دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 - 17 شعبان 1440 - 22 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوتاريخ عاشورا

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


مجلس شانزدهم : السلام عليك و على الارواح التى حلت بفنائك (فضائل حواريين حضرت سيدالشهداء)(432)
ياران و اقوام آن حضرت / مورخين و محدثين تعداد اقوام و ياران آنحضرت را كه در كربلا شهيد شدند مختلف ذكر كرده اند در شفاءالصدر مينويسد: مشهور بين مورخين كه شيخ مفيد در كتاب ارشاد فرموده و ابن اثير در كامل 72 نفر بودند، 32 نفر سواره ، 40 نفر پياده . در عقدالفريد، 72 نفر، در فصول المهمه 78 نفر و در بحار از محمدبن ابيطالب نقل كرده كه عدد سرها 78 بوده و از عبارت كشى در ترجمه حبيب چنان ظاهر ميشود كه 70 مرد بوده اند.
جمعه 10 آبان 1392
مجلس پانزدهم : السلام عليك يا ثارالله وابن ثاره (شرح دوم ثارالله)(399)
سلام بر تو اى كسيكه خدا خونخواهى تو ميكند و پسر كسيكه خدا خونخواهى او ميكند / معنى دوم ثار / دومين معنى كه براى اين عبارت ميتوان نمود اينست كه ثار را طالب خون بگيريم و بگوئيم كه ثار مخفف ثائر بر وزن طالب باشد، مثل شاك كه مخفف شائك است پس ثاره طالب خون كشته شده ميشود و چون در اينصورت اضافه ثائر بر الله جايز نيست بايد الله را اضافه بر ثائر كنيم و بگوئيم الله ثائرك يعنى طالب دمك من قاتلك چنانكه در دعاى بعد از نماز آنحضرت وارد است كه : اءشهد اءن الله تعالى الطالب بثارك .
جمعه 10 آبان 1392
مجلس چهاردهم : السلام عليك يا ثارالله و ابن ثاره (شرح و معنی ثارالله)(528)
معنى اول ثار / اگر گفتيم كه ((ثار)) خون ريخته شده از روى ظلمست ، معنى چنين ميشود كه سلام بر تو اى كسيكه خون خدا هستى البته خدا جسم نيست كه داراى خون باشد بلكه بايد گفت اى حسين تو آنقدر بزرگوار و در خانه خدا با آبرو هستى كه اگر بنا بود خدا خون داشته باشد، خون تو همان خون خدا بود، در زيارت آنحضرت ميخوانى : السلام عليك يا من ثاره ثارالله . نظاير اينگونه عبارات در زيارت اميرالمؤ منين عليه السلام بسيار است مانند : عين الله ، يدالله ، وجه الله ، جنب الله چنانچه ميگويى :
چهارشنبه 8 آبان 1392
مجلس سيزدهم : سيدة نساءالعالمين (فاطمه سيده نساء است)(479)
... پيغمبر درباره فاطمه اش فرمود: فاطمة سيدة نساءالعالمين من الاولين و الاخرين و آنها لتقوم فى محرابها فيسلم عليها سبعون الف ملك من المقربين و نياد و نها بمانادت به الملائكة مريم فيقولون يا فاطمة ان الله اصطفيك و طهرك على نساءالعالمين . در علل الشرايع از حضرت صادق (ع ) روايت ميكند كه فرمود فاطمه را محدثه ناميدند براى آنكه ملائكه از آسمان بر وى نازل شده او را ندا ميكردند چنانكه مريم را ندا ميكردند و ميگفتند ان الله الصطفيك و طهرك على نساءالعالمين
چهارشنبه 8 آبان 1392
مجلس دوازدهم : السلام عليك يابن فاطمة الزهرا سيدة نساءالعالمين (معنى فاطمه)(693)
سلام بر تو اى فرزند فاطمه زهرا سيده زنان عالميان / معنى فاطمه / لفظ فاطمه مشتق از فطم است و در مجمع البحرين گويد: فطيم بر وزن كريم طفلى را گويند كه از شير جدا و جدا كرده باشند و رضاع وى بنهايت رسيده باشد. در المنجد گويد: فطم الحبل : قطعه . حضرت رسول فرمودند: ستحرصون على الامارة ثم تكون حسرة و ندامة فعمت المرضعة و سئسبت الفاطمة . يعنى مردم در حكمرانى حريص ميشوند با آنكه عاقبت آن افسوس و پشيمانى است ...
چهارشنبه 8 آبان 1392
مجلس يازدهم : وابن سيدالوصيين (كاردانى على عليه السلام)(469)
اى پسر آقاى اوصياء / كاردانى على عليه السلام / قبلا گفتيم كه در وصايت سه امر مهم شرط است : 1 - درستى و امانت . 2 - شرافت در حسب و نسب . 3 - كاردانى و علم و دانايى تا بتواند بطور احسن بوصايت خود عمل كند . موضوع اول و دوم در مجالس قبل بيان شد و اينك راجع بكاردانى على عليه السلام مختصرا بياناتى را بعرض آقايان محترم مجلس ‍ ميرسانم .
چهارشنبه 8 آبان 1392
مجلس دهم : وابن سيد الوصيين (مقام معنوى ابوطالب)(447)
و اى پسر آقاى اوصياء / پس از آنكه ثابت شد كه آباء و اجداد پيغمبر همگى مؤ من و موحد بودند ثابت ميشود كه آباء و اجداد على (ع ) هم همگى مؤ من و موحد بوده اند، فقط ميماند پدر على (ع ) كه ابوطالب باشد، اينك قدرى در اسلام ابوطالب گفتگو مى كنيم . اختلاف در ايمان ابيطالب / بين مسلمين اختلاف است كه آيا ابوطالب مسلمان و با ايمان بود و يا ايمان به برادرزاده خود نياورد و بى ايمان از دنيا رفت ، اما عقيده شيعه بطور اجماع بر آنست كه :
چهارشنبه 8 آبان 1392
مجلس نهم : وابن سيدالوصيين (روايات عامه در خلقت نورانى على (ع ) )(445)
و اى پسر آقاى اوصياء / در مجلس گفتيم مردم وقتى بخواهند كسى را وصى خود قرار دهند بايد داراى درستى و امانت و شرافت در حسب و نسب و كاردانى باشد، پس پيغمبريكه ميخواهد وصى براى خود تعيين كند بطريق اولى بايد اين شرايط را در نظر داشته باشد راجع بدرستى و امانت على بن ابيطالب وصى بلافصل پيغمبر در مجلس قبل مطالبى ذكر شد. بيش از اين وقت مجلس را نميگيريم چون نظر ما اينست كه راه را به شنوندگان گرامى نشان دهيم
چهارشنبه 8 آبان 1392
مجلس هشتم : وابن سيدالوصيين (اثبات وصايت حضرت على (ع ) )(483)
و اى پسر آقاى اوصيا / اثبات وصايت حضرت على (ع ) / انسان در دوران زندگانى خود در دنيا اختياردار امواليست كه به هر نحوى بخواهد ميتواند عمل كند و چون اين امور مورد علاقه اوست و نميخواهد اين اختيار بعد از مرگ او هم از بين برود لذا شخص مورد اطمينانى را براى خود انتخاب ميكند و اين اختيار را باو واگذار مينمايد كه بعد از مرگش او از اين اختيار تام استفاده كرده و برنامه خود را عملى سازد .
چهارشنبه 8 آبان 1392
مجلس هفتم : السلام عليك يابن اميرالمؤ منين (معناى اميرالمؤ منين)(352)
سلام بر تو باد اى پسر فرمانرواى تمام اهل ايمان / اميرالمؤ منين على عليه السلام / لقب اسمى است كه بعد از اسم اول وضع ميشود و براى تعريف يا تشريف يا تحقير ميباشد اما از وضع لقب براى تحقير منع شده است چنانكه خداى تعالى ميفرمايد: ولا تنابزوا بالالقاب ((حجرات - 11)) از همدينان خود عيبجويى نكنيد و لقبهاى زشت بيكديگر ندهيد. معناى اميرالمؤ منين / امير بر وزن فعيل بمعناى فرمانروا است ، پس على (ع ) فرمانرواى همه مؤ منين است ، يعنى مؤ منين هر زمانى ، تا روز قيامت .
چهارشنبه 8 آبان 1392