يکشنبه 6 بهمن 1398 | Sunday, 26 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 سیمای کلام الله مجید
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 76 - 71

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 76 - 71 تفسیر سوره نساء ؛ آيات 76 - 71 هان اى كسانى كه ايمان آورديد سلاح خود برگيريد، و سپس دسته دسته يا يك پارچه به سوى جهاد حركت كنيد. و بدانيد كه بعضى از شما هستند كه در كوچ كردن پا به پا مى كنند، همين كه مصيبتى به شما برسد مى گويند، خدا چه رحمى به من كرد، كه با آنان در ميدان كارزار حاضر نبوديم . و اگر - در جنگ پيروز شويد، و فضل و كرمى از خدا به شما برسد _ و غنيمتى به دست آوريد _ آن وقت بطور يقين خواهند گفت گويا هيچ رابطه مودتى با شما ندارند - : اى كاش با آنان مى بودم تا به فوزى بزرگ كامياب مى شدم
جمعه 10 دي 1389

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 59 - 70

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 59 - 70 تفسیر سوره نساء ؛ آيات 59 - 70
جمعه 10 دي 1389

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 58 - 44

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 58 - 44 تفسیر سوره نساء ؛ آيات 58 - 44
جمعه 10 دي 1389

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 36 - 43

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 36 - 43 تفسیر سوره نساء ؛ آيات 36 - 43
جمعه 10 دي 1389

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 32 - 35

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 32 - 35 تفسیر سوره نساء ؛ آيات 32 - 35
جمعه 10 دي 1389

تفسیر سوره نساء ؛ آيه 31

تفسیر سوره نساء ؛ آيه 31 تفسیر سوره نساء ؛ آيه 31
جمعه 10 دي 1389

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 29 - 30

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 29 - 30 تفسیر سوره نساء ؛ آيات 29 - 30
جمعه 10 دي 1389

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 23 - 28

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 23 - 28 تفسیر سوره نساء ؛ آيات 23 - 28
جمعه 10 دي 1389

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 22 - 19

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 22 - 19 تفسیر سوره نساء ؛ آيات 22 - 19
جمعه 10 دي 1389

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 17 - 18

تفسیر سوره نساء ؛ آيات 17 - 18 تفسیر سوره نساء ؛ آيات 17 - 18
جمعه 10 دي 1389