سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوسیمای کلام الله مجید

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


50. سوره قاف آيه 41 الی 45 (893)
پيام ها / 1- یاد قیامت و كیفر كفّار یاوه ‏سرا، به انسان صبر و استقامت مى ‏دهد. «فاصبر على ما یقولون... و استمع یوم یناد...» 2- صیحه آسمانى (صور اسرافیل) در آستانه قیامت ، امرى قطعى و بجاست (نه تشریفاتى). «الصیحة بالحق» 3- معاد ، جسمانى است و انسان‏ها از همین خاك سر برخواهند آورد. «یوم الخروج» چنانكه در آیات بعد نیز مى‏ خوانیم : «تشقّق الارض عنهم» 4- جز خداوند، هیچ كس قدرت زنده كردن و میراندن ندارد. «انّا نحن نحیى و نمیت» ...
جمعه 11 تير 1395
49. سوره حجرات آيه 18(695)
پيام ها / 1- در آسمان‏ها و زمین ، اسرار نهفته و نامكشوف بسیارى است . «انّ اللّه یعلم غیب السموات و الارض» 2- انگیزه‏هاى پنهان بشر ، گاهى به مراتب پیچیده ‏تر از غیب آسمان‏ها و زمین است . (در مورد آسمان‏ها ، واژه «یعلم» به كار رفته و در مورد عمل انسان‏ها ، واژه «بصیر» آمده است.) 3- در مدار توحید ، ارزشها بر اساس تظاهر ، منّت و شعار نیست ، بلكه بر اساس اخلاص قلبى است كه آگاهى بر آن مخصوص خداست . «انّ اللَّه یعلم غیب السموات و الارض» ...
جمعه 4 تير 1395
48. سوره فتح آيه 20(946)
پيام ها / 1- در جنگ و جهاد ، كسب غنیمت از دشمن ، امرى مجاز و از وعده ‏هاى الهى است. «وعدكم اللّه مغانم كثیرة» 2- گسترش و توسعه اقتصادى مسلمانان ، نعمت و موهبتى الهى است و سبب ایجاد انگیزه مى‏ شود. «وعدكم اللّه مغانم كثیرة» 3- آنچه مسلمانان در امثال خیبر ، به عنوان غنایم به دست مى ‏آوردند ، تمام وعده ‏هاى الهى نیست. «فعجّل لكم هذه» 4 - عجله ، در بعضى جاها پسندیده است. «فعجّل لكم هذه» ...
جمعه 28 خرداد 1395
47. سوره محمد آيه 21 (686)
پيام ها / 1- مؤمن ، در برابر فرمان الهى جهاد ، سراپا فرمانبردار است. «طاعة» 2- گفتار و كردار ، هر دو باید صحیح و بجا باشد . «طاعة و قول معروف» 3- در باره فرامین الهى ، به نیكى و پسندیده سخن بگویید . «و قول معروف» 4- جهاد و دفاع ، از نظر عقل و فطرت پسندیده است . «قول معروف» 5 - ریشه‏ ى ترس از جهاد ، آن است كه صادقانه عمل نمى ‏كنیم . «فلو صدقوا اللّه» 6 - فرمان خداوند بر جهاد ، به نفع انسان است ، (نه خدا) . «لكان خیراً لهم» ...
جمعه 21 خرداد 1395
46. سوره احقاف آيه 20(934)
پيام ها / 1- در قیامت انواع شكنجه ‏هاى جسمى و روحى و روانى براى مجرمان است . «یعرض الّذین كفروا على النار أذهبتم» (عذاب مجرمان، همراه با توبیخ و سرزنش و تحقیر آنان است.) 2- استفاده از نعمت‏ها و طیّبات براى انسان حلال است، «اُحلّ لكم الطیّبات» لیكن مصرف آنها در راه هوس‏ها، خسارت است. «اذهبتم طیّباتكم» 3- كیفر تكبّر در دنیا، خوارى و ذلّت در قیامت است. «عذاب الهون بما كنتم تستكبرون» 4- گردنكشى و استكبار ، مقدّمه فسق و خروج از ...
جمعه 14 خرداد 1395
45. سوره جاثیه آيه 20،19(898)
پيام ها / 1- پیروى از مردم ناآگاه هیچ خطرى را به هنگام قهر خداوند دور نخواهد كرد . (انگیزه‏ ى پیروى از خواسته‏ هاى مردم ، چشم داشتن به حمایت آنان در مشكلات است كه قرآن این خیال را از ریشه مى‏ خشكاند.) «انّهم لن یغنوا عنك من اللّه شیئاً» 2- سنخیّت افراد نسبت به یكدیگر ، وسیله ‏ى جذب آنان به یكدیگر است . «الظالمین بعضهم اولیاء بعض» 3- پیروى از هوسهاى جاهلان به منزله‏ ى پذیرش ولایت آنان و در مدار ظالمان قرار گرفتن است . ...
جمعه 7 خرداد 1395
44. سوره دخان آيه 34-37 (721)
پيام ها / 1- بازگو كردن عقاید باطل و خرافات دیگران اگر اثر منفى نداشته باشد مانعى ندارد . «لیقولون ...» 2- ایمان به معاد ، مرز ایمان و شرك است . (مشركان، خالقیّت خدا را قبول داشتند ، امّا قیامت را نمى ‏پذیرفتند .) «و ما نحن بمنشرین» 3- انتخاب معجزه با خداست ، نه با مردم . «فأتوا بأبائنا» 4 - تاریخ ، بهترین درس عبرت است . «قوم تبع» 5 - جرم و گناه وسیله هلاكت است . «اهلكناهم ... كانوا مجرمین» ...
يکشنبه 2 خرداد 1395
43. سوره زخرف آيه 34 و 35 و 36 و 37(713)
پيام ها / 1- در دید كفّار ارزش به زینت و زیور و در دید متّقین ، ارزش به سعادت اخروى است. «و لبیوتهم ابواباً ... والآخرة عند ربّك للمتّقین» 2- متّقین به جاى آنكه در فكر زینت و زیور خانه‏ هاى خود در دنیا باشند ، در فكر آخرتند كه همه اینها را خداوند خود فراهم كرده است. «من یكفر بالرّحمن لبیوتهم سقفاً من فضّة... و زخرفاً... و الآخرة... للمتّقین» 3- جوار پروردگار و فیض حضور با هیچ چیز قابل مقایسه نیست . «عند ربّك» 4- سلطه شیطان در اثر اعمال خود ماست . ...
جمعه 24 ارديبهشت 1395
42. سوره شوری آيه 21(659)
پيام ها / 1- انسان نیازمند قانون است و این نیاز را خدا مى ‏تواند برآورده سازد ، نه دیگران . «ام لهم شركاء شرعوا لهم» 2- شریعت بر حقّ تنها با اذن الهى محقق مى‏ شود و بدون اذن او هیچ چیز جنبه شرعى و الهى ندارد. «ما لم یأذن به اللّه» 3- بدعت در دین و تشریع قوانین خارج از اذن خدا شرك به اوست . «شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللّه» 4 - سنّت قطعى خداوند آن است كه همه‏ ى مردم مهلتى براى نشان دادن جوهره خود داشته باشند . ...
پنجشنبه 16 ارديبهشت 1395
41. سوره فصلت آيه 25(952)
پيام ها / 1- دوستان فاسد ، فكر و شخصیّت انسان را مى ‏پوشانند . «قیضنا لهم قرناء» 2- دوست و همنشین بد ، یكى از كیفرهاى الهى است . «قیضنا لهم قرناء»» 3- دوست بد ، همچون شیطان ، زشتى‏ هاى انسان را زیبا جلوه مى ‏دهد . «فزّینوا لهم» 4- منحرفان از خواسته‏ هاى طبیعى و غریزى انسان سوء استفاده مى ‏كنند . (انسان فطرتاً زیبایى و خوبى را دوست دارد ، اغفالگران از این امر سوء استفاده كرده و كارهاى بد را زیبا و خوب جلوه مى‏ دهند تا انسان به راحتى آن را بپذیرد .) ...
جمعه 10 ارديبهشت 1395