جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 تاريخ عاشورا
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

خاتمه ؛ فرازهايى سودمند ، در مورد ياران شهید امام حسين ع در کربلا

خاتمه ؛ فرازهايى سودمند ، در مورد ياران شهید امام حسين ع در کربلا - الف - دفن پیکر شهداء کربلا / - شيخ مفيد در ارشاد گفته است : زمانى كه ابن سعد، سرهاى مقدس و اسرا را حركت داد و پيكرهاى پاك شهدا را روى زمين به حال خود رها ساخت، جمعى از قبيله بنى اسد كه در غاضريه سكونت داشتند، خود را به پيكرهاى پاك حسين (عليه السلام) و يارانش رساندند، بر آن ها نماز خوانده و آن ها را به خاك سپردند .
شنبه 4 آبان 1392

بخش هفدهم: نام و اسامی سایر ياران شهید اباعبدالله الحسين ع در کربلا

بخش هفدهم: نام و اسامی سایر ياران شهید اباعبدالله الحسين ع در کربلا بخش هفدهم: نام و اسامی سایر ياران شهید اباعبدالله الحسين ع در کربلا
جمعه 27 آبان 1390

بخش شانزدهم: نام و اسامی شهداى تميمی در کربلا

بخش شانزدهم: نام و اسامی شهداى تميمی در کربلا بخش شانزدهم: نام و اسامی شهداى تميمی در کربلا
جمعه 27 آبان 1390

بخش پانزدهم: نام و اسامی شهداى جهنی در کربلا

بخش پانزدهم: نام و اسامی شهداى جهنی در کربلا بخش پانزدهم: نام و اسامی شهداى جهنی در کربلا
جمعه 27 آبان 1390

بخش چهاردهم: نام و اسامی شهداى تغلبی در کربلا

بخش چهاردهم: نام و اسامی شهداى تغلبی در کربلا بخش چهاردهم: نام و اسامی شهداى تغلبی در کربلا
پنجشنبه 26 آبان 1390

بخش سيزدهم: نام و اسامی شهداى طايی در کربلا

بخش سيزدهم: نام و اسامی شهداى طايی در کربلا بخش سيزدهم: نام و اسامی شهداى طايی در کربلا
پنجشنبه 26 آبان 1390

بخش دوازدهم: نام و اسامی شهداى تيمی در کربلا

بخش دوازدهم: نام و اسامی شهداى تيمی در کربلا بخش دوازدهم: نام و اسامی شهداى تيمی در کربلا
پنجشنبه 26 آبان 1390

بخش يازدهم: نام و اسامی شهداى عبدی در کربلا

بخش يازدهم: نام و اسامی شهداى عبدی در کربلا بخش يازدهم: نام و اسامی شهداى عبدی در کربلا
پنجشنبه 26 آبان 1390

بخش دهم: نام و اسامی شهداى ازدی در کربلا

بخش دهم: نام و اسامی شهداى ازدی در کربلا بخش دهم: نام و اسامی شهداى ازدی در کربلا
پنجشنبه 26 آبان 1390

بخش نهم: نام و اسامی شهداى كلبی در کربلا

بخش نهم: نام و اسامی شهداى كلبی در کربلا بخش نهم: نام و اسامی شهداى كلبی در کربلا
پنجشنبه 26 آبان 1390