دوشنبه 7 بهمن 1398 | Monday, 27 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 سیمای کلام الله مجید
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 178 - 182

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 178 - 182 تفسیر سوره بقره ؛ آيات 178 - 182 اى كسانى كه ايمان آورده ايد قصاص (جناياتى كه واقع ميشود) بر شما واجب است آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده و زن در مقابل زن پس اگر صاحب خون از برادرش (قاتل ) بگذرد قاتل بايد كه احسان او را بخوبى تلافى كند و خونبهائى كه بدهكار است به طرز خوبى بپردازد، اين خود تخفيفى است از ناحيه پروردگارتان و هم رحمتى است پس اگر كسى بعد از عفو كردن دبه درآورد و از قاتل قصاص بگيرد عذابى دردناك دارد (178) و شما را در قصاص حياتى است اى خردمندان اگر بخواهيد تقوى داشته باشيد
سه شنبه 7 دي 1389

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 168 - 177

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 168 - 177 تفسیر سوره بقره ؛ آيات 168 - 177
سه شنبه 7 دي 1389

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 158 - 167

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 158 - 167 تفسیر سوره بقره ؛ آيات 158 - 167
سه شنبه 7 دي 1389

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 152 - 157

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 152 - 157 تفسیر سوره بقره ؛ آيات 152 - 157
سه شنبه 7 دي 1389

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 130 - 151

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 130 - 151 تفسیر سوره بقره ؛ آيات 130 - 151
سه شنبه 7 دي 1389

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 124 - 129

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 124 - 129 تفسیر سوره بقره ؛ آيات 124 - 129
سه شنبه 7 دي 1389

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 106 - 123

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 106 - 123 تفسیر سوره بقره ؛ آيات 106 - 123
سه شنبه 7 دي 1389

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 101 - 105

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 101 - 105 تفسیر سوره بقره ؛ آيات 101 - 105
سه شنبه 7 دي 1389

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 82 - 99

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 82 - 99 تفسیر سوره بقره ؛ آيات 82 - 99
سه شنبه 7 دي 1389

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 49 - 74

تفسیر سوره بقره ؛ آيات 49 - 74 تفسیر سوره بقره ؛ آيات 49 - 74
سه شنبه 7 دي 1389