دوشنبه 7 بهمن 1398 | Monday, 27 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 سیمای کلام الله مجید
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 129 - 124

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 129 - 124 تفسیر سوره توبه ؛ آيات 129 - 124 بيان آيات ؛ حال مؤ منين و منافقين در موقع نزول سوره قرآنى ؛ آيات سوره برائت با اين چند آيه ختم ميشود، و اين آيات حال مؤ منين و منافقين در موقع نزول سوره قرآنى را بيان مى كند، و بدين وسيله نشانه ديگرى از نشانه هاى نفاق را شرح مى دهد كه با آن مؤ من از منافق تشخيص داده ميشود، و آن اين است كه در موقع نزول قرآن به يكديگر مى گويند: اين آيه ايمان كدامتان را زياد كرد؟ و يا به يكديگر نگاه مى كنند و مى گويند مبادا كسى شما را ببيند. و در آخر رسول گرامى خود را به وصفى توصيف ميكند .
يکشنبه 12 دي 1389

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 123 - 111

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 123 - 111 تفسیر سوره توبه ؛ آيات 123 - 111
يکشنبه 12 دي 1389

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 110 - 107

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 110 - 107 تفسیر سوره توبه ؛ آيات 110 - 107
يکشنبه 12 دي 1389

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 106 - 97

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 106 - 97 تفسیر سوره توبه ؛ آيات 106 - 97
يکشنبه 12 دي 1389

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 96 - 81

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 96 - 81 تفسیر سوره توبه ؛ آيات 96 - 81
يکشنبه 12 دي 1389

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 80 - 75

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 80 - 75 تفسیر سوره توبه ؛ آيات 80 - 75
يکشنبه 12 دي 1389

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 74 - 64

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 74 - 64 تفسیر سوره توبه ؛ آيات 74 - 64
يکشنبه 12 دي 1389

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 63 - 49

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 63 - 49 تفسیر سوره توبه ؛ آيات 63 - 49
يکشنبه 12 دي 1389

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 48 - 38

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 48 - 38 تفسیر سوره توبه ؛ آيات 48 - 38
يکشنبه 12 دي 1389

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 37 - 36

تفسیر سوره توبه ؛ آيات 37 - 36 تفسیر سوره توبه ؛ آيات 37 - 36
يکشنبه 12 دي 1389