شنبه 28 دي 1398 | Saturday, 18 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 سیمای کلام الله مجید
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تفسیر سوره حج ؛ آيات 67 - 78

تفسیر سوره حج ؛ آيات 67 - 78 و جمله (ان اللّه سميع بصير) اصل ارسال رسول را تعليل مى كند كه اصلا چرا بايد رسولانى مبعوث شوند، و بيانش اين است كه : نوع بشر به طور فطرى محتاج به اين هستند كه خدا به سوى سعادتشان و كمالشان هدايت فرمايد، همان كمالى كه براى آن خلق شده اند همانطور كه ساير انواع موجودات را هدايت كرده . پس مساءله احتياج به هدايت حاجتى است عمومى و ظهور حاجت در آنها است . به عبارتى ديگر اظهار حاجت از ايشان همان سؤ ال و درخواست رفع حاجت است و خداى سبحان شنواى سؤ ال فطرى (و زبان حال )...
چهارشنبه 15 دي 1389

تفسیر سوره حج ؛ آيات 58 - 66

تفسیر سوره حج ؛ آيات 58 - 66 تفسیر سوره حج ؛ آيات 58 - 66
چهارشنبه 15 دي 1389

تفسیر سوره حج ؛ آيات 38 - 57

تفسیر سوره حج ؛ آيات 38 - 57 تفسیر سوره حج ؛ آيات 38 - 57
چهارشنبه 15 دي 1389

تفسیر سوره حج ؛ آيات 25 - 37

تفسیر سوره حج ؛ آيات 25 - 37 تفسیر سوره حج ؛ آيات 25 - 37
چهارشنبه 15 دي 1389

تفسیر سوره حج ؛ آيات 17 - 24

تفسیر سوره حج ؛ آيات 17 - 24 تفسیر سوره حج ؛ آيات 17 - 24
چهارشنبه 15 دي 1389

تفسیر سوره حج ؛ آيات 1 - 16

تفسیر سوره حج ؛ آيات 1 - 16 تفسیر سوره حج ؛ آيات 1 - 16
چهارشنبه 15 دي 1389

تفسیر سوره انبياء ؛ آيات 92 - 112

تفسیر سوره انبياء ؛ آيات 92 - 112 تفسیر سوره انبياء ؛ آيات 92 - 112
چهارشنبه 15 دي 1389

تفسیر سوره انبياء ؛ آيات 78 - 91

تفسیر سوره انبياء ؛ آيات 78 - 91 تفسیر سوره انبياء ؛ آيات 78 - 91
چهارشنبه 15 دي 1389

تفسیر سوره انبياء ؛ آيات 48 - 77

تفسیر سوره انبياء ؛ آيات 48 - 77 تفسیر سوره انبياء ؛ آيات 48 - 77
چهارشنبه 15 دي 1389

تفسیر سوره انبياء ؛ آيات 34 - 47

تفسیر سوره انبياء ؛ آيات 34 - 47 تفسیر سوره انبياء ؛ آيات 34 - 47
چهارشنبه 15 دي 1389