دوشنبه 5 اسفند 1398 | Monday, 24 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 زندگی و سلامت
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

اسم من پنبه است !

اسم من پنبه است ! فارسى من پنبه تركى آن پنبوق است . اعراب به من قطن گويند. من داراى گونه هاى مختلف هستم و چندين هزار سال است كه بشر مرا شناخته و به كشت من اقدام كرده است . گياه من به ارتفاع 5/0 تا 5/1 متر است ، برگهاى گياه من پنجه اى و داراى سه تا پنج بريدگى نوك تيز است . سطح برگهاى من پوشيده از كرك است . گلهاى من داراى رنگ زرد روشن ، و لكه هاى ارغوانى است . ميوه من غوزه ناميده مى شود، و داراى جدار خشك و سه تا پنج خانه است . ...
شنبه 23 ارديبهشت 1391

اسم ما تاجريزى است !

اسم ما تاجريزى است ! اسم ما تاجريزى است !
شنبه 16 ارديبهشت 1391

اسم من درخت مسواك است !

اسم من درخت مسواك است ! اسم من درخت مسواك است !
جمعه 15 ارديبهشت 1391

من اسپيره هستم !

من اسپيره هستم ! من اسپيره هستم !
پنجشنبه 14 ارديبهشت 1391

اسم من غافت است !

اسم من غافت است ! اسم من غافت است !
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391

من هزار بندك هستم !

من هزار بندك هستم ! من هزار بندك هستم !
سه شنبه 12 ارديبهشت 1391

اسم من خرزهره است !

اسم من خرزهره است ! اسم من خرزهره است !
دوشنبه 11 ارديبهشت 1391

من سريش هستم !

من سريش هستم ! من سريش هستم !
يکشنبه 10 ارديبهشت 1391

اسم من مازريون است !

اسم من مازريون است ! اسم من مازريون است !
شنبه 9 ارديبهشت 1391

من خرس گياه (علف خرس) هستم !

من خرس گياه (علف خرس) هستم ! من خرس گياه (علف خرس) هستم !
جمعه 8 ارديبهشت 1391