چهارشنبه 2 بهمن 1398 | Wednesday, 22 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 سیمای کلام الله مجید
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تفسیر سوره سباء ؛ آيات 31 - 54

تفسیر سوره سباء ؛ آيات 31 - 54 بحث روايتى ؛ رواياتى در باره اينكه آيات (و لوترى اذ فزعوا) ناظر بر فرو رفتن لشكرسفيانى در زمين (در زمان ظهور حضرت مهدى ؛ و در الدر المنثور است كه حاكم - وى حديث را صحيح دانسته - از ابى هريره روايت كرده كه در ذيل آيه (و لو ترى اذ فزعوا) گفته است رسول خدا (ص ) فرمود: در آينده مردى در عمق دمشق خروج مى كند كه او را (سفيانى ) مى گويند ، و عموم پيروانش از قبيله كلب هستند ، دست به كشتار مى زند، و حتى شكم زنان را پاره مى كند، و كودكان را به قتل مى رساند، تا آنكه قبيله قيس عليه او قيام كند ...
شنبه 18 دي 1389

تفسیر سوره سباء ؛ آيات 30 - 22

تفسیر سوره سباء ؛ آيات 30 - 22 تفسیر سوره سباء ؛ آيات 30 - 22
شنبه 18 دي 1389

تفسیر سوره سباء ؛ آيات 1 - 21

تفسیر سوره سباء ؛ آيات 1 - 21 تفسیر سوره سباء ؛ آيات 1 - 21
شنبه 18 دي 1389

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 63 - 73

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 63 - 73 تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 63 - 73
شنبه 18 دي 1389

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 49 - 62

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 49 - 62 تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 49 - 62
شنبه 18 دي 1389

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 41 - 48

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 41 - 48 تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 41 - 48
شنبه 18 دي 1389

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 36 - 40

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 36 - 40 تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 36 - 40
شنبه 18 دي 1389

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 28 - 35

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 28 - 35 تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 28 - 35
شنبه 18 دي 1389

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 9 - 27

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 9 - 27 تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 9 - 27
شنبه 18 دي 1389

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 1 - 8

تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 1 - 8 تفسیر سوره احزاب ؛ آيات 1 - 8
شنبه 18 دي 1389