دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 - 17 شعبان 1440 - 22 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوتاريخ عاشورا

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


مجلس بيست و سوم : و لعن الله امة دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم ... (منزلت آل محمد)(393)
خداى لعنت كند گروهى را كه شما را از مقام خودتان دفع كردند و از مراتب رياستى كه خدا شما را در آنها ثبت داده دور نمودند. شرح : معنى لعن در مجلس قبل گفته شد، دفعتكم ، دفع بمعنى راندن و دور كردنست مقام مكان ايستادن معنى دارد ولى درينجا بمعنى مكان و منزلت آل محمد است كه خداوند به آنها عنايت فرموده است . ازالتكم : ازاله دوركردنست يعنى از آن مقام شما را دور كردند.
جمعه 10 آبان 1392
مجلس بيست و دوم : فلعن الله امة اسست اءساس الظلم و الجور عليكم اهل البيت(اساس ظلم و جور بر اهلبيت)(435)
پس خدا از رحمتش دور گرداند آن جماعتى را كه اساس ظلم و جور را بر شما اهلبيت تاسيس نمود. شرح : لعن در لغت بمعنى راندن و دور كردنست و لعن از خدا بمعنى دورى از مقام قرب و تيعيد از جوار رحمت است . در قرآن ميفرمايد: اءن الله لعن الكافرين و اءعد لهم سعيرا. (احزاب ، 64) يعنى : حقتعالى كافرين را از رحمت و مقام قرب خود دور كرده و از براى آنان آتش سوزانى را مهيا نموده است . امة بمعنى گروه و جماعت آمده . اساس بمعنى پايه و بنياد نهادن .
جمعه 10 آبان 1392
مجلس بيست و يكم : گريه اهل آسمانها و زمين و تمام موجودات عالم بر حسين ع (مجلس گريه آسمانها و زمين)(405)
در مجلس قبل شرح گريه ملائكه و جن و طيور را مفصلا بيان كرديم و اينك در اين مجلس گريه آسمانها و زمين و اهل آنها را نقل خواهيم كرد : / در كامل الزياره از اميرالمؤ منين (ع ) روايت ميكند كه در رحبه كوفه اين آيه مباركه را تلاوت ميفرمود: فما بكت عليهم السماء و الارض و ما كانوا منظرين . ناگاه حسين (ع ) از درى از درهاى مسجد وارد شد فرمود: اما اءن هذا سيقتل و يبكى عليه السماء و الارض .
جمعه 10 آبان 1392
فصل اول : مفاهيم و بستر تاريخى آنها 2 ؛ نمود تفكر عثمانى(453)
الف ـ در مسائل سياسى ـ نظامى / اولين نُمود تفكر عثمانى و تقابل سياسى ـ نظامى آن با تفكر علوى، در جنگ جمل به رهبرى عايشه و طلحه و زبير در سال 36 بود كه به شكست انجاميد. در طى اين جنگ خونين بسيارى از مردم بصره در حمايت از سپاه جمل و تعداد زيادى از ياران امير مؤمنان (عليه السلام) در حمايت از آن حضرت كشته شدند . گر چه جنگ جمل به پيروزى حزب علوى انجاميد، ولى پيامدهايى به دنبال داشت كه نخستين آن ها گرايش مردم بصره به تفكر عثمانى بود
جمعه 10 آبان 1392
فصل اول : مفاهيم و بستر تاريخى آنها 1 ؛ بستر تاريخى تشيّع در كوفه(401)
بستر تاريخى تشيّع در كوفه / شهر كوفه در پى فتوحات عراق و ايران در سال 17هـ تأسيس شد. اين شهر در حقيقت، پادگانْ شهرى بود كه نيروهاى نظامى در آن مسكن گزيدند. بيش تر اين نيروها از قبايل يمن، حجاز و برخى مناطق ديگر بودند. در پى گسترش فتوحات در ايران، گروه ديگرى به نام موالى در اين شهر به وجود آمد . شهر كوفه در منابع تاريخى هميشه پايگاه تشيّع شناخته شده است. در اين باره دو سؤال مطرح است:
جمعه 10 آبان 1392
مقدمه و پیشگفتار جريان شناسي فكری معارضان قيام كربلا(449)
مقدمه / واقعه ى عاشورا و قيام امام حسين (عليه السلام) يكى از مهم ترين حوادث تاريخى است كه قرن ها، ذهن مورخان و متكلمان و عارفان را به خود مشغول ساخته است. اين پديده، گرچه از سوى نويسندگان و محققان، مورد كاوش هاى جدى قرار گرفته، لكن هنوز ساحت هاى پنهان آن در عرصه هاى گوناگون سياسى، فرهنگى، مذهبى و... حاجتمند پژوهش هاى تازه اى است. تفكر عثمانى يكى از عوامل پيدايش كربلاست كه از حكومت دوازده ساله ى عثمان نضج گرفت و بنى اميه در دوران حكومت معاويه و يزيد آن را دنبال كردند.
جمعه 10 آبان 1392
مجلس بيستم : و جلت و عظمت مصيبتك فى السموات على جميع اهل السموات (گريه اهل آسمانها و زمين بر حسين ع)(528)
فصل سوم : گريه اهل آسمانها و زمين و موجودات ديگر بر حسين عليه السلام / يكى از برجسته ترين آثار عاشورا عزادارى و گريه بر حسين (ع ) است كه اينموضوع كم كم لباس مذهبى پوشيده و داراى اهميت زيادى شده بلكه ميتوان گفت ركن اعظم مسايل اسلامى گرديده و ثواب و نتايجى كه در سايه اين عمل نصيب مسلمين ميگردد در هيچكارى براى آنها ميسر نيست . آمدن زعفر جنى به كربلا / سالها گذشت تا اينكه زعفر جنى در بئرالعلم مجلس عيش و عروسى بجهت خود مهيا كرد و ...
جمعه 10 آبان 1392
مجلس نوزدهم : و جلت و عظمت مصيبتك فى السموات على جميع اهل السموات(مصيبت اهل آسمان ها و زمین)(401)
فصل دوم : مصيبت اهل آسمان ها / از اين عبارت زيارت معلوم ميشود كه اين كرات باعظمت كه در جو در حركت هستند و از آنها تعبير به آسمانها ميشود داراى مخلوقاتى هستند كه تعبير به اهل نموده و در جمله ديگرى ، بعدا شرح آن خواهد آمد، دارد كه على جميع اهل السموات و الارض ‍ پس از ايندو عبارت معلوم ميشود كه مصيبت حضرت سيدالشهداء (ع ) بقدرى بزرگست كه همه اهل آسمانها و زمين را ناراحت نموده است بطوريكه آسمان و زمين و موجوداتيكه در اين دو زندگى ميكنند گريان ميشوند.
جمعه 10 آبان 1392
مجلس هيجدهم : يا ابا عبدالله لقد عظمت الرزية و جلت المصيبة ... (حضور پیامبران در کربلا)(755)
آمدن پيغمبر خدا صلى الله عليه و آله بزمين كربلا / ((شيخ مفيد)) در كتاب ارشاد باسناد خود از ((ام سلمه )) نقل ميكند كه گفت شبى پيغمبر خدا (ص ) از نزد ما بيرون رفت و مدت زمان طويلى از ما غايب بود بعد از مدتيكه باز آمد آنحضرت را پريشانحال و گرد و غبارآلوده ديديم كه دست مباركش را بهم گذاشته و بسته بود عرض كردم يا رسول الله چرا شما را گرد و غبارآلوده و پريشانحال مى بينم فرمود در اين ساعت مرا بعراق بزمينى كه كربلا نام داشت بردند و مقتل حسين و جماعتى از فرزندان و اهلبيت مرا بمن نشان دادند
جمعه 10 آبان 1392
مجلس هفدهم:عليكم منى جميعا سلام الله و ابدا ما بقيت و بقى اليل و النهار(فضيلت زيارت حسين ع)(594)
سلام و رحمت خداى تعالى هميشه و مستمر ماداميكه من زنده باشم و شب و روز پاينده باشد از من به همه شما باد / شرح / عليكم خبر مقدم ، سلام الله مبتدا مؤ خر منى ظرف لغو متعلق به عامل مقدر، جميعا حامل از براى ضيمر جمع . اين چند جمله مقام دوستى و محبت شخص زائر را نسبت به امام حسين و شهداء دشت كربلا ميرساند و ميگويد : حسين جان سلام و رحمت خدا بر شما و اصحاب و يارانت باد هميشه تا ماداميكه اين شب و روز برقرار است ، يعنى اگر خدا عمرى بمن بدهد تا آخر دنيا هميشه در شب و روز از خدا طلب رحمت و درود براى شما مينمايم .
جمعه 10 آبان 1392