شنبه 5 بهمن 1398 | Saturday, 25 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 سیمای کلام الله مجید
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تفسیر سوره ناس ؛ آيات 6 - 1

تفسیر سوره ناس ؛ آيات 6 - 1 بيان آيات ؛ بحث روايتى (رواياتى درباره شاءن نزول ، مراد از (وسواس ) و وساوس و تسويلات آن ) در مجمع البيان است كه ابو خديجه از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود: جبرئيل نزد رسول خدا (ص ) آمد در حالى كه آن جناب بيمار بود، پس آن جناب را با دو سوره (قل اعوذ) و سوره (قل هو الله احد) افسون نموده ، سپس گفت : (بسم الله ارقيك و الله يشفيك من كل داء يوذيك خذها فلتهنيك - من تو را به نام خدا افسون مى كنم ، و خدا تو را از هر دردى كه آزارت دهد شفا مى دهد، بگير اين را كه گوارايت باد) ...
دوشنبه 27 دي 1389

تفسیر سوره فلق ؛ آيات 1 - 5

تفسیر سوره فلق ؛ آيات 1 - 5 تفسیر سوره فلق ؛ آيات 1 - 5
دوشنبه 27 دي 1389

تفسیر سوره اخلاص ؛ آيات 4 - 1

تفسیر سوره اخلاص ؛ آيات 4 - 1 تفسیر سوره اخلاص ؛ آيات 4 - 1
دوشنبه 27 دي 1389

تفسیر سوره تبت ؛ آيات 5 - 1

تفسیر سوره تبت ؛ آيات 5 - 1 تفسیر سوره تبت ؛ آيات 5 - 1
دوشنبه 27 دي 1389

تفسیر سوره نصر ؛ آيات 1- 3

تفسیر سوره نصر ؛ آيات 1- 3 تفسیر سوره نصر ؛ آيات 1- 3
دوشنبه 27 دي 1389

تفسیر سوره كافرون ؛ آيات 1 - 6

تفسیر سوره كافرون ؛ آيات 1 - 6 تفسیر سوره كافرون ؛ آيات 1 - 6
دوشنبه 27 دي 1389

تفسیر سوره كوثر ؛ آيات 3 - 1

تفسیر سوره كوثر ؛ آيات 3 - 1 تفسیر سوره كوثر ؛ آيات 3 - 1
دوشنبه 27 دي 1389

تفسیر سوره ماعون ؛ آيات 7 - 1

تفسیر سوره ماعون ؛ آيات 7 - 1 تفسیر سوره ماعون ؛ آيات 7 - 1
دوشنبه 27 دي 1389

تفسیر سوره قريش ؛ آيات 5 - 1

تفسیر سوره قريش ؛ آيات 5 - 1 تفسیر سوره قريش ؛ آيات 5 - 1
دوشنبه 27 دي 1389

تفسیر سوره فيل ؛ آيات 5 - 1

تفسیر سوره فيل ؛ آيات 5 - 1 تفسیر سوره فيل ؛ آيات 5 - 1
دوشنبه 27 دي 1389