سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوگنجینه کتب مذهبی

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 7) ابن ابى الحديد معتزلى(1588)
وى در شـرح نـهـج البـلاغـه در بيان اين سخن امام (ع) كه مى فرمايد: ((و بنا يختم لابكم )) مى گويد: ((ايـن گـفـته اشاره به مهدى است كه در آخر زمان ظهور مى كند و بيشتر محدثان بر آنند كـه وى از فـرزندان فاطمه مى باشد و پيروان معتزله اين نظر را انكار نمى كنند بلكه در كتاب هاى خود به بيان آن تصريح كرده و اساتيد و بزرگانشان به اين امر اعتراف نموده اند . بـا اين تفاوت كه به اعتقاد ما او هنوز آفريده نشده و آفريده خواهد شد. و اربابان حديث نيز به اين عقيده گرايش ‍ دارند)) ...
جمعه 1 اسفند 1393
عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 6) جلال الدين سيوطى(1536)
او در كـتـاب ((الحـاوى للفـتـاوى )) مـى گـويـد: ((ابـن جـريـر در تـفـسـيـر خـود بـه نـقـل از سـدى دربـاره ايـن آيـه : و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فـى جـرابـهـا آورده است كه : آنان روميان هستند كه در خراب كردن بيت المقدس از بخت النصر پشتيبانى كردند و درباره اين آيه : اولئك ما كان لهم اءن يدخلوها الا خائفين گـفـت : در روى زمـيـن در آن روز رومـى اى نـيـسـت كـه داخل آن شود مگر آنكه بيمناك است از اينكه گردنش را بزنند و يا اينكه از پرداخت جزيه هراسان است . و در مورد اين آيه : ...
جمعه 24 بهمن 1393
عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 5) ابوفداء ابن كثير(1468)
او در نهايه مى گويد : ((فـصـلى اسـت در ذكـر مهدى كه در آخر زمان ظهور مى كند او يكى از جانشينان راستين (پـيـامـبـر) و پـيـشوايان هدايت شده مى باشد كه احاديث نبوى درباره او سخن مى گويد و بيان مى دارد كه وى در آخر زمان خواهد بود ...)) و بـدنـبـال اين روايت كه ((درفش هاى سياهى از خراسان خروج مى نمايند و هيچ چيز مانع بازگشت آنها نمى شود تا اينكه در ايلياء نصب گردند)) مى گويد : ((ايـن پـرچم ها آنهايى نيستند كه ابومسلم خراسانى آنها را بحركت درآورد و بوسيله آن دولت بـنـى امـيه را در سال 132 هـ منقرض گرداند، ...
جمعه 17 بهمن 1393
عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 4) ابن حجر هيثمى(1315)
وى در كتاب خود ((الصواعق المحرقه )) گويد : ((مـقـاتـل بـن سـليـمـان و مـفـسـران پيرو او گفته اند كه آيه شصت و يكم فرموده خدا سـبـحـان ((و انـه لعـلم للسـاعـه )) دربـاره حـضـرت مـهـدى (ع) نـازل گـرديده است . و رواياتى كه بصراحت وى را از خاندان پيامبر(ص ) مى داند خواهد آمد در اين صورت آيه شريفه دلالت بر بركت در ذريه فاطمه و على دارد و خداوند از آن دو ، فـرزنـدان پـاك و و شـايـسـتـه اى بـر آورد و نسل آن دو را كليدهاى حكمت و معادن رحمت قرار مى دهد و سر آن اين است كه ...
جمعه 10 بهمن 1393
عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 3) ابن قيم جوزى(715)
ايـشـان در كـتـاب خـود بـنـام المـنـار المـنـيـف فـى الصـحـيـح والضـعـيـف پـس از نقل تعدادى از روايات مربوط به مهدى منتظر(ع) مى گويد: ((ايـن روايـات بـر چـهـارگـونـه اسـت : صـحـيـح ، حـسن (473) ، غريب (474) ، موضوع (475) ، و مردم در مورد مهدى (ع) داراى چهار ديدگاه متفاوت مى باشند : نخستين ديـدگـاه : ايـنـكه عيسى بن مريم در حقيقت همان مهدى است و طرفداران اين گفته به روايت مـحـمـد بـن خـالد جـنـدى ((لا مـهـدى الاعـيـسـى )) كـه قـبـلا گـذشـت اسـتـدلال كـرده اند و ما چگونگى آن را بيان كرده و گفتيم : ...
جمعه 3 بهمن 1393
عصر ظهور : مهدى منتظر عج ؛ 2)پاسخ ‌هاى محكم اهل سنت به ترديد كنندگان در عقيده به مهدى(686)
بـا گـذشـت زمـان ، عـقيده به حضرت مهدى (عليه السلام ) از عقائد ثابت اسلامى شد كه علماى اهل سنت و عموم آن مردم بر اين عقيده چنان هماهنگى و توافق يافتند كه اگر مخالفى پـيـدا مـى شـد و آنـرا انـكار مى كرد و يا در آن ترديد و شبهه ايجاد مى كرد، دانشمندان و محققان با او به مخالفت برخاسته و پاسخگوى وى بودند، زيرا آن شخص به حقيقت ، در يـكـى از عـقـائد مـسـلم اسـلام كـه روايـات آن در حـد تـواتـر از رسول صلى الله عليه و آله رسيده و ثابت شده است ، ترديد كرده بود.
جمعه 26 دي 1393
عصر ظهور : مهدى منتظر عج ؛ 1 )يكسانى اعتقاد به مهدى منتظر از ديدگاه شيعه و اهل سنت (802)
برخـى تـصـور مـى كـنـنـد كـه اعـتـقـاد بـه مـهـدى مـنـتـظـر، ويژه شيعيان است در حاليكه اصل اين عقيده از نظر اهل سنت با شيعه همسان بوده و بين اين دو فرقه از حيث بشارت هاى پـيـامـبر صلى الله عليه و آله راجع به ظهور آن حضرت و ماءموريت جهانى وى و درباره شخصيت برجسته و مقدس آن بزرگوار و حتى نشانه هاى ظهور و ويژگى هاى انقلاب او، تـفاوتى وجود ندارد، و تنها فرقى كه در اين مورد وجود دارد اين است كه ما شيعيان او را امـام دوازدهـم بـنـام مـحـمـد بـن حـسـن عـسـكـرى (عـليـه السـلام ) و مـتـولد بـه سـال 255 هـجـرى مـى دانـيـم و بـر ايـن عقيده هستيم كه
جمعه 19 دي 1393
عصر ظهور : حضرت مهدى عليه السلام از ديدگاه شيعه ؛ 4)نمونه هايى از دعاها و زيارت آن حضرت(744)
اللهـم كـن لوليـك الحـجـة بن الحسن ، صلواتك عليه و على آبائه ، فى هذه الساعة و فـى كـل سـاعـة ، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا، و دليلا و عينا... حتى تسكنه ، اءرضك طوعا، و تمتعه فيها طويلا . اللهـم وصـل عـلى ولى اءمـرك ، القـائم المـؤ مل ، و العدل المنتظر، و حفه بملائكتك المقربين ، و اءيده منك بروح القدس يا رب العالمين . اللهم اجعله الداعى الى كتابك ، و القائم بدينك . استخلفه فى الارض كما استختلفت الذيـن مـن قبله . مكن له دينه الذى ارتضيته له . اءبدله من بعد خوفه اءمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا . ...
جمعه 12 دي 1393
عصر ظهور : حضرت مهدى عليه السلام از ديدگاه شيعه ؛ 3)سخنان امامان درباره حضرت مهدى (ع)(524)
نـكـتـه قـابـل تـوجـه در ايـن زمينه اين است كه ما امامان (ع) را پيشگامان و بيان كنندگان عواطف و اشتياق خود نسبت به حضرت مهدى (ع) مى يابيم ، آنان با ايمان به وعده پيامبر و قبل از ولادت مهدى (ع) نسبت به فرزند موعود خود و آنچه در آينده بدست او انجام خواهد گـرفـت پـيـشـاپيش آگاهى داشتند. و اينك ما به ذكر سخنانى از امير مؤ منان و امام صادق عليهماالسلام بسنده مى كنيم . حضرت على (ع) فرمود : ((هان بدانيد كه مثل اهل بيت محمد صلى الله عليه و آله بسان ستارگان آسمان است كه ...
جمعه 5 دي 1393
عصر ظهور : حضرت مهدى عليه السلام از ديدگاه شيعه ؛ 2) مقام حضرت مهدی ع در پیشگاه پروردگار(697)
پيش از آنكه پاره اى از روايات و دعاها و زيارتهايى را كه نمونه هايى از اعتقاد و عواطف ما نسبت به حضرتش ‍ ارواحنافداه مى باشند بياوريم ، مناسب است ، اندكى از روايت هائى را كـه نـشـانـگـر مـقـام و مرتبه آن بزرگوار مى باشد يادآور شويم . در منابع شيعه و سـنـى آمـده است كه مقام و منزلت او در پيشگاه خداوند بس بزرگ و رفيع است او سرور و سـالار دنـيـا و آخـرت و از سـروران اهل بهشت و طاوس بهشتيان است جامه هاى درخشنده اى از نـور الهـى بـر تـن دارد و الهام گيرنده و هدايت شده از سوى خداوند است ، ...
چهارشنبه 3 دي 1393