چهارشنبه 2 بهمن 1398 | Wednesday, 22 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 سیمای کلام الله مجید
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تفسیر سوره رعد ؛ آيه 43

تفسیر سوره رعد ؛ آيه 43 بيان آيه ؛ اقامه حجت عليه كفار در جواب انكار رسالت پيامبر اسلام (ص ) ؛ خداوند به پيغمبر خود تلقين مى كند كه با جمله (قل كفى باللّه شهيدا بينى و بينكم و من عنده علم الكتاب ) عليه ايشان اقامه حجت كند، و اين جمله حجتى است قاطع ، نه صرف كلامى خطابى ، و نه حواله به چيزى كه راهى به تحصيل علم به آن نباشد. (قل كفى باللّه شهيدا بينى و بينكم ) - اين جمله استشهاد به خداى سبحان است كه خود ولى امر رسالت است ، و شهادت در اينجا شهادت تاءديه است ، نه شهادت تحمّل تنها، (خلاصه ، خداوند مى گويد نه صرف اينكه مى داند)
سه شنبه 14 دي 1389

تفسیر سوره رعد ؛ آيات 42 - 36

تفسیر سوره رعد ؛ آيات 42 - 36 تفسیر سوره رعد ؛ آيات 42 - 36
سه شنبه 14 دي 1389

تفسیر سوره رعد ؛ آيات 35 - 27

تفسیر سوره رعد ؛ آيات 35 - 27 تفسیر سوره رعد ؛ آيات 35 - 27
سه شنبه 14 دي 1389

تفسیر سوره رعد ؛ آيات 26 - 17

تفسیر سوره رعد ؛ آيات 26 - 17 تفسیر سوره رعد ؛ آيات 26 - 17
سه شنبه 14 دي 1389

تفسیر سوره رعد ؛ آيات 16 - 7

تفسیر سوره رعد ؛ آيات 16 - 7 تفسیر سوره رعد ؛ آيات 16 - 7
سه شنبه 14 دي 1389

تفسیر سوره رعد ؛ آيات 6 - 5

تفسیر سوره رعد ؛ آيات 6 - 5 تفسیر سوره رعد ؛ آيات 6 - 5
سه شنبه 14 دي 1389

تفسیر سوره رعد ؛ آيات 4 - 1

تفسیر سوره رعد ؛ آيات 4 - 1 تفسیر سوره رعد ؛ آيات 4 - 1
سه شنبه 14 دي 1389

تفسیر سوره یوسف ؛ آيات 111 - 103

تفسیر سوره یوسف ؛ آيات 111 - 103 تفسیر سوره یوسف ؛ آيات 111 - 103
سه شنبه 14 دي 1389

تفسیر سوره یوسف ؛ آيات 102 - 93

تفسیر سوره یوسف ؛ آيات 102 - 93 تفسیر سوره یوسف ؛ آيات 102 - 93
سه شنبه 14 دي 1389

تفسیر سوره یوسف ؛ آيات 92 - 83

تفسیر سوره یوسف ؛ آيات 92 - 83 تفسیر سوره یوسف ؛ آيات 92 - 83
سه شنبه 14 دي 1389