شنبه 5 بهمن 1398 | Saturday, 25 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 سیمای کلام الله مجید
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

79. سوره نازعات آيه 42-46

79. سوره نازعات آيه 42-46 پيام ها / 1- برخى سؤالات درباره قیامت، نابجاست و نیاز به پاسخ ندارد. (مانند سؤال از زمان وقوع قیامت) «یسئلونك عن الساعة...» 2- گفتگو در امرى كه به بشر مربوط نیست، معنا ندارد. «فیم انت من ذكراها» 3- علم بشر محدود است و نمى‏ تواند به انتهاى علم كه مخصوص خداوند است دست یابد. «الى ربّك منتهاها» 4- وظیفه پیامبر ، انذار مردم است، نه الزام و اجبار به پذیرش. «انّما انت منذر»
دوشنبه 8 مهر 1392

79. سوره نازعات آيه 34-41

 79. سوره نازعات آيه 34-41 پيام ها / 1- قیامت ، بزرگترین و فراگیرترین حادثه است كه تمام حوادث دیگر را تحت الشعاع خود قرار مى‏ دهد. «الطامّة الكبرى» 2- انسان در قیامت ، دائماً متذكّر كارهایش در دنیا مى‏ شود. «یتذكّر الانسان ما سعى» 3- ریشه طغیان ، دنیاپرستى است. «طغى و آثر الحیاة الدنیا» 4- دنیا بد نیست ، ترجیح آن بر آخرت بد است. «آثر الحیاة الدنیا»
يکشنبه 7 مهر 1392

79. سوره نازعات آيه 27-33

 79. سوره نازعات آيه 27-33 پيام ها 1- در تبلیغ ، شیوه سؤال بسیار مفید است. «ءانتم اشد خلقاً ام السماء» 2- بهترین راه خداشناسى ، توجّه به نعمت‏هاى اوست. باید از محسوسات براى پى بردن به معقولات استفاده كرد. «رفع سمكها فسوّاها» 3- دنیا براى ماست، نه ما براى دنیا. «متاعاً لكم» 4- در كامیابى‏ هاى مادى، انسان و چهارپا در كنار هم هستند. (آنچه مایه امتیاز انسان است كمالات معنوى است.) «متاعاً لكم و لانعامكم
چهارشنبه 6 شهريور 1392

79. سوره نازعات آيه 20-26

79. سوره نازعات آيه 20-26 پيام ها 1- براى امثال فرعون باید بزرگترین معجزه‏ها را آورد. «الآیة الكبرى‏» 2- طاغوت‏ها براى حفظ كیان خود از منحرفان استمداد مى‏ كنند. «فحشر فنادى‏» 3- ادّعاى نبوّت و انتظار تسلیم شدن دیگران، به معجزه آوردن نیاز دارد. «اهدیك... فاراه الآیة الكبرى» 4- در برخى متكبران، حتى بزرگ‏ترین معجزات كارساز نیست. «الآیة الكبرى فكذّب» 5 - معجزات انبیا یكسان نیست. «الآیة الكبرى‏»
سه شنبه 1 مرداد 1392

79. سوره نازعات آيه 15-19

 79. سوره نازعات آيه 15-19 79. سوره نازعات آيه 15-19
يکشنبه 29 بهمن 1391

79. سوره نازعات آيه 6-14

 79. سوره نازعات آيه 6-14 79. سوره نازعات آيه 6-14
يکشنبه 26 آذر 1391

سوره 79. نازعات آيه 1-5

سوره 79. نازعات آيه 1-5 سوره 79. نازعات آيه 1-5
شنبه 24 تير 1391