دوشنبه 7 بهمن 1398 | Monday, 27 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 سیمای کلام الله مجید
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

65. سوره طلاق آيه 12

 65. سوره طلاق آيه 12 نکته ها / مراد از زمين‏ه اى هفت گانه ، يكى از چند امر است : الف) هفت كره آسمانى كه از نظر ساختمان ، شبيه زمين هستند . ب) طبقات هفت گانه زمين كه همچون لايه‏ هاى پياز رويهم قرار دارند . ج) اقاليم هفت گانه زمين كه دانشمندان جغرافياى قديم ، زمين را به هفت قسمت و قاره تقسيم مى ‏كردند . در اين آيه ، آفرينش آسمان‏ها و زمين و تدبير امور آن‏ها براى آگاهى انسان به علم و قدرت الهى و معرفت و رشد توحيدى او مطرح شده است. «لتعلموا...» ...
پنجشنبه 17 ارديبهشت 1394

65. سوره طلاق آيه 11

65. سوره طلاق آيه 11 پيام ها / 1- انسان مى‏ تواند به جايى برسد كه وجودش سراپا ذكر خدا باشد. «ذكراً رسولاً» 2- مكتب به تنهايى كافى نيست ، وجود رهبر لازم است. «رسولاً يتلوا» 3- براى نجات و خروج مردم از ظلمات به نور ، بهترين راه، بيان و رساندن آيات الهى است. «يتلوا عليكم آيات اللّه... ليخرج الّذين آمنوا...» 4- دعوت بايد روشن و شفاف باشد. «آيات اللّه مبيّنات» (واژه «مبين» بيش از صد بار در قرآن به كار رفته است همچون : «البلاغ المبين» ، «قرآن مبين» ، «سلطاناً مبيناً») 5 - راههاى باطلِ شرك و كفر متعدّد است ولى راه حق، يكى بيشتر نيست. «الظلمات ... النّور» («ظلمات» جمع و «نور» مفرد است).
چهارشنبه 22 مرداد 1393

65. سوره طلاق آيه 10

 65. سوره طلاق آيه 10 پيام ها / 1- حساب شديد خداوند ، عذاب شديد را به دنبال دارد . «حساباً شديداً ... عذاباً شديداً» 2- آنچه انسان را از حساب و عذاب شديد محافظت مى ‏كند ، تقواست. «اعدّ اللّه لهم عذاباً شديداً فاتقوا اللّه» 3- عقل و ايمان سبب تقواست . «فاتقوا اللّه يا اولى الالباب الّذين آمنوا» 4- عقل و ايمان از يكديگر جدا نيست . «اولى الالباب الّذين آمنوا» 5 - براى تشويق مردم به انجام تكليف الهى ، از كمالات آن‏ها نام ببريد . «فاتقوا اللّه يا اولى الالباب الّذين آمنوا»
يکشنبه 10 فروردين 1393

65. سوره طلاق آيه 8-9

 65. سوره طلاق آيه 8-9 پيام ها / 1- تاريخ و گذشتگان ، آئينه‏اى براى آيندگان است. «و كايّن من قرية...» 2- سنّت خداوند بر كيفر سخت كسانى است كه از فرمان خدا و رسول سرپيچى مى‏ كنند . «و كايّن من قرية عتت...» 3- تخلّف از فرمان انبيا، تخلّف از فرمان خداست. «عتت عن امر ربّها و رسله» 4- عذاب دنيا، هرچه هم شديد باشد، به اندازه چشيدنى بيش نيست. عذاب مهمّ در قيامت است. «عذبناها... فذاقت وبال امرها» 5 - سرانجام سرپيچى از فرمان خدا و رسول، خسارت است. «عاقبة امرها خسراً»
چهارشنبه 27 آذر 1392

65. سوره طلاق آيه 7

 65. سوره طلاق آيه 7 پيام ها / 1- ملاك در ميزان هزينه زندگى، توان مالى مرد است، نه تنگ ‏نظرى ‏هاى مرد و يا خواسته‏ ها يا آرزوهاى زن. «ذوسعةٍ من سعته» 2- از ترس آينده، امروز را سخت نگيريد. (هر كه دارد خرج كند) «ذوسعةٍ من سعته» 3- حتّى در شرايط طلاق ، جوانمردى را از دست ندهيد. «ذوسعة من سعته» 4- شرط نفقه ، دوست داشتن همسر نيست ، زن طلاق داده شده نيز تا مدّتى واجب النفقه است. «ذوسعة من سعته»
دوشنبه 1 مهر 1392

65. سوره طلاق آيه 6

65. سوره طلاق آيه 6 پيام ها 1- تأمين مسكن زن حتّى بعد از طلاق تا مدّت‏ها بر عهده مرد است . «اسكنوهنّ» 2- مسكن زن مطلقه بايد در همان مكانى باشد كه مرد در آن سكونت دارد. (جدايى و طلاق نبايد سبب جدايى مسكن شود). «من حيث سكنتم» 3- مرد، حق ندارد براى صرفه جويى، انتقام و تحقير، جاى نامناسبى را براى سكونت زن انتخاب كند و همسر مطلّقه را مجبور به سكونت در آن محل كند. «من حيث سكنتم» 4- در انتخاب مسكن، بايد به سكينه و آرامش زن توجّه شود، نه آنكه فقط سرپناه داشته باشد. «اسكنوهنّ من حيث سكنتم» (تعبير به مسكن كه از سكينه است به جاى بيت، دلالت بر همين معنا دارد.)
چهارشنبه 30 مرداد 1392

65. سوره طلاق آيه 5

 65. سوره طلاق آيه 5 پيام ها 1- در مسائل خانوادگى، دستورات الهى را ساده ننگريم. «ذلك امر اللّه انزله اليكم» 2- تقوا، سبب نجات از قهر الهى است. «من يتق اللّه يكفّر عنه سيئاته» 3- گناهكاران مى ‏توانند به وسيله تقوا، گذشته را جبران كنند. «يكفّر عنه سيئاته» 4- گناهكاران را بد عاقبت نپنداريد، چه بسا گناهانشان پاك شود. «يكفّرعنه‏سيئاته»
پنجشنبه 27 تير 1392

سوره 65. طلاق آيه 3

سوره 65. طلاق آيه 3 سوره 65. طلاق آيه 3
چهارشنبه 11 بهمن 1391

سوره 65. طلاق آيه 2

سوره 65. طلاق آيه 2 سوره 65. طلاق آيه 2
يکشنبه 19 آذر 1391

65. سوره طلاق آيه 4

65. سوره طلاق آيه 4 65. سوره طلاق آيه 4
پنجشنبه 16 آذر 1391