که سائل گشت مردی از پیمبر
سه شنبه 12 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 396 ، نماز بوقت(382)
چو منصور بن حازم آن نکو مرد - سئوال از حضرت صادق چنین کرد
دوشنبه 11 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 395 ، نشانه های سخاوت(384)
سخاوتمند در حال یقین است - خصوصیات حالش این چنین است
يکشنبه 10 دي 1396
حدیث اعتقادی و اخلاقی : 394 ، برادر خوب و پول حلال(403)
زمانی می رسد بر خلق دوران - نشد نایاب تر چیزی بر آنان
شنبه 9 دي 1396