شنبه 28 دي 1398 | Saturday, 18 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 سیمای کلام الله مجید
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تفسیر سوره نمل ؛ آيات 82 - 93

تفسیر سوره نمل ؛ آيات 82 - 93 پایان دنیا ؛ مقصود از نفخ در صور در آيه : (و يوم ينفح فى الصور ففزع من فى السموات و منفى الارض ...) كدام نفخه است ؟ بعضى گفته اند: مراد از اين نفخ صور، نفخه دومى است كه با آن ، روح به كالبدها دميده مى شود، و همه براى فصل قضاء مبعوث مى گردند، مؤ يد اين ، جمله ذيل آيه است كه مى فرمايد: (و كل اتوه داخرين ) يعنى همگى با ذلت و خوارى بدانجا مى آيند، چون مراد از (اتوه - مى آيند آن را) حضورشان نزد خداى سبحان است و نيز مؤ يد ديگر آن استثناى (من شاء اللّه - هر كس را كه خدا بخواهد)،...
جمعه 17 دي 1389

تفسیر سوره نمل ؛ آيات 59 - 81

تفسیر سوره نمل ؛ آيات 59 - 81 تفسیر سوره نمل ؛ آيات 59 - 81
جمعه 17 دي 1389

تفسیر سوره نمل ؛ آيات 45 - 58

تفسیر سوره نمل ؛ آيات 45 - 58 تفسیر سوره نمل ؛ آيات 45 - 58
جمعه 17 دي 1389

تفسیر سوره نمل ؛ آيات 15 - 44

تفسیر سوره نمل ؛ آيات 15 - 44 تفسیر سوره نمل ؛ آيات 15 - 44
جمعه 17 دي 1389

تفسیر سوره نمل ؛ آيات 1 - 14

تفسیر سوره نمل ؛ آيات 1 - 14 تفسیر سوره نمل ؛ آيات 1 - 14
جمعه 17 دي 1389

تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 192 - 227

تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 192 - 227 تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 192 - 227
جمعه 17 دي 1389

تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 176 - 191

تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 176 - 191 تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 176 - 191
جمعه 17 دي 1389

تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 141 - 175

تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 141 - 175 تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 141 - 175
جمعه 17 دي 1389

تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 105 - 140

تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 105 - 140 تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 105 - 140
جمعه 17 دي 1389

تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 69 - 104

تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 69 - 104 تفسیر سوره شعراء ؛ آيات 69 - 104
جمعه 17 دي 1389