شنبه 10 اسفند 1398 | Saturday, 29 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 بهشت خانواده
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

خانواده و حقوق فرهنگى

خانواده و حقوق فرهنگى نيازهاى برتر / اگر تاءمين نياز و اداى حق خانواده را صرفا به مسايل معيشتى منحصر كنيم . ساده نگرى است به دليل پيچيدگى وجود انسان ، نيازهاى او هم پيچيده و متنوع و فراتر از جنبه هاى ظاهرى و مادى و جنسى است . همچنان كه در تربيت فرزند، تنها تاءمين نيازهاى مادى و رفاهى كافى نيست ، در مسايل خانوادگى هم تنها فراهم كردن معاش و مسكن و لباس و خوراك ، اداى حق به شمار نمى آيد ، چرا كه نيازها فراتر از ماءكولات و ملبوسات است و وظيفه هم تنها به تاءمين اينها منحصر نيست .
چهارشنبه 18 دي 1392

آشتى ميان دو نسل

آشتى ميان دو نسل ضرورت الگو / مدل رفتار ضرورى ترين نياز فرزندان ما در تربيت است . به چه كسى بايد بنگرند كه رفتارش قابل الگو گيرى باشد؟ و اساسا چه كسى را قبول دارند، تا او را نمونه انتخاب كنند و از رفتارش الگو گيرى كنند ؟ مشكلى كه در اين ميان است ، دو گونگى و دوگانگى تربيت نسل امروز و ديروز است . بايد ميان قشر سالمند و قشر جوان و نوجوان ، تفاهم و پيوند به وجود آيد ، تا در سايه آن تاثير گذارى از يك سو و تاثير پذيرى از سوى ديگر عملى شود . ...
چهارشنبه 18 دي 1392

فرزندان و حق تربيت

فرزندان و حق تربيت فرزندان و حق تربيت
دوشنبه 3 آبان 1389

حرمت و حريم بزرگترها

حرمت و حريم بزرگترها حرمت و حريم بزرگترها
دوشنبه 3 آبان 1389

شوراى خانوادگى

شوراى خانوادگى شوراى خانوادگى
دوشنبه 3 آبان 1389

حقوق و وظايف دو جانبه

حقوق و وظايف دو جانبه حقوق و وظايف دو جانبه
دوشنبه 3 آبان 1389

موازنه دخل و خرج

موازنه دخل و خرج موازنه دخل و خرج
دوشنبه 3 آبان 1389

داور خانوادگى

داور خانوادگى داور خانوادگى
دوشنبه 3 آبان 1389

سلامت خانواده

سلامت خانواده سلامت خانواده
دوشنبه 3 آبان 1389

نهاد خانواده و سازندگيهاى ازدواج

نهاد خانواده و سازندگيهاى ازدواج نهاد خانواده و سازندگيهاى ازدواج
دوشنبه 3 آبان 1389